วันอังคาร ที่ 16 เมษายน 2024
บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) เดินหน้าสานต่อ CSR for Stakeholder ภายใต้ “ ศุภาลัย สร้างดี” ตอกย้ำความเป็นผู้นำอสังหาริมทรัพย์ครอบคลุมกว่า 29 จังหวัดในประเทศไทย พร้อมขยายโซนจัดกิจกร “แว่นสร้างสุข ปีที่ 3” เพื่อสร้างโอกาสความเท่าเทียมด้านสุขภาพทางสายตาให้กับคนงานก่อสร้างที่อยู่แต่ละภูมิภาค นำร่องลงพื้นที่จังหวัด “นครสวรรค์” ณ โครงการ ศุภาลัย เลค แอนด์ ริเวอร์ วิลล์ ศูนย์กลางจัดกิจกรรม รองรับคนงานก่อสร้างและครอบครัวทั้งในจังหวัดนครสวรรค์และจังหวัดพิษณุโลก พร้อมเปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปจากชุมชนใกล้เคียงที่มีความเดือดร้อน ขาดทุนทรัพย์ได้มีโอกาสเข้าถึงการตรวจวัดสายตาครั้งนี้ รวมกว่า 300 ชีวิต ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณกว่า 1,500,000 บาท นายบุญชัย ชัยอนันต์บวร รองกรรมการผู้จัดการ สายงานโครงการภูมิภาค 2 บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า กิจกรรมแว่นสร้างสุข...
บมจ.กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต ในฐานะผู้นำด้านบริษัทประกันที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม หรือ Green Insurer มุ่งมั่นขับเคลื่อนนโยบายด้าน Climate Change & Biodiversity หรือ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และความหลากหลายด้านชีวภาพ เปิดตัวแบรนด์แคมเปญใหญ่ประจำปี “Commit To Climate Season 3” เน้นใส่ใจสิ่งแวดล้อมที่รอบด้านมากยิ่งขึ้น ใส่ใจมากขึ้น ครอบคลุมทุกมิติอย่างยั่งยืน คุณบุปผาวดี โอวรารินท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ และสื่อสารการตลาดและภาพลักษณ์องค์กร กล่าว “กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต มุ่งมั่น และให้ความสำคัญด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะเรื่อง Climate Change & Biodiversity ที่ถือเป็นหนึ่งในกลยุทธ์หลักของบริษัทฯ และกลุ่มแอกซ่าทั่วโลก ซึ่งบริษัทฯ ได้ดำเนินโครงการต่างๆ มากมาย ทั้งด้านการสร้างความตระหนักรู้ และการลงมือทำร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ตลอด 26 ปีที่ผ่านมา ทั้งนี้แคมเปญ...
นายนพพล เบี้ยวไข่มุข ผู้จัดการกองทุนประกันชีวิต มอบหมายให้นายกรัณย์ทัศ รักษ์ธรรมกิจ พร้อมด้วยนางสาวสุภาภรณ์ เตชะไพศาลกุล เจ้าหน้าที่อาวุโส และตัวแทนพนักงานจากกองทุนประกันชีวิตเข้าร่วมจัดกิจกรรมออกบูธประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับภารกิจ บทบาทหน้าที่ของกองทุนประกันชีวิต และสิทธิประโยชน์ที่เกิดจากการเอาประกันภัยอย่างเงินกรมธรรม์ล่วงพ้นอายุความ ใน“โครงการรณรงค์ความปลอดภัย ทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2567” จัดโดยสำนักงาน คปภ. และภาคอุตสาหกรรมประกันภัย เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2567 ณ อนุเสาวรีย์ชัยสมรภูมิ (เกาะพหลโยธิน) เพื่อสร้างความตระหนักรู้ให้ประชาชนเห็นถึงประโยชน์ของการทำประกันภัยซึ่งถือว่าเป็นเครื่องมือบริหารความเสี่ยงอีกรูปแบบหนึ่ง โดยภายในงานดังกล่าวนอกจากจะมีการออกบูธประชาสัมพันธ์แล้วยังมีกิจกรรมให้ประชาชนทั่วไปได้ร่วมสนุกเล่นเกมส์เพื่อลุ้นรับของที่ระลึกจากหน่วยงาน และบริษัทประกันชั้นนำที่เข้าร่วมออกบูธในครั้งนี้อีกด้วย
บมจ. โตเกียวมารีนประกันชีวิต (ประเทศไทย) เห็นถึงความสำคัญในการร่วมเผยแผ่พระพุทธศาสนา สนับสนุน ปลูกจิตสำนึก และบ่มเพาะคุณธรรมอันดี แก่เยาวชนและสังคมไทย โดยคุณพงษ์ นิเวศน์ปฐมวัฒน์ ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายการตลาดองค์กร ร่วมอนุโมทนาบุญมอบสวัสดิการความคุ้มครองดูแลรักษาพยาบาลแก่สามเณรทั้ง ๑๒ รูป ในโครงการสามเณรปลูกปัญญาธรรม ปี ๑๐ ดูแลสามเณรตลอดระยะเวลาดำเนินโครงการ ๑๘ เมษายน – ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๗ และในปีนี้ครบรอบ ๑ ทศวรรษ เป็นการบรรพชาเฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗๒ พรรษา จัดขึ้น ณ “สถานปฏิบัติธรรมธวีธรรม” (ไร่แสงงาม) อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ตามรอยพระพุทธเจ้า ๑๐ ชาติ บำเพ็ญบารมี ๑๐ ประการ มรดกธรรมแห่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ติดตามชมเรียลลิตี้ธรรมะสนุก มุ่งเน้นการขัดเกลากายและใจ เพิ่มพูนปัญญาตามหลัก “ไตรสิกขา”...
