ไทยเบฟประกาศ PASSION 2025

950

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) จัดงานแถลงข่าวทิศทางการดำเนินธุรกิจประจำปี 2563 พร้อมประกาศ PASSION 2025 โชว์ศักยภาพความแข็งแกร่ง ตอกย้ำ ความเป็นผู้นำเครื่องดื่มครบวงจรอันดับหนึ่งในภูมิภาคอาเซียน ที่เติบโต มั่นคง ยั่งยืน นำโดย คุณฐาปน สิริวัฒนภักดี กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วย คุณประภากร ทองเทพไพโรจน์,  คุณไมเคิล ไชน์ ฮิน ฟา, คุณโฆษิต สุขสิงห์, คุณเลสเตอร์ ตัน, คุณนงนุช บูรณะเศรษฐกุล, และ ดร. เอกพล ณ สงขลา ณ ศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์