Bangkok Brand 2019 มหกรรมส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน กทม.

1252

ก.ท.ม.เตรียมงานใหญ่ ชวนช้อป ชิล มหกรรม กรุงเทพมหานครส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน ส่งต่อผลิตภัณฑ์สินค้าและบริการที่มีคุณภาพ มาตรฐานสากล แถลงข่าวการจัดงาน “มหกรรมผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานคร : Bangkok Brand 2019”ชวนช้อป ชิล กว่า 300 ร้านค้า ของดีจาก 50 เขต ผลิตผลทางการเกษตร ผลิตภัณฑ์จากโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครและผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชีพ ในวันที่ 6 – 10 มีนาคม 2562 ณ ศูนย์สรรพสินค้าซีคอนบางแค เขตภาษีเจริญ

นาย สกลธี ภัททิยกุล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวในโอกาสเป็นประธานแถลงข่าวว่า การจัดงาน “มหกรรมผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานคร (Bangkok Brand) 2019” ว่า งานนี้เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนนโยบาย “วิถีพอเพียง ภูมิใจในรากฐานไทย พอใจในความเป็นอยู่” หรือ Common ways of living  ซึ่งเป็นการผลักดันกลุ่มผู้ประกอบการ โดยการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน บนวิถีแห่งความพอเพียง พัฒนาผู้ผลิต ผู้ประกอบการท้องถิ่น ธุรกิจครัวเรือน และธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(SMEs)  สอดรับกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี ที่มุ่งเน้นทำให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองแห่งโอกาสและมีศักยภาพในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ โดยการสนับสนุนการประกอบธุรกิจและการลงทุนในทุกด้านเพื่อให้มีความพร้อมในการเข้าสู่การแข่งขันในตลาดประชาคมอาเซียนและในระดับสากล สอดคล้องกับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาล ที่ต้องการพัฒนาปรับเปลี่ยนธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่มีอยู่แล้ว ให้สามารถต่อยอดเป็น Start Up หรือผู้ประกอบการรายใหม่ที่มีศักยภาพสูงได้

ดังนั้น งานมหกรรมผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานคร 2019 (Bangkok Brand 2019) ในครั้งนี้ จึงเป็นงานสำคัญที่ตอบโจทย์ทั้งการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก สร้างความเข้มแข็งให้กับผู้ประกอบการด้วยการเพิ่มช่องทางการตลาด มีรายได้เพิ่มมากขึ้น เกิดเงินทุนหมุนเวียนเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ และยังเป็นการส่งเสริมให้เกิดผู้ประกอบการธุรกิจขนาดเล็กหรือขนาดย่อมรายใหม่  ให้สามารถขยายธุรกิจ พัฒนาธุรกิจ ประกอบกิจการในรูปแบบธุรกิจได้ อีกทั้งยังเป็นการส่งต่อผลิตภัณฑ์สินค้าและบริการที่มีคุณภาพระดับพรีเมี่ยมให้แก่ประชาชนได้จับจ่าย เลือกซื้อสินค้า ในราคายุติธรรม

ภายในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจ ประกอบด้วย การออกร้านจำหน่ายสินค้า จำนวน 300 ร้าน ซึ่งมาจากร้านผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานคร (Bangkok Brand) ผลิตภัณฑ์ชุมชนกรุงเทพมหานคร(OTOP) ผลิตผลทางการเกษตร ของดีจาก 50 เขต ผลิตภัณฑ์จากโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครและผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชีพ ผลิตภัณฑ์ตามโครงการไทยนิยม พร้อมโซนกิจกรรมสาธิตการผลิตภัณฑ์ 6 โซน ตามกลุ่มเขต ได้แก่ อัตลักษณ์กลุ่มเขตกรุงเทพกลาง  กรุงเทพเหนือ กรุงเทพตะวันออก กรุงเทพใต้ กรุงธนเหนือ และกรุงธนใต้ พร้อมโซนฝึกอาชีพจาก กทม. เช่น ร้อยลูกปัด ปั้นดิน มัดย้อม กระเป๋าผ้า เป็นต้น

นอกจากนี้ ยังได้เพิ่มเติมความสนุกเพลิดเพลินจาก ศิลปินชื่อดัง ปั้นจั่น ปรมะ และมะปราง กัญญ์ณรัณเต็มอิ่มกับมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดัง อาทิ กระแต อาร์สยาม, เอินเดอะสตาร์, หญิงลี,  เอิ้นขวัญ เปาวลี และร่วมลุ้นรับของรางวัลมากมายจากกิจกรรมต่างๆ ภายในงาน เตรียมพบความสนุกสนานครบรส ได้ที่งาน “มหกรรมผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานคร : Bangkok Brand 2019”ในวันที่ 6 – 10 มีนาคม 2562 ณ ศูนย์สรรพสินค้าซีคอนบางแคเขตภาษีเจริญ