ไม่ไกลจากกรุงเทพฯ แปลงผักขนาดกลางเขียวชอุ่ม ชุ่มฉ่ำด้วยน้ำจากการปั่นจักรยานรดน้ำแปลงเกษตรของนักเรียนโรงเรียนบ้านหอมเกร็ด ที่ผลัดเวรกันมาดูแลผลผลิตเพื่อมื้อกลางวันแสนอร่อยและปลอดจากสารเคมี รศ.ดร.จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า แนวคิดปลูกผักด้วยจักรยาน มาจากการผสมผสานวิศวกรรมศาสตร์มาใช้ในแปลงเกษตร โดยฝ่ายเสริมสร้างความร่วมมือและกิจกรรมเพื่อสังคม คณะวิศวะมหิดล ร่วมกับ โรงเรียนบ้านหอมเกร็ด จ.นครปฐม พัฒนาจักรยานเหลือใช้มาซ่อมแซม ใช้ปั่นสำหรับการรดน้ำในแปลงเกษตรอินทรีย์เพื่อให้เยาวชนได้ออกกำลังกายไปในตัว ซึ่งผักที่งอกงามและปลอดภัยนี้นำมาปรุงเป็นอาหารกลางวันให้น้อง ๆ มีสุขภาพที่ดี ช่วยประหยัดพลังงานและค่าใช้จ่าย โดยได้ส่งมอบแก่ นายเจน เกิดโพชา ผอ.โรงเรียนบ้านหอมเกร็ด  พร้อมด้วยทีมจาก บมจ.เอส.ซี.จี คณะครู นักเรียน และชุมชนมาร่วมงาน แปลงปลูกผักด้วยจักรยานรดน้ำของโรงเรียนบ้านหอมเกร็ด มี 2 แปลง ได้แก่ 1. แปลงผักกลางแจ้ง มีเนื้อที่ 10x30 เมตร ทางโรงเรียนจะปลูกพืชสวนครัว กะเพรา มะนาว มะกรูด ตะไคร้ ซึ่งเป็นพืชที่ทนแดดกลางแจ้งได้ โดยเดินท่อติดหัวสปริ้งเกอร์ 5 หัว มีระยะห่างกัน...
ตํานานกาแฟดอยช้าง "เอกลักษณ์กาแฟไทย สุดยอดกาแฟโลก" ด้วยพระบารมีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ที่กลายเป็นสินค้าบินไกลสู่ตลาดโลกได้อย่างภาคภูมิใจ โดยมีทั้งความแตกต่างของเรื่องราว และพันธุ์ของกาแฟที่ชาวต่างชาติได้ลองชิมแล้วต้องบอกว่าอร่อยกับ "ความใส่ใจในด้านกาแฟและการพัฒนาสินค้าอยู่เสมอ ทำให้กลายเป็นกาแฟดอยช้างบินไกลสู่ตลาดโลกได้อย่างมีคุณภาพ" บริษัท ดอยช้าง คอฟฟี่ ออริจินอล จำกัด เป็นผู้ผลิต แปรรูป และจัดจำหน่ายกาแฟดอยช้าง โดยนำ “กาแฟอราบิก้า” ชนิดพิเศษคุณภาพสูงจากแหล่งผลิตเฉพาะบริเวณดอยช้าง ที่อยู่หมู่บ้านดอยช้าง ต.วาวี อ.แม่สรวย จ.เชียงราย ที่คัดสรรเมล็ดพันธุ์ด้วยความใส่ใจ เพื่อให้ผู้บริโภคได้ดื่มกาแฟที่ หอม อร่อย โดยช่วงเวลาหลายปีที่ผ่านมา กาแฟดอยช้างมีช่องทางการขายทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งเฉลี่ยเป็นอัตราส่วนในประเทศ 30% และต่างประเทศ 70% ทำให้กาแฟดอยช้างเป็นหนึ่งในผู้ส่งออกกาแฟรายใหญ่ที่สุดของประเทศไทยตามข้อมูลของกระทรวงพาณิชย์ นอกจากนี้ยังมีระบบแฟรนไชส์และร้านกาแฟพันธมิตรอีกกว่า 50  สาขาในต่างประเทศ อาทิ แคนาดา อังกฤษ เกาหลีใต้ สิงคโปร์ มาเลเซีย ลาว กัมพูชา และ...
