วันอาทิตย์ ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2023
ในงานแถลงข่าวกลุ่มย่อยในหัวข้อ “Think Auto” Google ได้เผยงานวิจัยชิ้นใหม่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมรถยนต์ของไทย และพฤติกรรมการเลือกซื้อรถยนต์ของคนไทยในยุคปัจจุบัน โดยงานวิจัยที่มีชื่อว่า “Gearshift 2018: Purchase Journey of Thai New Car Buyers” ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง Google และ TNS แสดงให้เห็นถึงกระบวนการที่ซับซ้อนของผู้บริโภคก่อนตัดสินใจซื้อรถยนต์ โดยได้สัมภาษณ์ผู้ซื้อรถยนต์ใหม่ ทั้งชายและหญิง จำนวนทั้งสิ้น 503 ราย ที่มีการซื้อรถยนต์ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา การใช้โทรศัพท์มือถือทำให้ผู้บริโภคไทยได้รับข้อมูลข่าวสารรวดเร็วขึ้นกว่าเดิม และด้วยช่องทางการค้นหาผลิตภัณฑ์และบริการที่หลากหลาย ทำให้ผู้บริโภคมีจุดประสงค์ที่ชัดเจนเกี่ยวกับรถยนต์ที่ต้องการจะซื้อก่อนเข้าไปสอบถามกับตัวแทนจำหน่าย ผลการวิจัยที่ค้นพบมีดังนี้: ผู้บริโภคไทยเปิดรับความคิดเห็นต่างๆ ในระหว่างการหาข้อมูล โดยเฉลี่ยแล้ว คนไทยมีการพิจารณาแบรนด์รถยนต์ที่สนใจ 4.7 แบรนด์ ก่อนทำการตัดสินใจ ซึ่งเพิ่มขึ้นจาก 2.9 แบรนด์ในปีที่ผ่านมา ถือเป็นข่าวดีสำหรับนักการตลาดที่ต้องการสร้างอิทธิพลต่อผู้บริโภค เสิร์ชเอนจินและวิดีโอเป็นแหล่งข้อมูลหลักบนโลกออนไลน์ เกือบ 99% ของผู้ซื้อรถยนต์ชาวไทยใช้เสิร์ชเอนจินเป็นเครื่องมือในการหาข้อมูล และ 96% ดูวิดีโอออนไลน์เพื่อประกอบการตัดสินใจซื้อรถยนต์ ...
รถอืด กินน้ำมัน เกิดจากสิ่งนี้! | Creative Econ เว็บไซต์เศรษฐกิจสร้างสรรค์
ธรรมชาติของคนขับรถที่ไม่ใช่ช่าง มักไม่ค่อยกล้ายุ่งเกี่ยวกับเครื่องยนต์ กลัวไปจับโดนโน่นโดนนี่แล้วจะทำให้เครื่องรวน ส่วนใหญ่รอให้เกิดปัญหาแล้วค่อยพาไปหาช่าง ทั้งที่บางอย่างแก้ไขได้ไม่ยาก ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายโดยไม่จำเป็น และที่สำคัญเป็นการปกป้องเครื่องยนต์ไม่ให้ผุพังก่อนเวลาสมควร ไส้กรองอากาศ (Air Filter) เป็นอุปกรณ์สำคัญในการช่วยให้กระบวนการสันดาปของเครื่องยนต์เป็นไปอย่างสมบูรณ์ เพราะคอยดักจับฝุ่นละอองจากอากาศไม่ให้เข้าไปในเครื่องยนต์ อย่างไรก็ตาม เมื่อเครื่องกรองดักจับฝุ่นเป็นระยะเวลานานๆก็จะเกิดฝุ่นสะสมบริเวณเครื่องกรองจำนวนมาก และฝุ่นละอองเหล่านี้จะแทรกซึมเข้าไปในห้องเครื่องได้ เป็นเหตุให้รถวิ่งอืด กินน้ำมัน และบั่นทอนอายุเครื่องยนต์ให้สั้นลง เราจึงต้องมีการทำความสะอาดไส้กรองอยู่เป็นระยะ ทุกๆ 2,000-5,000 กิโลเมตร ซึ่งทำได้ง่ายๆ ด้วยการแกะคริปที่ฝาครอบกรองอากาศออก ดึงไส้กรองออกมา เป่าฝุ่นที่สะสมโดยใช้ที่เป่าลมอันเล็กๆเป่าไปตามช่อง เมื่อฝุ่นหมดก็ใส่ไส้กรองกลับเข้าที่เดิม ปิดคลิปที่ฝาครอบ เท่านี้ก็จบกระบวนการ แต่ถ้าใครทำไม่เป็น มองไม่เห็นภาพ ให้ช่างหรือผู้รู้ลองทำให้ดู สาธิตแค่ครั้งเดียวรับรองทำได้แน่นอน นอกจากนี้ ควรเปลี่ยนไส้กรองอากาศทุก 10,000 กิโลเมตร ซึ่งก็เปลี่ยนได้ง่ายๆเช่นกัน ทำเพียงแค่นี้ก็ช่วยยืดอายุเครื่องยนต์ ไม่ต้องเสียค่าซ่อม ค่าอะไหล่ ให้สิ้นเปลือง แค่คุณใส่ใจรายละเอียดที่เล็กน้อยเหล่านี้