(9 เมษายน 2567) ณ สำนักงานใหญ่บริษัท Tencent เมืองเซินเจิ้น ประเทศจีน ศาสตราจารย์ นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ ผู้แทนการค้าไทยพบหารือ Mr Jimmy Chen, Vice President, Tencent Cloud International  และผู้บริหารระดับสูงของบริษัท Tencent ถึงความร่วมมือการนำเครื่องมือด้าน social commerce มาใช้ส่งเสริมสินค้าไทย และ soft power ไทยส่งตรงสู่ลูกค้าจีนผ่าน WeChat 1,400 ล้านคน ผู้แทนการค้า เปิดเผยว่า  พฤติกรรมด้านการซื้อสินค้าและการชำระเงินของคนจีนเปลี่ยนไปอย่างมากในช่วงการแพร่ระบาดโควิด-19 การค้าขายออนไลน์เติบโตอย่างก้าวกระโดด แต่รูปแบบของการค้าขายออนไลน์ก็ได้รับการพัฒนาไปมากเช่นกัน แพลทฟอร์ม e-commerce แบบเดิมที่เจ้าของแพลทฟอร์มเป็นผู้ได้กำไรสูงสุดค่อยๆได้รับความนิยมลดลง และถูกทดแทนด้วยแพลทฟอร์มแบบ social commerce ที่เปิดโอกาสให้ผู้ค้าสามารถสร้างกำไรได้มากขึ้น ผ่าน mini-platform ของตนเอง ที่มีค่าใช้จ่ายต่ำกว่า และสามารถเข้าถึงความต้องการของผู้ซื้อได้ตรงใจกว่าด้วยเทคโนโลยี...
นายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านภาคอสังหาริมทรัพย์ และการเตรียมการเพื่อรองรับการดำเนินการยกระดับประเทศไทยสู่ศูนย์กลางเมืองแห่งอุตสาหกรรมระดับโลก (Thailand Vision) เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2567 นั้น ธนาคารออมสิน ในฐานะสถาบันการเงินของรัฐ พร้อมขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล โดยออก 4 โครงการสินเชื่อกระตุ้นอสังหาริมทรัพย์ชุดใหญ่ วงเงินรวม 20,000 ล้านบาท ประกอบด้วย “สินเชื่อบ้านออมสินเพื่อคนไทย” “สินเชื่อ Top-Up” “สินเชื่อ GSB D-HOME กระตุ้นเศรษฐกิจ” และ “สินเชื่อ GSB D-HOME สร้างบ้านเพื่อคนไทย” ครอบคลุมการช่วยเหลือประชาชนให้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง และกระตุ้นเศรษฐกิจภาคอสังหาริมทรัพย์เพื่อให้ผู้ประกอบการมีสภาพคล่องมีเงินทุนหมุนเวียนในโครงการ และสามารถพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยใหม่ได้ในอนาคต โดยสามารถยื่นคำขอกู้กับธนาคารออมสินได้ตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2567 เป็นต้นไป สำหรับโครงการสินเชื่อดังกล่าว ประกอบด้วย สินเชื่อบ้านออมสินเพื่อคนไทย วงเงินโครงการ 10,000 ล้านบาท สำหรับบุคคลทั่วไปที่ต้องการซื้อที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง...