ธุรกิจร้านอาหารในปี 2563 นี้ ถือว่าต้องเผชิญกับความท้าทายรอบด้าน ทั้งการแข่งขันที่รุนแรง แรงกดดันจากต้นทุนที่ส่งผลกระทบต่อผลกำไรของธุรกิจ พฤติกรรมของผู้บริโภคที่ซับซ้อนมากขึ้น ประกอบกับบทบาทของเทคโนโลยีที่ส่งผลให้รูปแบบการแข่งขันของธุรกิจร้านอาหารเปลี่ยนแปลงไป นอกจากนี้การปรับตัวของผู้ประกอบการรายใหญ่ที่ขยายพอร์ทสินค้าธุรกิจของตนเพื่อมาชิงส่วนแบ่งการขาย ส่งผลให้เกิดความท้าทายต่อผู้ประกอบการร้านอาหารขนาดกลางและเล็กที่พยายามแข่งขันเพื่ออยู่รอด รวมไปถึงผู้ที่สนใจจะเข้ามาลงทุนในธุรกิจนี้ ทั้งนี้เพื่อที่จะสามารถบรรเทาผลกระทบจากปัจจัยท้าทายต่างๆผู้ประกอบการในกลุ่มนี้จำเป็นต้องปรับตัวเพื่อให้สามารถรักษาความได้เปรียบในการแข่งขัน ดังนี้ เพิ่มช่องทางการเข้าถึงผู้บริโภคและสร้างตัวตนของร้านผ่านเครื่องมือต่างๆ เนี่องจากการแข่งขันที่รุนแรงและการหดตัวของยอดขายเป็นปัจจัยท้าทายที่สำคัญอย่างมากในสภาวะปัจจุบัน ดังนั้นการขยายช่องทางเพื่อเพิ่มจำนวนยอดขายเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่ง โดยผู้ประกอบการอาจเลือกใช้ช่องทางที่ต่างกันตามทรัพยากรและโครงสร้างต้นทุนของร้าน เช่น การใช้ Food Delivery Application เพื่อขยายช่องทางเข้าถึงลูกค้าและเพิ่มยอดขาย อย่างไรก็ดีจำเป็นต้องพิจารณาถึงต้นทุนและผลกำไรของตนประกอบด้วย เนื่องจากค่าธรรมเนียมของบริการดังกล่าวอาจสูงถึงร้อยละ 30 ของราคาขายอาหาร สร้างความแตกต่างผ่านการเพิ่มคุณค่าของสินค้า/บริการ พฤติกรรมของผู้บริโภคที่ปรับเปลี่ยนไปตลอดเวลาและมีแนวโน้มที่จะเข้ามาใช้บริการร้านเดิมๆน้อยลง ประกอบกับตัวเลือกที่หลากหลายมากขึ้น ส่งผลให้ผู้ประกอบการจำเป็นต้องสร้างความแตกต่างและเพิ่มความใส่ใจต่อสินค้าและบริการของตน เช่น การนำวัตถุดิบท้องถิ่นที่มีเฉพาะพื้นที่นั้นๆมาทำเป็นอาหาร หรือการนำวัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมาใช้เป็น ภาชนะ เป็นต้น โดยถึงแม้จะเป็นต้นทุนที่สูงขึ้น แต่หากสามารถเพิ่มหรือรักษาฐานลูกค้าประจำไว้ได้ ก็อาจเป็นการลงทุนที่สร้างความคุ้มค่าในระยะยาว ปรับกระบวนการทางธุรกิจให้มีความยืดหยุ่นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น เนื่องจากการเข้ามามีบทบาทมากขึ้นของเทคโนโลยี ส่งผลให้ห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ของร้านอาหารถูกขยายไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ทำให้ผู้ประกอบการร้านอาหารจำเป็นต้องพิจารณาและศึกษากระบวนการทางธุรกิจให้ครอบคลุมไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องดังกล่าว เพื่อลดผลกระทบต่อต้นทุนของธุรกิจรวมไปถึงรักษาระดับความพอใจของผู้บริโภค เช่น การปรับหน้าที่ของพนักงานบางตำแหน่งในช่วงระยะเวลาเร่งด่วน ซึ่งอาจเกิดกระบวนการคอขวดหรือความผิดพลาดขึ้นมาได้ หรือการปรับรูปแบบของบรรจุภัณฑ์เพื่อให้สามารถเก็บรักษารสชาติและองค์ประกอบของอาหารได้นานกว่าเดิม เป็นต้น โดยสรุป ศูนย์วิจัยกสิกรไทย...
