previous arrow
next arrow
Slider
นายอังกูร ศรีกัลยาณบุตร รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ และ Chief Marketing Officer บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ตามที่บริษัทฯ ดำเนินนโยบายมุ่งเป็นทุกคำตอบของชีวิต หรือ Life Solutions ผ่านการดูแลชีวิตอย่างรอบด้าน ด้วยนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์และบริการ ที่พร้อมส่งมอบแบบประกันที่ตรงกับความต้องการของลูกค้าทุกกลุ่ม และการบริการที่สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย สอดคล้องกับวิถีชีวิตของผู้บริโภคในปัจจุบัน เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้เอาประกันภัยของบริษัทฯ ให้สามารถเข้าถึงข้อมูลกรมธรรม์ และทำธุรกรรมประกันชีวิตด้วยตนเอง (Self Service) ได้ทุกที่ ทุกเวลา บริษัทฯ จึงได้เพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาฟังก์ชันการใช้งานแอปพลิเคชัน ไทยประกันชีวิต ให้มีความหลากหลายเพิ่มขึ้น ได้แก่ โดยบริการตรวจสอบสถานะการเคลมสินไหม ที่จะช่วยให้ผู้เอาประกันภัยรับทราบถึงสถานะการเคลมสินไหมว่าอยู่ในขั้นตอนใด และสามารถตรวจสอบรายละเอียดตั้งแต่การเข้ารับการรักษา จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ และช่องทางการรับเงิน โดยสามารถเรียกดูประวัติการเคลมสินไหมในทุกช่องทางการยื่นเคลม โดยจะแสดงข้อมูลย้อนหลังได้สูงสุดหนึ่งปี นับแต่เดือนที่เข้าแอปพลิเคชันล่าสุด รวมถึงการเพิ่มช่องทางการแจ้งรับเงินคืนระหว่างสัญญาผ่านบัญชีธนาคาร ได้แก่ เงินปันผล เงินคืนตามเงื่อนไข เงินบำนาญ และเงินฮิบะห์ ผ่านแอปพลิเคชัน ไทยประกันชีวิต โดยสามารถเลือกรับเงินเข้าบัญชีธนาคาร หรือบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกข้อมูลกับเลขที่บัตรประชาชน ตามรอบวันที่เกิดสิทธิ์ได้ตลอดสัญญา โดยชื่อเจ้าของบัญชีต้องเป็นบุคคลเดียวกันกับผู้เอาประกันภัย บริการค้นหาข้อมูลโรงพยาบาลคู่สัญญาทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยผู้เอาประกันภัยสามารถค้นหาโรงพยาบาลที่ต้องการ...
ดร.มหัทธนะ อัมพรพิสิฏฐ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ไทยประกันภัย เข้าใจถึงความกังวลและ Pain Point ของคนไทยทั้งเรื่องของโควิด-19 และภาวะแทรกซ้อนจากวัคซีน แผนประกัน TIC Covid-19 Plus ตัวนี้เปรียบเสมือนความห่วงใยที่ TIC มอบให้ผู้บริโภคทุกคนตั้งแต่วันแรกที่วัคซีนเดินทางมาถึงเมืองไทย สอดคล้องกับนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย หรือ คปภ. ที่ต้องการให้บริษัทประกันภัยช่วยสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนอีกด้วย  ทั้งนี้ประกันภัย TIC Covid-19 Plus คุ้มครองจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนาควบคู่กับการคุ้มครองอาการแพ้จากการฉีดวัคซีนโควิด-19 โดยมีเบี้ยฯ เริ่มต้นเพียง 359 บาท/ปี* ซึ่งถ้าหากตรวจพบว่าติดเชื้อโควิด-19 จะได้รับเงินก้อนทันทีสูงสุด 100,000บาท* พร้อมรับความคุ้มครองเพิ่มเติมใหม่ล่าสุดที่ TIC ไทยประกันภัย มอบให้กับลูกค้าคือความคุ้มครองกรณีมีอาการแทรกซ้อนจากการได้รับวัคซีนโควิด-19 จนต้องเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล (IPD) สูงสุด 20,000 บาท และความคุ้มครองจากการเจ็บป่วยด้วยภาวะโคม่า หรือการเจ็บป่วยระยะสุดท้าย หรือโรคร้ายแรงที่มีสาเหตุมาจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) หรือมาจากการแพ้วัคซีนโควิด-19 