ไม่ธรรมดา! กิตติ เอ่งฉ้วน…นักเรียนทุนระบบราง ม.ปักกิ่งฯ

1788

กิตติ เอ่งฉ้วน นักศึกษาปริญญาตรีคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมศาสตร์โลจิสติกส์ จากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ผู้ได้รับทุนการศึกษาจาก Beijing Jiaotong University ประเทศจีน มหาวิทยาลัยแห่งนี้ก่อตั้งปี ค.ศ.1896 ก่อนหน้านี้ประมาณปี ค.ศ.1951 – ค.ศ.2003 รู้จักกันในชื่อ Northen Jiaotong University เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกที่รัฐบาลจีนอนุญาตให้รับนักศึกษาต่างชาติมากกว่า 40 ประเทศ ทั้งในเอเชีย แอฟริกา ยุโรป และ อเมริกาเหนือ ปัจจุบันมีนักศึกษาต่างชาติมากกว่า 100 คน จากประเทศต่างๆ 20 ประเทศ

กิตติเล่าว่าเขาได้รับโอกาสจากคณาจารย์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยและทุนจากรัฐบาลจีน (Chinese Government Scholarship) ให้เข้ารับการศึกษาต่อในระดับปริญญาโท คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาการบริหารและการจัดการระบบราง มหาวิทยาลัย Beijing Jiaotong University  ณ กรุงปักกิ่ง

“นักศึกษาไทยที่มาเรียนที่นี่จะอยู่กระจัดกระจายกันออกไปตามมหาวิทยาลัยต่างๆ อาทิเช่น มหาวิทยาลัยปักกิ่ง (Peking University), มหาลัยชิงหวา (Tsinghua University), มหาวิทยาลัยเทียนจิน (Tianjin University) เป็นต้น” กิตติเล่าบรรยากาศในจีน

ในส่วนของการคัดเลือกให้ทุนนั้น จะเริ่มการมีการส่งประวัติของผู้ประสงค์ที่ต้องการที่จะได้รับทุนในการศึกษาในระดับปริญญาโทให้กับทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เช่น RESUME, ผลสอบภาษาอังกฤษ TOEIC,TOEFL,IELTS, ผลการเรียน (Transcript) สำหรับนักศึกษาที่กำลังศึกษา เพื่อคัดเลือกนักศึกษาที่เหมาะสมที่จะได้เป็นตัวแทนมหาลัยเพื่อที่จะศึกษาต่อ หลังจากผ่านรอบแรกมาแล้ว ก็จะเป็นในส่วนของการเตรียมเอกสารซึ่งจะต้องยึดในส่วนของ Chinese Government Scholarship Requirements เป็นตัวหลัก ซึ่งในส่วนนี้จะเป็นในส่วนของการจัดเตรียมเอกสารตั้งแต่ผลการตรวจสุขภาพ, ใบผลการเรียน (Transcript), แผนในการศึกษาต่อ (Study Plan), ผลคะแนนสอบวัดความรู้ด้านภาษาอังกฤษ (TOEFL,IELTS,TOEIC), จดหมายรับรองจากทางคณาจารย์อย่างน้อย 2 ฉบับ (Recommendation Letters), รูปภาพ โดยจะต้องทำการลงทะเบียนออนไลน์ และหลังจากนั้นหากขาดเหลือเอกสารอะไร ทางฝั่งของมหาวิทยาลัยที่จีนจะเป็นฝ่ายติดต่อกลับมา เมื่อได้จดหมายรับรองการเข้าศึกษาต่อ (Admission Letter) ก็เป็นอันเสร็จสิ้น

ในด้านของมหาวิทยาลัยประเทศจีน กิตติเล่าวว่าส่วนมากการเรียนการสอนจะเป็นในส่วนของการหยิบยกปัญหาที่เกิดขึ้นจริงๆในชีวิตประจำวัน การเอาประสบการณ์มาสอนโดยตรง โดยจะมีการอธิบายเกี่ยวกับทฤษฏีบทเล็กๆน้อยๆ ที่สำคัญจะลงลึกในด้านของการวิเคราะห์ปัญหา และการปรับแก้ปัญหาเหล่านั้น เพื่อที่จะมั่นใจได้ว่านักศึกษามีความพร้อมสำหรับการออกไปทำงานจริงๆหลักจากเรียนจบ ด้วยการที่เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำด้านระบบรางในประเทศจีน ด้านอุปกรณ์ เครื่องมือ เทคโนโลยี ทุกอย่างถูกยกมาไว้ในมหาลัยนี้ทั้งหมด เช่น รถไฟความเร็วสูงที่กำลังจะสร้างในไทย ประเทศจีนจะมีห้องทดลองซึ่งทำการศึกษาในส่วนของรถไฟความเร็วสูงโดยเฉพาะ มีการนำหัวรถไฟรวมทั้งเทคโนโลยีต่างๆ เพื่อทำการสรุปและประมวลเหตุการณ์จริงๆที่เกิดขึ้น รวมทั้งการพัฒนาความเร็วของด้านรถไฟอีกด้วย นอกเหนือจากนี้ทางจีนกำลังศึกษาการทำความเร็วของรถไฟความเร็วสูงให้แตะ 600 กิโลเมตรต่อชั่วโมง เพื่อพัฒนาระบบขนส่งมวลชนให้มีประสิทธิภาพมากว่าเดิม

“สิ่งที่ผมอยากจะฝากถึงน้องๆคณะวิศวกรรมศาสตร์ ทุกๆมหาวิทยาลัยในประเทศไทยรวมถึงมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยของผมเองที่กำลังศึกษาและสนใจที่จะเข้ารับการศึกษาที่ประเทศจีนโดยเฉพาะระบบราง โดยส่วนตัวคิดว่าถ้าน้องๆอยากจะเก่งทางด้านนี้ แนะนำให้มาเรียนที่นี่ครับ ส่วนในเรื่องของการเตรียมตัว พี่อยากจะให้น้องๆเตรียมตัวแต่เนิ่นๆครับ ยกตัวอย่างเช่น ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน แล้วก็พยายามติดตามข่าวสารจากทางคณะอย่างต่อเนื่องนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดโอกาส สุดท้ายนี้พี่อยากจะฝากแค่ว่า อย่าละทิ้งความมุ่งมั่นครับ ขอบคุณครับ”  กิตติ กล่าวทิ้งท้าย