ไมโครซอฟท์ ประเทศไทย เผยผลสำรวจผ่านเกมทดสอบความเป็นตัวเองในที่ทำงาน  แบ่งไลฟ์สไตล์การทำงานเป็น 7 ประเภท มีผู้เข้าร่วมเล่นจำนวนกว่า 1,000 คน จากทั่วประเทศทั้ง 4 เจอเนอเรชั่นคือเบบี้บูมเมอร์, เจนเอ็กซ์,เจนวายและเจนแซด ผลสำรวจพบว่าทุกเจเนอเรชั่นได้ผลสรุปออกมาเป็นไลฟ์สไตล์การทำงานแบบ ‘นินจา’ คิดเป็นจำนวนกว่า 28% จากผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด สอดคล้องเทรนด์ทำงานบนโลกยุคดิจิทัล ได้แก่ ผู้คนชอบทำงานบนพื้นที่ความเป็นอิสระและความเป็นส่วนตัวมากขึ้น นิยมไลฟ์สไตล์การทำงานแบบโมบาย เวิร์คกิ้ง ทำงานจากที่ไหนบนโลกก็ได้แค่เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต ซึ่งสามารถเชื่อมกับเพื่อนร่วมงาน หรือลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด ในปี 2563 เทรนด์การทำงานร่วมกัน (Collaboration) จึงเปลี่ยนไปภายใต้คอนเซ็ปต์ Independent but Collaborative หมายความว่าผู้คนหันมาใส่ใจพื้นที่ความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยการทำงานมากขึ้น และสนใจเลือกใช้เทคโนโลยีใหม่ที่ตอบโจทย์การทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ง่ายและสะดวกสบายมากขึ้นด้วย ผลสำรวจสรุปได้ว่าไม่ว่าทุกคนจะอยู่ในเจเนอเรชั่นไหน แต่ด้วยโลกใบใหม่ที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ ผู้คนจึงให้ความสำคัญกับเทคโนโลยีการทำงานใน Workplace จึงเริ่มเปลี่ยนผ่านการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการปรับปรุงวิถีการดำเนินงานแบบมีอิสระและยืดหยุ่นสูง แต่ยังสามารถร่วมงานกับทุกคนไม่ว่าไกลใกล้ได้เพื่อผลงานที่ดีที่สุด  
การเข้าถึงโอกาสในการเดินทางอย่างเท่าเทียมและสะดวกสบายถือเป็นหนึ่งในความท้าทายที่ผู้พิการในประเทศไทยยังต้องเผชิญ โดยเฉพาะระบบขนส่งโดยสารสาธารณะ จากรายงานข้อมูลสถานการณ์ด้านคนพิการในประเทศไทย1 โดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ระบุว่า ปัจจุบัน ประเทศไทยมีจำนวนผู้พิการมากถึง 1.99 ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ 3 ของประชากรทั้งประเทศ โดยกว่าร้อยละ 49 หรือประมาณ 985,000 คน เป็นผู้พิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย ซึ่งมีความยากลำบากในการเดินทางสัญจร อย่างไรก็ดี กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ตระหนักถึงประเด็นปัญหาดังกล่าว จึงได้กำหนดให้ “การสร้างสภาพแวดล้อมการเดินทาง บริการสาธารณะ และพัฒนาเทคโนโลยีที่คนพิการเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้” เป็น 1 ใน 5 พันธกิจหลักตามแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติฉบับที่ 5 (พ.ศ.2560–2564) ซึ่งหนึ่งในบริการการเดินทางสาธารณะที่มีความสอดคล้องและสามารถตอบสนองพันธกิจดังกล่าวได้คือ บริการเรียกรถแท็กซี่ผ่านแอปพลิเคชัน ที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับผู้พิการได้ง่ายเพียงแค่ปลายนิ้ว ทั้งยังมีความปลอดภัย และส่งเสริมให้ผู้พิการสามารถใช้ชีวิตได้อย่างอิสระและพึ่งพาตัวเองได้ เนื่องในโอกาสวันคนพิการสากลซึ่งตรงกับวันที่ 3 ธันวาคมของทุกปี เมื่อเร็วๆ นี้ แกร็บ ประเทศไทย ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “บริการแท็กซี่ผ่านแอปพลิเคชันเพื่อคนทุกกลุ่มในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล” ให้กับพาร์ทเนอร์คนขับแกร็บแท็กซี่เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผู้พิการ...