สูงสุด 300,000 บาทรายละเอียดแผนประกันภัย TIC Covid-19 Plus ของ TIC ไทยประกันภัย แบ่งเป็น 3 แผนดังนี้ แผน 1 จ่ายเบี้ยประกันภัยคนละ 359 บาท/ปี* กรณีตรวจเจอเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นครั้งแรก รับทันที 50,000 บาท การรักษากรณีผู้ป่วยใน (IPD) เนื่องจากการแพ้วัคซีน 10,000 บาท* และกรณีเจ็บป่วยด้วยภาวะโคม่าหรือระยะสุดท้ายจากโควิด-19 หรือจากการแพ้วัคซีน รับสูงสุด 150,000 บาท แผน 2 จ่ายเบี้ยประกันภัย คนละ 579 บาท/ปี* กรณีตรวจเจอเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นครั้งแรก รับทันที 75,000 บาท การรักษากรณีผู้ป่วยใน (IPD) เนื่องจากการแพ้วัคซีน 15,000 บาท*และกรณีเจ็บป่วยด้วยภาวะโคม่าหรือระยะสุดท้ายจากโควิด-19 หรือจากการแพ้วัคซีน รับสูงสุด 225,000 บาทแผน 3 จ่ายเบี้ยประกันภัยรายละ 689 บาท/ปี* กรณีที่ตรวจเจอเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นครั้งแรก รับทันที 100,000 บาท การรักษากรณีผู้ป่วยใน (IPD) เนื่องจากการแพ้วัคซีน 20,000 บาท* และกรณีเจ็บป่วยด้วยภาวะโคม่าหรือระยะสุดท้ายจากโควิด-19 หรือจากการแพ้วัคซีน รับสูงสุด 300,000 บาท* “ลูกค้าสามารถสร้างความอุ่นใจด้วยแผนประกัน TIC Covid-19 Plus ได้แล้ววันนี้ผ่านช่องทาง E-Commerce Pchang Online จะอยู่ที่ไหน ก็ซื้อได้ด้วยตัวเองตลอด 24 ชั่วโมง ตามทิศทางที่ TIC ไทยประกันภัยจะทำให้ Insurance Will Never be the...
บริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จับมือร่วมกับ กรุงศรี ออโต้ โบรคเกอร์ ขายประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล (PA) ผ่านแอปพลิเคชัน GO by Krungsri Auto เพื่อขยายตลาดประกันภัยออนไลน์ โดยความร่วมมือกันในครั้งนี้ เอ็ม เอส ไอ จี ถือเป็นพันธมิตรทางธุรกิจเจ้าแรกที่ขายประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลผ่านแอปพลิเคชัน GO by Krungsri Auto ซึ่งจะให้ความคุ้มครองผลประโยชน์รายเดือนกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสูงสุด 4,600,000 บาท มีเงินชดเชยรายได้รายวันระหว่างการรักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุสูงสุดวันละ 3,000 บาทต่อวัน สูงสุด 365 วันต่ออุบัติเหตุ และให้ความคุ้มครองทุนประกันการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสูงสุด 1,000,000 บาท
นายสาระ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)  เป็นประธานจัดงาน MTL Bancassurance Kick off 2021” ผ่านรูปแบบออนไลน์ New Normal แก่ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ประสานงานสนับสนุนการขาย ช่องทาง MTL Bancassurance  ทั่วประเทศ เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ สู่ความสำเร็จในการปฏิบัติงาน พร้อมมอบนโยบายและแนวทางการดำเนินธุรกิจ Bancassurance  ตามแผนยุทธศาสตร์ประจำปี 2564 งานจัดขึ้น ณ หอประชุมเมืองไทยประกันชีวิต สำนักงานใหญ่
