สุดยอดผลิตภัณฑ์SMEs..เห็นแล้วว้าววววววว!

1617

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว) ได้ดำเนินงานภายใต้โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพิ่มเสริมศักยภาพสู่ตลาดสากล ยกระดับและพัฒนาผลิตภัณฑ์ กลุ่มผู้ประกอบการสินค้าอาหารถิ่น เครื่องสำอาง และ สมุนไพร ให้สามารถเติบโตได้ในระดับสากล โดยโครงการมุ่งเน้นการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ (Packaging) อายุการเก็บรักษา (Shelf Life) การออกแบบ (Design) ให้มีเอกลักษณ์ สามารถพัฒนาสู่เชิงพาณิชย์ได้ โดยได้คัดเลือกสุดยอดผลิตภัณฑ์ จำนวน 24 ผลิตภัณฑ์ เห็นแล้วต้องร้อง ว้าววววววว!