ในฐานะผู้ลงทุน คุณนิยามคำว่า “จุดมุ่งหมายการลงทุน” ของคุณไว้อย่างไร? >>>  ไม่รู้หรอกว่าการลงทุนคืออะไร รู้แต่ว่าไม่เสี่ยงเด็ดขาด >>>  ไม่เข้าใจการลงทุนเลย ช่วยแนะนำหน่อยได้ไหม >>>   การลงทุนคือ การใส่เงินลงไปในสินทรัพย์ใดสินทรัพย์หนึ่ง แล้วต้องได้ผลตอบแทนที่เป็นบวกกลับมา >>>  อ๋อ เห็นเค้าว่าการลงทุนนี้ดีนะ ได้ผลตอบแทนทุกเดือน คนมีชื่อเสียงคนนั้นก็ร่วมลงทุนด้วย >>>  การลงทุน คือการทำให้เงินงอกเงย แต่ผลตอบแทนที่ได้กลับมาต้องแลกกับความเสี่ยง ถ้าอยากได้ผลตอบแทนสูงๆ ก็ต้องยอมรับความเสี่ยงสูงได้ สิ่งที่ทำให้เส้นทางไปสู่จุดมุ่งหมายการลงทุนของแต่ละคนแตกต่างกันเหมือนนิยามข้างต้น คือ ความรู้ ความเข้าใจต่อสินทรัพย์ที่เรากำลังจะลงทุน ว่ามันคืออะไร เสี่ยงแค่ไหน และได้ผลตอบแทนมาในรูปแบบไหนบ้าง แน่นอนว่าคนที่ศึกษามาดีจนเข้าใจ เปรียบได้กับคนที่มีวิชาเหมือนมีทรัพย์อยู่นับแสน เสมือนมีเกราะป้องกันตัวเองให้รอดจากทั้งการเปลี่ยนแปลง ความผันผวนของตลาด และกลโกงที่มาในรูปแบบการชักจูงด้วยการให้ผลตอบแทนสูง ๆ แล้วถ้าอยากเป็นผู้ลงทุนที่มีเกราะป้องกันตัวเองแบบนี้ ต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้าง? สิ่งสำคัญที่ต้องทำอันดับแรกคือ รู้จักตนเองก่อนว่า ตัวเรานั้นสามารถรับความเสี่ยงต่อการลงทุนได้กี่มากน้อย ต่อจากนั้นคือความเข้าใจที่ถูกต้องต่อตลาดทุน ความหมายคือ ต้องรู้ว่าตลาดทุนมีสินทรัพย์ประเภทไหนบ้างที่สามารถลงทุนได้ แล้วระดับความเสี่ยงของสินทรัพย์แต่ละประเภทก็ไม่เท่ากัน คาดหวังผลตอบแทนได้ต่างกัน และถ้าอยากลงทุนจะสามารถซื้อผ่านใครได้บ้าง ถ้าผู้ลงทุนสามารถสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องต่อสิ่งเหล่านี้ได้ ก็เหมือนมีเกราะป้องกันตัวเอง สามารถรับผิดชอบการเงินและการลงทุนของตนเอง (responsible investor) และป้องกันการถูกหลอกได้ ก.ล.ต. ในฐานะผู้กำกับดูแลตลาดทุน ให้ความสำคัญต่อการสร้างผู้ลงทุนที่สามารถรับผิดชอบการเงินและการลงทุนของตนเองได้ เพื่อเป้าหมายการใช้ตลาดทุนเป็นแหล่งสร้างความมั่นคงทางการเงินในระยะยาวได้อย่างมีประสิทธิภาพ...
