60 แค่เริ่มต้น ค้าออนไลน์ไม่มีคำว่า ‘แก่’

1024

นางสาวบรรจงจิตต์ อังศุสิงห์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า จากโครงสร้างอายุของประชากรที่เปลี่ยนไปทั้งในสังคมไทยและระดับโลก ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในหลากหลายมิติซึ่งหนึ่งในนั้นคือ “การก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ” โดยในปัจจุบันจะเห็นได้ว่าประเทศไทยมีประชากรที่อายุ 60 ปีขึ้นไป เพิ่มขึ้นจากปีก่อนๆ และยังมีการคาดการณ์ว่าภายในปี 2564 ประชากรสูงวัยจะเพิ่มขึ้นเป็น 20% ของประชากรทั้งประเทศ จนเข้าเกณฑ์ “สังคมสูงวัยโดยสมบูรณ์ (aged society)” นอกจากนี้ภายในปี 2574 ประชากรสูงวัยจะเพิ่มขึ้นอีก และเรียกได้ว่าเตรียมก้าวสู่การเป็น “สังคมสูงวัยระดับสุดยอด(super aged society)”

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชากรผู้สูงอายุ โดยเฉพาะการพัฒนาศักยภาพด้านการทำธุรกิจ การส่งเสริมธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงวัย การทำการค้าออนไลน์ และการค้าขายระหว่างประเทศ โดยมุ่งพัฒนากลุ่มประชากรในวัยสูงอายุทั้งที่เป็นผู้ประกอบการและมีความสนใจในการจัดตั้งธุรกิจ ได้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคนิคปัจจัยต่างๆที่จำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งช่องทางการจำหน่ายสินค้าที่มีอยู่ในปัจจุบัน โดยเฉพาะในด้านการค้าขายผ่านระบบออนไลน์ที่กำลังเป็นที่นิยมและแพร่กระจายทั่วโลก

ด้านนายนันทพงษ์ จิระเลิศพงษ์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (NEA) กล่าวว่า ปัจจุบันมีหลายหน่วยงานที่กำลังให้ความสำคัญกับผู้สูงอายุ เนื่องจากคนกลุ่มนี้มีบทบาทขับเคลื่อนเศรษฐกิจไม่แพ้คนรุ่นใหม่ ทั้งนี้ สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ จึงได้เปิดตัวโครงการ “60+ ค้าออนไลน์ขายทั่วโลก”  นับเป็นโครงการแรกที่ปลุกความเป็นวัยรุ่นให้ผู้ประกอบการวัย 60+ ได้มาเรียนรู้เรื่องการค้าขายออนไลน์ครบวงจร เพิ่มศักยภาพและสร้างโอกาสให้ขายสินค้าออนไลน์ได้จริง พร้อมกับมีหน้าร้านได้ง่ายๆ ภายใต้เว็บไซต์ไทยเทรดดอทคอม (Thaitrade.com) ของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศที่ช่วยให้ผู้ประกอบการไทยได้ขายสินค้าผ่านออนไลน์ไปทั่วโลก