นพ.สุทธิพงษ์ ตรีรัตน์ ผู้อำนวยการแพทย์ รัตตินันท์ เมดิคอล เซ็นเตอร์ กล่าวว่า ธุรกิจเสริมความงามของรัตตินันท์ เมดิคอล เซ็นเตอร์ ได้เปิดให้บริการมานานแล้วกว่า 22 ปี ซึ่งในปี 2564 ถือเป็นปีที่ตนเองมองว่าสมควรแก่การรีแบรนด์ดิ้งครั้งใหญ่ จากเดิมใช้ชื่อแบรนด์ว่า “Rattinan Clinic” เปลี่ยนเป็นแบรนด์ใหม่ “Rattinan Medical Center” เนื่องจากต้องการขยายขอบเขตการให้บริการ จากศัลยกรรมเสริมความงาม สู่การเป็นศูนย์การแพทย์เฉพาะทางที่มีมาตรฐานระดับสากล เพื่อให้การดูแลรักษาอย่างครบวงจรภายใต้การบริหารที่ยึดหลักจริยธรรมทางการแพทย์ในการดำเนินงาน สำหรับแผนกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจของ Rattinan Medical Center ในปีนี้จะเน้นเรื่องของการรักษาเฉพาะทางมากขึ้นอย่างมีคุณภาพแต่ยังควบคู่ไปกับการทำศัลยกรรมตกแต่งความงาม ทั้งนี้เพื่อเป็นการขยายฐานลูกค้าให้มีความหลากหลายมากขึ้น และตรงกับความต้องการของลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ อาทิ การส่องกล้องรักษากรดไหลย้อน การผ่าตัดกระเพาะแบบOverstitch การรักษาไซนัสด้วยการทำบอลลูน นอกจากนี้ รัตตินันท์ เมดิคอล เซ็นเตอร์ ยังเตรียมนำนวัตกรรมเทคโนโลยีทางด้านการรักษาในด้านอื่น ๆ เข้ามาเพิ่มเติมอีกด้วย ซึ่งนวัตกรรมการรักษาในลักษณะดังกล่าวยังอยู่ในระหว่างการพัฒนาและศึกษาแผนการรักษาคาดว่าจะสามารถใช้เวลาไม่นานในการสรุปผล รวมถึงเรื่องของการได้รับใบรับรอง Certified Operating Room...
เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ในหัวข้อ “กลยุทธ์พิชิต ELMA” ภายใต้โครงการการประกวดรางวัลผู้ประกอบการที่มีความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการโลจิสติกส์ ประจำปี 2564  (Excellent Logistics Management Award : ELMA 2021) ณ ห้อง Victor 4, Victor Club ชั้น 7 อาคารสามย่านมิตรทาวน์ เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่ผู้ประกอบการด้านโลจิสติกส์ที่สนใจเข้าร่วมสมัครโครงการฯ Workshop ครั้งนี้ เน้นการเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการโลจิสติกส์ไทย ให้สามารถพิชิตรางวัล ELMA 2021 ตั้งแต่หลักเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินรางวัล ELMA ประจำปี 2564 วิธีการกรอกใบสมัคร เอกสารการประกวด รวมไปถึงเทคนิคการตอบข้อคำถามในแต่ละเกณฑ์การประเมิน นอกจากนี้ ยังเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการเข้ารับคำปรึกษากับทีมวิชาการแบบตัวต่อตัว ในช่วง ELMA Clinic โดยกิจกรรม...
นายธัชชญาน์พล อภิมนต์เตชบุตร รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า กระทรวงการคลังของอียิปต์ ออกคำสั่ง ฉบับที่ 38/2021 กำหนดให้ผู้นำเข้าต้องแจ้งข้อมูลสินค้าทุกรายการล่วงหน้าก่อนการนำเข้าภายใต้ระบบการแจ้งข้อมูลล่วงหน้าของสินค้าที่จะนำเข้า (Advance Cargo Information System ) หรือ ACI   ผ่าน Nafeza Platform ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่อำนวยความสะดวกทางการค้าระหว่างประเทศ เพื่อรองรับการดำเนินการด้านการค้า การทำธุรกรรม และการรับ-ส่งเอกสารให้กับผู้นำเข้า เพื่อลดขั้นตอนและระยะเวลาในการดำเนินพิธีการศุลกากร โดยจะเริ่มทดลองใช้ระบบดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 และบังคับใช้อย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป โดยมีขั้นตอนการดำเนินการก่อนนำเข้าสินค้า ดังนี้ 1.ผู้นำเข้าต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าใช้งานผ่าน Nafeza Platform ภายใต้ระบบ ACI และต้องเป็นผู้มีสิทธิ์ในการใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Digital Signature) 2.ผู้นำเข้าต้องกรอกรายละเอียดข้อมูลของผู้ส่งออกและสินค้าที่นำเข้าผ่าน Nafeza Platform ประกอบด้วย ประเทศที่ส่งออก ชื่อผู้ส่งออก หมายเลขทะเบียนผู้ส่งออก ประเภทผู้ส่งออก...
คปภ. เสริมเขี้ยวเล็บ..! บทบาทเชิงรุกของผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทด้านการประกันภัยยุคดิจิทัล ชูการไกล่เกลี่ยออนไลน์ พร้อมถอดบทเรียนจากประสบการณ์จริง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ผู้เอาประกันภัย ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (เลขาธิการ คปภ.) เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาผู้ไกล่เกลี่ยและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาทักษะ และถอดบทเรียนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทด้านการประกันภัย ระหว่างวันที่ 19-21 กุมภาพันธ์ 2564 ณ โรงแรมเคนชิงตัน อิงลิช การ์เด้น รีสอร์ท เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนา จำนวน 91 คน ประกอบด้วย ผู้ไกล่เกลี่ยของสำนักงาน คปภ. จำนวน 52 คน และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน 39 คน ซึ่งการสัมมนาครั้งนี้มีการแบ่งกลุ่มเพื่อเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาทักษะใหม่ ๆ ในการระงับข้อพิพาทด้านการประกันภัยให้กับผู้ไกล่เกลี่ยและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เทคนิคการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทด้านการประกันภัย ในหัวข้อ “Like & Share รู้แล้ว...บอกต่อ”...
คปภ. ร่วมภาคธุรกิจประกันภัย มอบเงินช่วยเหลือครอบครัว “น้องเบอรี่” สาวน้อยวัย 13 ปี ที่เสียชีวิตขณะช่วยอาสาทำแนวไฟป่า จังหวัดเชียงใหม่ ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (เลขาธิการ คปภ.)  เปิดเผยว่า ตามที่ สำนักงาน คปภ. ร่วมกับภาคธุรกิจประกันภัย พัฒนา “กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่มอาสาดับไฟป่าเพื่อชาติ” เป็นการเฉพาะ ครั้งแรกในประเทศไทย และได้ทำ CSR มอบกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่มอาสาดับไฟป่าเพื่อชาติให้กับนายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อนำไปมอบให้กลุ่มอาสาดับไฟป่าในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียง โดยมีระยะเวลาเอาประกันภัยขณะเข้าปฏิบัติหน้าที่ในการดับไฟป่า ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม 2564 ถึง 10 พฤษภาคม 2564 จำนวน 35,000 ราย ด้วยเบี้ยประกันภัย 34 บาทต่อราย รวมเป็นค่าเบี้ยประกันภัย จำนวน 1,200,000 บาท ตามที่ได้มีการนำเสนอข่าวไปแล้วนั้น ต่อมาเมื่อวันที่ 20...
กรมทรัพย์สินทางปัญญา ร่วมกับ ช้อปปี้ (ประเทศไทย) เปิดตัวช่องทางให้เจ้าของสิทธิหรือตัวแทน แจ้งระงับการจำหน่ายสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาบนแพลตฟอร์มช้อปปี้ (IPR Form) เน้นเพิ่มประสิทธิภาพ ในการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาให้สะดวก รวดเร็ว ไม่มีขั้นตอนยุ่งยาก สามารถตรวจสอบและดำเนินการกับผู้ขายสินค้าละเมิดได้ทันที นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา เปิดเผยว่า “กรมฯ ให้ความสำคัญกับการป้องปรามการจำหน่ายสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาออนไลน์ จึงผลักดันการจัดทำบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือด้านการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาบนอินเทอร์เน็ต ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ เจ้าของสิทธิ และแพลตฟอร์มออนไลน์ชั้นนำในไทย รวมถึงช้อปปี้ เพื่อระงับการขายสินค้าละเมิดบนแพลตฟอร์มนั้นๆ                 ซึ่งถือเป็นกลไกความร่วมมือสำคัญที่จะช่วยลดปัญหาการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาออนไลน์ โดยล่าสุดกรมฯ ได้รับแจ้งจากช้อปปี้ว่าได้พัฒนาระบบรับแจ้งข้อมูลการจำหน่ายสินค้าละเมิด และเปิดให้ใช้งานระบบดังกล่าวแล้ว” บริษัท ช้อปปี้ (ประเทศไทย) จำกัด ให้ข้อมูลเกี่ยวกับช่องทางดังกล่าวว่า หากเจ้าของสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาพบการจำหน่ายสินค้าที่อาจเข้าข่ายละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา เจ้าของสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา สามารถแจ้งข้อมูลได้ทาง www.shopee.co.th/IPR โดยกรอกคำร้องเรียนภายในลิงก์ IPR Form...