Google ประเทศไทย จัดเวิร์คชอป “Women Will’s Leadership Workshop” หนึ่งในโครงการ Women Will โดย Google ที่มุ่งเสริมสร้างศักยภาพสู่ความเป็นผู้นำของสตรีไทยให้สามารถนำองค์ความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับทักษะที่จำเป็น เพื่อบรรลุเป้าหมายในชีวิตและอาชีพ พร้อมส่งเสริมชุมชนออนไลน์ของผู้หญิงไทยให้เข้มแข็ง ผ่านเวทีเสวนาและเวิร์คชอปอย่างเข้มข้นโดย 5 นักธุรกิจชั้นนำของเมืองไทย Women Will’s Leadership  เป็นโครงการที่ Google ได้ดำเนินการในหลายประเทศทั่วโลกที่มุ่งสร้างและสนับสนุนให้กลุ่มผู้หญิงรุ่นใหม่ ได้นําความรู้ความสามารถมาแบ่งปันกันและกัน เพื่อเกิดการสนับสนุนโอกาสในด้านต่าง ๆ ของผู้หญิง อันเป็นส่วนหนึ่งในการยกระดับคุณภาพชีวิต สังคม และชุมชนที่ดีขึ้น สำหรับ Women Will’s Leadership Workshop ครั้งนี้ในเมืองไทยนั้นได้จัดขึ้นเป็นปีที่สอง มุ่งเน้นการสร้างศักยภาพและแรงบันดาลใจแก่ผู้หญิงไทยให้ก้าวสู่ความเป็นผู้นำระดับต่าง ๆ ได้อย่างมีคุณภาพ ด้วยการจัดเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์จาก 5 นักธุรกิจชั้นนำที่มาร่วมสร้าง  5 key action สู่การเป็นผู้นำของสตรีไทยอย่างภาคภูมิ โดยวิทยากร บุณย์ญานุช บุญบำรุงทรัพย์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารแบรนด์ บาร์บีคิว พลาซ่า บริษัท ฟู้ดแพชชั่น จำกัด ร่วมด้วย วรรณี รัตนพล Chairman IPG Mediabrands ประเทศไทย, บุญชัย ปัณฑุรอัมพร ประธานบริหาร บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน), พิมพ์มาศ สีนุตพงษ์ ผู้ร่วมก่อตั้งและกรรมการผู้จัดการ SOUR...
ถ้าจะพูดถึงเทรนด์แฟชั่นรักษ์โลกเพื่อความยั่งยืน นับว่าไม่ใช่เรื่องใหม่ที่วงการแฟชั่นเพิ่งจะทำ    จะเห็นได้จากแบรนด์ระดับโลกที่หันมาสร้างความตระหนักรู้เรื่องนี้ผ่านกิจกรรมมากมาย เช่น Stella McCartney แฟชั่นแบรนด์ตัวแม่ที่จับเรื่องรักษ์โลกอย่างจริงจังจนเป็น signature ของแบรนด์                   ออกแคมเปญ Fur Free งดใช้ขนสัตว์เพื่อร่วมกันอนุรักษ์และลดการทารุณกรรมในสัตว์ จนกลายเป็นกระแสให้แบรนด์แฟชั่นชั้นนำทั้ง Gucci, Armani, Ralph Lauren, Calvin Klein, และ Versace ต่างเข้าร่วมเดินตามรอย หรือแบรนด์ MUJI ที่ออกแบรนด์ลูกชื่อ ReMUJI ที่ปลุกกระแส Sustainable Fashion ที่ตั้งราคาขายไว้ในราคาเดียวเท่ากันหมดทุกชิ้น มุ่งหวังการสื่อสารเรื่องวิถีชีวิตที่ยั่งยืน (Sustainable Lifestyle) มากกว่าทางธุรกิจเป็นหลัก หากเจาะไปที่กลุ่มแฟชั่นแบรนด์ของไทย วันนี้เรามี 4 แบรนด์จิวเวลรี่รุ่นใหม่ที่ใส่ใจรักษ์โลก สร้างสรรค์งานเครื่องประดับสุดเก๋มาแนะนำเช่นกัน Basic Teeory แบรนด์ที่ให้คุณค่าเครื่องประดับมากกว่าการใช้อัญมณีหรือวัสดุหายากเท่านั้น แต่กลับมองว่าของทุกอย่างมีคุณค่าในตัวเอง โดยเฉพาะการนำวัสดุที่ถูกโยนทิ้งมาสร้างสรรค์ใหม่ให้เป็นเครื่องประดับ เช่น กระดาษ   รีไซเคิล กรวด เศษด้ายมาถักทอเข้าด้วยกันเป็นเครื่องประดับที่แตกต่างแต่มีสไตล์และใส่ได้ทุกวัน Nympheart เครื่องประดับที่มีจุดขายจากการใช้ไม้เป็นไอเดียตั้งต้น ส่วนของขอบไม้ที่ถูกตัดทิ้งจากกระบวนการทำเฟอร์นิเจอร์ไม้และไม่สามารถใช้งานอย่างอื่นได้ ถูกนำมาผนวกกับวัสดุ...
