‘BLC’ รุกพัฒนางานวิจัยให้คนไทยเข้าถึงยาคุณภาพดี

288

ภก.สุวิทย์ งามภูพันธ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด (มหาชน) ( BLC) เปิดเผยว่า บริษัทฯ เป็นหนึ่งในผู้นำธุรกิจเวชภัณฑ์และผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพอย่างครบวงจรของประเทศไทย โดยดำเนินธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายกลุ่มยาสามัญแผนปัจจุบัน ผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพร ผลิตภัณฑ์ยาสำหรับสัตว์ เครื่องสำอาง ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพอื่นๆ อย่างครบวงจร ครอบคลุมตลอดห่วงโซ่อุปทานของธุรกิจผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ ทั้งกระบวนการออกแบบและพัฒนาสูตรตำรับยาตามหลักการเภสัชกรรม

การคัดสรรวัตถุดิบที่มีคุณภาพ การควบคุมและตรวจสอบขั้นตอนการผลิตตามมาตรฐาน เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีความปลอดภัยและได้คุณภาพในระดับสากล ที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยให้สามารถเข้าถึงยาที่มีคุณภาพดี  โดยแบ่งเป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์ยาและกลุ่มผลิตภัณฑ์อื่นๆ ซึ่งครอบคลุมทุกกลุ่มสินค้าด้านสุขภาพ แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มหลัก ได้แก่ 1.กลุ่มผลิตภัณฑ์ยา ผลิตและจัดจำหน่ายภายใต้เครื่องหมายการค้าบริษัทฯ ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ยาแผนปัจจุบัน ประเภทยาสามัญและยาสามัญใหม่ ผลิตตามสูตรยาต้นตำรับ หรือยาจดสิทธิบัตร  ที่หมดอายุการคุ้มครองแล้ว เช่น กลุ่มยารักษากระดูกและข้อ ผิวหนัง ทางเดินอาหาร และทางเดินหายใจ เป็นต้น ผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพร ผลิตจากวัตถุดิบที่หาได้จากภายในประเทศ เช่น พริก ไพล กระชายดำ ว่านหางจระเข้ เป็นต้น สำหรับผู้บริโภคที่ใช้ในการรักษาโดยการแพทย์ทางเลือก ผลิตภัณฑ์ยาสำหรับสัตว์ เน้นผลิตเวชภัณฑ์สำหรับสัตว์เศรษฐกิจ เพื่อรักษาโรคติดเชื้อที่จะเกิดขึ้นในฟาร์มปศุสัตว์

2. กลุ่มผลิตภัณฑ์อื่นๆ  ประกอบด้วย เครื่องสำอาง ผลิตและจัดจำหน่ายเวชสำอางสำหรับบำรุงผิวหน้าและผิวกาย ภายใต้เครื่องหมายการค้าของบริษัทฯ และรับจ้างผลิตให้กับบริษัทหรือเจ้าของธุรกิจที่ต้องการทำสินค้าของตนเองในลักษณะ OEM ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ผลิตและจัดจำหน่ายภายใต้เครื่องหมายการค้าของบริษัทฯ โดยเน้นผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการบำรุงข้อต่อ กล้ามเนื้อ กระดูก และบำรุงสายตา ผลิตภัณฑ์อื่นๆ ได้แก่ เจลหล่อลื่น สเปรย์ฉีดกันยุง โดยจัดจำหน่ายผ่านช่องทางต่างๆ ทั้งสถานพยาบาลของรัฐและเอกชน ร้านขายยาชั้นนำ โมเดิร์นเทรด และช่องทางออนไลน์

ด้านภก.ศุภชัย สายบัว ประธานเจ้าหน้าที่สาย กล่าวว่า บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของงานวิจัยที่มีต่ออุตสาหกรรมยาจึงจัดตั้งศูนย์วิจัย BLC เพื่อพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีให้กับผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ รวมถึงถ่ายทอดเทคโนโลยีจากหน่วยงานวิจัยต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อมุ่งเน้นผลิตยาสามัญชื่อใหม่ (New Generic Drugs) ควบคู่กับการวิจัยและพัฒนาสารสกัดจากสมุนไพร ด้วยกระบวนการผลิตภายใต้มาตรฐานระดับสากล เช่น GMP, ISO9001, ISO/IEC17025, ISO22000, GHP และ HACCP ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญกับทุกขั้นตอนการผลิตและการควบคุมคุณภาพ โดยนำเทคโนโลยีทันสมัยเข้ามามีส่วนช่วยในทุกๆ ขั้นตอน เช่น เครื่อง High Performance Liquid Chromatography (HPLC) ซึ่งใช้ในการตรวจสอบคุณภาพส่วนผสม เครื่องทดสอบการละลาย เครื่องตรวจจับโลหะ เพื่อช่วยให้คนไทยเข้าถึงยาและการรักษาได้ดียิ่งขึ้น รวมถึงลดการพึ่งพิงการนำเข้าผลิตภัณฑ์ยาหรือนำเข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมยาของประเทศไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน

ขณะที่ ภก.สมชัย พิสพหุธาร  กล่าวว่า ภาพรวมรายได้จากการขายในปี 2562 – 2564 ทำได้ 1,202.0 ล้านบาท, 1,105.3 ล้านบาท,  1,108.3 ล้านบาท ตามลำดับ ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2565 อยู่ที่ 87.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 463.4% หากเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน