วันพฤหัสบดี ที่ 27 มกราคม 2022
กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow) ร่วมกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สถานเอกอัครราชทูตสวิตเซอร์แลนด์ประจําราชอาณาจักรไทย และหน่วยงานพันธมิตร ปรับปรุงและพัฒนาเส้นทางศึกษาธรรมชาติมิตรภาพไทย-สวิส (กิโลเมตรที่ 33 – หอส่องสัตว์หนองผักชี) ในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ โดยได้สนับสนุนงบประมาณกว่า 300,000 บาท ในการติดตั้งป้ายสื่อความเกี่ยวกับป่าไม้ สัตว์ป่า และระบบนิเวศ รวมถึงป้ายบอกทางรวมระยะทางกว่า 4 กิโลเมตร เพื่อแสดงถึงความเชื่อมโยงและความหลากหลายทางชีวภาพ และเสริมสร้างประสบการณ์เดินป่าที่น่าประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยวซึ่งสามารถเข้าเยี่ยมชมธรรมชาติได้ตลอดทั้งปี โดยติดต่อได้ที่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ในการนี้ นางแจ็กเกอลีน คูระตลี ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน ของ Dow ได้เข้าร่วมพิธีเปิดเส้นทางศึกษาธรรมชาติพร้อมกับนางเฮเลน่า บัดสิเดอร์ อาทิกา เอกอัครราชทูตสวิตเซอร์แลนด์ ประจําประเทศไทย ณ กรุงสวิสเซอร์แลนด์ พร้อมด้วยนายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ซึ่งจัดขึ้นในโอกาสเฉลิมฉลองความสัมพันธ์ระหว่างสมาพันธรัฐสวิสและประเทศไทยครบรอบ 90...
ครั้งแรกในประเทศไทย ม.มหิดลคิดค้นและพัฒนานวัตกรรม "ICE - GAME" เกมบอร์ดเพื่อการอนุรักษ์สืบสานภาษาและวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์ที่อยู่ในภาวะวิกฤติใกล้สูญหาย             กว่า 2 ทศวรรษแล้วที่โลกได้รู้จักกับ"เกมบอร์ด" ซึ่งได้รับการออกแบบครั้งแรกของโลกโดย Klaus Teuber ชาวเยอรมัน ในปีพ.ศ.2538 โดยต่อมาพบว่าเป็นหนึ่งในทางออกสำคัญของพ่อแม่ในการที่จะช่วยดึงลูกออกมาจากโลกดิจิทัล สู่การมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนมนุษย์ เพื่อป้องกันลูกไม่ให้ถูกตัดขาดจากโลกแห่งความเป็นจริงด้วยการให้ลูกลองหันมาเล่น "เกมบอร์ด" ซึ่งเป็นเกมที่คอยกระตุ้นให้ผู้เล่นเกิดการ "มีส่วนร่วม" อยู่ตลอดเวลา              และนับเป็นครั้งแรกของประเทศไทยที่ได้มีการนำเอาจุดเด่นดังกล่าวของ "เกมบอร์ด" มาเสนอด้วย content หรือเนื้อหาเพื่อการเรียนรู้ความแตกต่างหลากหลายของกลุ่มชาติพันธุ์ภายใต้ชื่อนวัตกรรม "ICE - GAME" (ไอซีอีเกม) หรือ"InterCultural Education Game" สร้างสรรค์โดยทีมวิจัยคุณภาพจาก ศูนย์ศึกษาและฟื้นฟูภาษาและวัฒนธรรมในภาวะวิกฤติ สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชียมหาวิทยาลัยมหิดล โดยได้รับความสนใจในเวทีโลกสามารถคว้าทุนสนับสนุนการดำเนินงานจากยุโรป(Pestalozzi Children's Foundation: PCF) เพื่อดำเนินการอนุรักษ์และฟื้นฟูภาษา-วัฒนธรรม และส่งเสริมความหลากหลายผ่านการจัดการศึกษาในพื้นที่เกาะลันตา จังหวัดกระบี่ และเตรียมขยายผลในภูมิภาคอื่น และเชื่อมโยงสู่ประเทศที่มีตระกูลภาษาและวัฒนธรรมใกล้เคียงกันต่อไป             ดร.มิรินด้า บูรรุ่งโรจน์ ประธานศูนย์ศึกษาและฟื้นฟูภาษาและวัฒนธรรมในภาวะวิกฤติ สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวในฐานะหัวหน้าทีมผู้คิดค้นและพัฒนานวัตกรรม "ICE - GAME" ว่า เกิดจากการลงพื้นที่เกาะลันตา จังหวัดกระบี่ ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีชื่อเสียงของไทยติดอันดับโลก เพื่อศึกษาแนวทางการอนุรักษ์และสืบสานภาษาและวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ "อูรักลาโวยจ" ชนพื้นเมืองดั้งเดิมของเกาะลันตา ซึ่งกำลังในอยู่ในภาวะวิกฤติ             ทีมวิจัยฯ ได้สร้างสรรค์โดยนำเอาเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมประเพณีที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์สืบสานของกลุ่มชาติพันธุ์ "อูรักลาโวยจ" ร่วมกับวัฒนธรรมไทย จีน มุสลิมในเกาะลันตา มาจัดทำในรูปแบบของ "เกมบอร์ด" โดยทำ "การ์ดเกม" ให้มีเนื้อหาชวนติดตาม เพื่อเป็นกุศโลบายให้ผู้เล่นกลุ่มเป้าหมายตั้งแต่ป.1 - ม.6 ได้ศึกษาเรียนรู้เพื่อดำเนินตามเกมไปจนจบ ซึ่งนอกจากผู้เล่นจะได้รับความรู้แล้วยังเกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินและได้เรียนรู้ถึงการสร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้ร่วมเล่นเกมอีกด้วย โดยอยู่ระหว่างการพัฒนาให้นวัตกรรมดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์ก่อนยื่นจดทรัพย์สินทางปัญญา และใช้จริงในปลายปีพ.ศ. 2565             ซึ่งนวัตกรรม "ICE - GAME" สร้างสรรค์ขึ้นโดยตอบโจทย์เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) แห่งสหประชาชาติข้อที่ 4 ที่ว่าด้วยการศึกษาเท่าเทียม (Quality Education) โดยได้มีการวางแผนพัฒนาแบ่งออกเป็น 5 ระยะ (ICE 1 - 5) ในระยะแรกมุ่งรู้จักตนเอง ก่อนการรู้จักผู้อื่น และนำไปสู่การเรียนรู้สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ โดยไม่เลือกปฏิบัติระหว่างวัฒนธรรมที่แตกต่าง นำมาสู่การสร้างความเท่าเทียม และเพื่อไปให้ถึงปลายทางแห่งการสร้างสันติภาพได้ในที่สุด             "หากเราสามารถทำให้เยาวชนได้เข้าใจตนเอง และเข้าใจผู้อื่น ก็จะทำให้สังคมเกิดการเคารพซึ่งกันและกันในความแตกต่างหลากหลาย โดยทีมวิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะมอบนวัตกรรม "ICE - GAME" เพื่อเป็น "ของขวัญ" แก่กลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทยและนานาชาติในการกระตุ้นให้เกิดการพัฒนานวัตกรรม เพื่อฟื้นคืนอัตลักษณ์ทางภาษาและวัฒนธรรมกลับคืนมาในรูปแบบที่หลากหลาย ทั้งนี้เพื่อมวลมนุษยชาติ จะได้ไม่ต้องสูญเสียภาษาและวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์ซึ่งเปรียบเหมือนเป็น "สมบัติอันล้ำค่า" ของโลกใบนี้ ให้คงอยู่อย่างยั่งยืนสืบต่อไป" ดร.มิรินด้า บูรรุ่งโรจน์กล่าวทิ้งท้าย สัมภาษณ์และเขียนข่าวโดย : ฐิติรัตน์ เดชพรหม นักประชาสัมพันธ์ (ชำนาญการ) งานสื่อสารองค์กร กองบริหารงานทั่วไป สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
บมจ. โตเกียวมารีนประกันชีวิต (ประเทศไทย) จัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลน ในโครงการ "ปลูกป่า 100 ปี ทำดีเพื่อแผ่นดิน" ปีที่ 2  ร่วมกับมูลนิธิ OISCA เมื่อวันที่ 12-13 ธันวาคมที่ผ่านมา  เป็นอีก1ปีที่โตเกียวมารีนประกันชีวิตได้กลับไปดูแลการเติบโตของต้นกล้า และปลูกป่าชายเลนเพิ่มขึ้น โดยได้ปลูกป่าชายเลนไปแล้วกว่า 7,000 ไร่ คิดเป็นจำนวนต้นไม้กว่า 3 ล้านต้น             โดยมี ดร.สมโพชน์ เกียรติไกรวัล ประธานที่ปรึกษาสำนักกรรมการผู้จัดการและสายงานตัวแทน และผู้อำนวยการสายงานตัวแทน เพื่อนพนักงาน และชาวบ้านในพื้นที่ มาร่วมปลูกต้นกล้าเพิ่มอีก 20,000 ต้น เป็นจำนวน 30 ไร่  ณ ต.บางริ้น จ.ระนอง เพื่อสานต่อโครงการของโตเกียวมารีนโฮลดิ้งที่ได้ริเริ่มโครงการนี้มาเมื่อ 20 ปีที่แล้ว และตั้งใจจะดำเนินกิจกรรมนี้ไปอีก 100 ปีข้างหน้า             ซึ่งเป็นวิสัยทัศน์ของกลุ่มโตเกียวมารีนที่ต้องการสร้างหลักประกันสีเขียว เพื่อปกป้องโลกนี้ให้มีสิ่งแวดล้อมที่ดีต่อไปอย่างยั่งยืน เปรียบเสมือนที่กลุ่มโตเกียวมารีนของเรามีความตั้งใจจะส่งมอบความอุ่นใจให้แก่สังคมในยามที่เกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดอย่างเต็มที่ด้วยผลิตภัณฑ์ประกัน...
อลิอันซ์ อยุธยา จัดกิจกรรมเพื่อสังคมส่งท้ายปี “อลิอันซ์ อยุธยา Charity Food Fun Fair 2021” ตลาดนัดเพื่อชุมชน จับมือ SOS มูลนิธิรักษ์อาหาร เปิดโรงครัวจัดทำอาหาร 400 ชุด ช่วยเหลือชุมชนกลุ่มเปราะบาง อลิอันซ์ อยุธยา เดินหน้าจัดกิจกรรมเพื่อสังคมส่งท้ายปี “อลิอันซ์ อยุธยา Charity Food Fun Fair 2021” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 ชวนผู้บริหารระดับสูง พนักงานทุกระดับ ตัวแทนฝ่ายขาย ลูกค้า และประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียง ร่วมเรียนรู้การจัดการขยะ ผ่านกิจกรรม Go Green Sandbox นำขยะรีไซเคิลเปลี่ยนเป็นของที่ระลึก พร้อมเปิด “ครัวชุมชน”ทำอาหารช่วยเหลือชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ซึ่งเป็นกลุ่มเประบาง จำนวน 400 กล่อง เลือกซื้อสินค้าของดีจากชุมชน สินค้าเพื่อสุขภาพใส่ใจสิ่งแวดล้อม ออกร้านภายใต้มาตรการควบคุมโรคโควิด-19...
“TIP @ พีทีทีสเตชั่น ร่วมปันบุญ สู้ภัย COVID-19”  จัดโครงการมอบเงินบริจาคสมทบทุนซื้อเครื่องช่วยหายใจและอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อผู้ป่วย COVID-19           ดร.ปราโมทย์ วิบูลย์กิจโชติ  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่  บมจ.ทิพยประกันภัย พร้อมด้วย คุณสมยศ คงประเวช         รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ธุรกิจค้าปลีก บมจ.ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก หรือโออาร์  และคุณธารินี สุทธิปริญญานนท์ นายกสมาคมการค้าผู้แทนจำหน่ายสถานีบริการน้ำมันพลังไทย มอบเงินบริจาค จำนวน  193,095 บาท  (หนึ่งแสน   เก้าหมื่นสามพันเก้าสิบห้าบาทถ้วน)  จากโครงการ “TIP @ พีทีทีสเตชั่น ร่วมปันบุญ สู้ภัย COVID-19”  โดยลูกค้าที่ซื้อประกันภัยทุกประเภทผ่านช่องทางตัวแทนพีทีที สเตชั่น ระหว่างวันที่ 1 ก.ค. 64 - 30 ก.ย. 64 ทุกๆ 100 บาทจากค่าเบี้ยประกันภัยสุทธิ จะหัก...
นางสาวสุรางค์ มงคลอารีย์พงษ์ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - ช่องทางการจัดจำหน่าย                 “เคทีซี” หรือ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) นำทีมบริหารจัดงานสัมมนาใหญ่ปี 2021 “Move On…              ไปข้างหน้า ด้วยความกล้า สู่ความสำเร็จ” ให้กับผู้แนะนำผลิตภัณฑ์ทางการเงินเคทีซี (อิสระ) กว่า 500 คน ในรูปแบบ Online Edutainment โดยเน้นการปรับทัศนคติและสร้างแรงบันดาลใจในการนำเสนอผลิตภัณฑ์เคทีซีให้กับผู้บริโภคอย่างมั่นใจและมีความสุข รับมือกับชีวิตการทำงานที่เปลี่ยนแปลงในยุคนิวนอร์มอล โดยวิทยากรโค้ชมอส  ตรีมินทร์ เกษมวิรัติพงศ์ ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับการปรับ Mindset และทัศนคติฝ่าวิกฤตปัจจุบัน              เพื่อพิชิตเป้าหมายแห่งความสำเร็จในอาชีพนักขาย อีกทั้งเคทีซียังให้ความสำตัญกับการดูแลสุขภาพเพื่อสนับนุนการทำงานของผู้แนะนำผลิตภัณฑ์ทางการเงินโดยได้นำเสนอชุดอุปกรณ์ป้องกัน Covid-19 กรมธรรม์คุ้มครองกรณีติดเชื้อไวรัส COVID-19 และแผนคุ้มครองประกันสุขภาพเพื่อสุขภาพที่ดีร่วมกัน นอกจากนี้ผู้แนะนำผลิตภัณฑ์และกัลยาณมิตรเคทีซียังได้ร่วมกันระดมเงินทุนในการจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยจากสถานการณ์ Covid-19 ให้กับ “โรงพยาบาลราชวิถี” ภายใต้กิจกรรม “Love & Share ”Give For Life พลังแห่งการให้ ต่อลมหายใจ…ให้ชีวิต “สู้ภัยโควิด” อีกด้วย
อลิอันซ์ อยุธยา นำโดย มร.ลาร์ส ไฮบุทสกี้ (ขวา) กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย พัชรา ทวีชัยวัฒนะ(ที่สองจากขวา) รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานบริหารงานลูกค้า บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต พร้อมด้วย ผู้บริหารระดับสูง ร่วมงาน “อลิอันซ์ อยุธยา Charity Food Fun Fair”  กิจกรรมทำความดีส่งท้ายปี ตลาดนัดเพื่อชุมชน เลือกซื้อสินค้าของดีจากชุมชน พร้อมเปิด “ครัวชุมชน” ทำอาหารช่วยเหลือชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ซึ่งเป็นกลุ่มเปราะบาง จำนวน 400 กล่อง งานจัดขึ้นภายใต้มาตราการควบคุมโรคโควิด-19 รายได้ภายในงานร่วมสมทบทุนมูลนิธิสโกลาส์ ออฟ ซัสทีแนนซ์ หรือ โครงการล้านมื้ออาหารขจัดความหิวโหย ณ อาคารเพลินจิต ทาวเวอร์ เมื่อเร็วๆนี้
บมจ. กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต ในฐานะบริษัทประกันชีวิตที่ใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม ร่วมกับสถาบันการสร้างชาติ จัดโครงการ “ปลูกป่าบูรณาการ” นำโดย คุณแซลลี่ โอฮาร่า ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (คนที่ 5 จากซ้าย ) คุณภควิภา เจริญตรา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายลูกค้า (คนที่ 6 จากซ้าย) บมจ.กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต และ ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ ประธานสถาบันการสร้างชาติ (คนที่ 4 จากซ้าย) ร่วมเปิดโครงการฯ โดยได้รับเกียรติจาก คุณนรเสฏฐ์ ศิริโรจนกุล รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (คนที่ 3 จากซ้าย) ให้เกียรติเป็นประธาน โดยผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ ประชาชนในชุมชนบ้านบุกระทิง และอาสาสมัคร ร่วมปลูกต้นไม้ จำนวน 10,000 ต้น ในพื้นที่...
บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ NSI ระดมพนักงานและพันธมิตรบริจาคโลหิตในกิจกรรม “NSI Blood Hero” เพื่อผู้ป่วยโรงพยาบาลศิริราช โดยมีผู้บริหาร พนักงานนำสินจิตอาสา และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมบริจาคโลหิต ภายใต้มาตรการป้องกันโรคโควิด-19 เพื่อช่วยให้มีปริมาณโลหิตสำรองเพิ่มขึ้น และเพียงพอต่อความต้องการสำหรับผู้ป่วยในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 จัดขึ้นที่อาคารนำสินประกันภัย สำนักงานใหญ่ เมื่อเร็วๆ นี้
4 โรงงานของกลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow) ประกอบด้วย โรงงานโพลิสไตรีน (บริษัท สยามโพลีสไตรีน จำกัด) โรงงานเอทิลเบนซีนและสไตรีนโมโนเมอร์ (บริษัท สยามสไตรีนโมโนเมอร์ จำกัด) โรงงานสไตรีน-บิวทาไดอีน (บริษัท สยามเลเทกซ์สังเคราะห์ จำกัด) และโรงงานเลเท็กซ์สังเคราะห์ อิมัลชั่น (บริษัท คาร์ไบด์ เคมิคอล (ประเทศไทย) จำกัด) รับมอบโล่รับรองอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 4 วัฒนธรรมสีเขียว (Green Industry Level 4: Green Culture) จากนายวันชัย พนมชัย อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม, นายวิษณุ ทับเที่ยง หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม และนายวีระกิตติ์ รันทกิจ ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม โดยมีนายไพฑูรย์ สุดเม่ง ผู้จัดการโรงงานโพลิสไตรีน และนายเฉลิม ธรประทีปโชติ รองผู้จัดการโรงงานเอทิลเบนซีนและสไตรีนโมโนเมอร์...