เดือนมีนาคมเป็นเดือนแห่งวันสตรีสากล จึงมีบทความมากมายเผยแพร่เกี่ยวกับผลกระทบของผู้หญิงที่มีต่อเศรษฐกิจ นิตยสารดังอย่าง Bloomberg ได้กล่าวในตอนหนึ่งว่า “หากเศรษฐกิจผู้บริโภคมีเพศสภาพ คงต้องเป็นผู้หญิง เนื่องจากผู้หญิงขับเคลื่อนการบริโภคถึง 70-80% โดยทั้งหมดรวมจากอำนาจในการซื้อและอิทธิพลของพวกเธอ” YouGov บริษัท วิจัยการตลาดและวิเคราะห์ข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตระดับนานาชาติของอังกฤษ ได้จัดอันดับท็อป 10 อันดับแบรนด์ที่ผู้หญิงประทับใจมากที่สุด ซึ่งผลการสำรวจดังกล่าวมาจากฐานข้อมูลกว่า 460 แบรนด์ใน YouGov BrandIndex การสำรวจเกิดขึ้นระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 ถึง 31 มกราคม 2562 การจัดอันดับดังกล่าว แบรนด์ที่มีคะแนนกว่า 67.5 อย่าง LINE ได้รับความคะแนนประทับใจเหนือกว่าแบรนด์อื่นๆ อย่างไรก็ดี Youtube ได้รับการจัดอันดับเป็นลำดับที่สอง ด้วยคะแนน 67.2 ซึ่งใกล้เคียงกับ Lazada และ KFC ที่ได้รับการจัดอันดับท้ายสุดของตาราง ด้วยข้อมูลทั้งหมดนี้ จึงเกิดการตั้งคำถามว่าอะไรคือปัจจัยในการขับเคลื่อนสำคัญในการจัดอันดับตามตารางนี้ และแบรนด์เหล่านี้สามารถทำอะไรที่ต่างไปจากนี้ได้บ้าง นางสาวพัชรี พันธุมโน ผู้ร่วมก่อตั้ง Brandnow PR...
ครูช่างศิลปหัตถกรรม  เป็นบุคคลผู้มีทักษะฝีมือในงานศิลปหัตถกรรม และรักษาคุณค่าองค์ความรู้ ภูมิปัญญาดั้งเดิมของบรรพบุรุษที่สะท้อนในศาสตร์และศิลป์เชิงช่าง ดำรงไว้ซึ่งการอนุรักษ์ สร้างสรรค์หรือต่อยอดเพื่อให้คนรุ่นปัจจุบันได้ตระหนักและเข้าถึงงานศิลปหัตถกรรม นำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาพัฒนา สร้างสรรค์ต่อยอดสร้างงานศิลปหัตถกรรมด้วยทักษะฝีมือที่มีความละเอียด ประณีต และงดงาม ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) หรือ SACICT คัดสรรบุคคลระดับช่างฝีมือ และช่างฝีมือขั้นสูงที่มีผลงานยอดเยี่ยมด้านศิลปหัตถกรรมประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติ เป็น “ครูช่างศิลปหัตถกรรม” ประจำปี 2562 มีผู้ที่ได้รับการเชิดชู จำนวน 10 คน ประกอบด้วย 1.นายอำพัน น่วมนุ่ม  เป็นผู้บุคคลที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของการทำ “เครื่องจักสานหวาย” ลายเล็กละเอียดและตะกร้าหวายที่มีฝาปิดแบบหลังเต่าที่มีเพียงคนเดียวในจังหวัดลพบุรีที่สามารถทำฝาปิดหลังเต่าได้ 2.ครูทองใบ เอี่ยมประไพ ผู้สืบสานต่อภูมิปัญญางาน “ผ้าทอสี่เขา” ที่มีกลิ่นอายทางวัฒนธรรมไทยวน-เสาไห้ แบบดั้งเดิมอยู่ในทุกผืนผ้า เป็นเวลากว่า 40 ปี 3.นางณิษา ร้อยดวง  ผู้อนุรักษ์และสืบสานงานทอ “ผ้ายกมุก” ผ้าทอที่มีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมในวิถีชีวิตของชาวไทยวน-เสาไห้ที่มีมากว่า 200 ปีที่เสี่ยงต่อการสูญหาย 4.นายศุภชัย เขว้าชัย ผู้ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินชีวิตสืบสานและสร้างงาน “ผ้าไหมมัดหมี่” ตามแบบวิถีภูมิปัญญาดั้งเดิมของชุมชนบ้านเขว้าที่มีประวัติความเป็นมาอันยาวนานกว่า 200  ปีของจังหวัดชัยภูมิ...