นางสายพิณ โชคนำกิจ ที่ปรึกษาอาวุโส สายงานรัฐกิจสัมพันธ์ พรูเด็นเชียล ประเทศไทย หนึ่งในผู้นำธุรกิจประกันชีวิตเป็นผู้แทนบริษัทฯมอบหมวกนิรภัยจำนวน 100 ใบ ให้กับโรงเรียนสวนลุมพินี  เพื่อสนับสนุนกิจกรรมรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนน และสร้างความตระหนักเรื่องความปลอดภัยบนท้องถนนให้แก่น้องๆเด็กนักเรียน ในโครงการรณรงค์ความปลอดภัยทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2567 ซึ่งจัดโดย สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)  
เอไอเอ ประเทศไทย นำโดย นายสุวิรัช พงศ์เสาวภาคย์ ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการภายนอก (ที่ 2 จากซ้าย) ร่วมเปิดตัว “โครงการรณรงค์ความปลอดภัยทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2567” ภายใต้ชื่อ โครงการรณรงค์สงกรานต์ปลอดภัย ขับขี่อุ่นใจด้วย ‘กัน’ จัดขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เพื่อสนับสนุนและผลักดันการขับขี่ปลอดภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่ไทย พร้อมส่งประชาชนเดินทางกลับบ้านอย่างปลอดภัยผ่านการมอบความคุ้มครองประกันอุบัติเหตุ ในโอกาสนี้ เอไอเอ ยังได้ร่วมออกบูธเพื่อเชิญชวนประชาชนที่เดินทางบริเวณเกาะพหลโยธินที่สนใจลงทะเบียนรับสิทธิกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุฟรีกับแคมเปญ “กรมธรรม์ประกันภัยกลุ่มสงกรานต์ (ไมโครอินชัวรันส์)” โดยได้รับเกียรติจาก นายชูฉัตร ประมูลผล (ที่ 2 จากขวา) เลขาธิการสำนักงาน คปภ. ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน ณ เกาะพหลโยธิน อนุสาวรีย์ชยสมรภูมิ เมื่อวันที่ 4 เมษายน ที่ผ่านมา ทั้งนี้ เอไอเอ ประเทศไทย ได้ให้ความร่วมมือกับสำนักงาน คปภ. รณรงค์ขับขี่ปลอดภัย มาอย่างต่อเนื่องทุกปี โดยในปีนี้ เอไอเอ...
เตรียมพร้อมสำหรับการเดินทางเพื่อออกไปผจญภัยครั้งสำคัญของชีวิตผ่านโลกที่น่าทึ่งของการ์ตูนดิสนีย์กับนิทรรศการที่น่าตื่นเต้นมากที่สุด Immersive Disney Animation โดยจะเปิดแสดงครั้งแรกในกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน - 20 มิถุนายน 2567 ที่ EM Tower  ชั้น 1 ศูนย์การค้า เอ็มสเฟียร์ การแสดงนิทรรศการนี้จัด โดยบริษัท  Apollo Entertainment Thailand และได้รับการสนับสนุนจากบริษัทบริการความบันเทิงสดแห่งเอเชียแปซิฟิก นำโดย Base Entertainment Asia ร่วมกับ Lighthouse Immersive Studios และ Walt Disney Animation Studios  เพื่อร่วมเฉลิมฉลอง 100 ปีของความยอดเยี่ยมในการ์ตูนดิสนีย์  ในงานแสดงนิทรรศการ Immersive Disney Animation ที่จะทำให้ผู้เข้าชมได้โลดแล่นเข้าสู่โลกที่น่าทึ่งและมีเสน่ห์ของตัวละครดิสนีย์ที่สุดน่ารัก โดยการปรับพื้นที่ของเอ็มสเฟียร์ให้เป็นพื้นที่สามมิติที่น่าตื่นเต้น เพื่อมอบประสบการณ์สุดพิเศษแก่ผู้เข้าชม เสมือนได้เดินเข้าไปในฉากจากภาพยนตร์การ์ตูนไอคอนิกของดิสนีย์ ...
บีเจซี เปิดตัว Cocoa Dutch Kiosk Cafe สาขาแรก ที่ บิ๊กซี สาขาราชดำริ ใจกลางเมือง ชูจุดแข็งโกโก้แท้เกรดพรีเมียมอันดับ 1 พร้อมรังสรรค์เมนูสูตรพิเศษแบบเฉพาะของโกโก้ดัทช์ คุณอัศวิน เตชะเจริญวิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มบีเจซี บิ๊กซี เปิดเผยว่า “ด้วยสภาพสังคมที่มีการขยายตัวของความเป็นเมืองมากขึ้น (Urbanization) บวกกับเทรนด์การบริโภคเครื่องดื่มแบบชงที่เติบโตอย่างก้าวกระโดด ส่งผลให้ตลาดผงชงดื่มโกโก้และเครื่องดื่มแบบชงมีการแข่งขันสูง บีเจซี จึงวางแผนทำการตลาดเชิงรุกมากขึ้นเนื่องจากเล็งเห็นศักยภาพของตลาดโกโก้ ซึ่งโกโก้เป็นอีกตลาดที่เติบโตสูงถึง 8% ต่อปี จึงเป็นที่มาของการเปิด “Cocoa Dutch Kiosk Cafe” ในรูปแบบคีออส ที่ใช้พื้นที่ร้านไม่มาก และสามารถทำเครื่องดื่มโกโก้ได้ทันที ตอบสนองต่อสภาพชีวิตของกลุ่มเป้าหมายที่มีไลฟ์สไตล์แบบเร่งด่วน ในพื้นที่ใจกลางกรุงเทพมหานคร ณ บิ๊กซี สาขาราชดำริ  เพื่อขยายฐานลูกค้าใหม่ทั้งชาวไทยและต่างชาติ รวมถึงการเพิ่มOccasion ในการดื่มโกโก้ให้มากขึ้น” Cocoa Dutch Kiosk Cafe สาขาบิ๊กซี ราชดำริ...