CRAFTS BANGKOK 2018 หัตถศิลป์ไร้พรมแดน..ไม่ไปไม่ได้แล้ว!

2202

SACICT ชวนคนรักงานศิลป์เที่ยวชมงาน CRAFTS BANGKOK 2018 ภายใต้แนวคิด “หัตถศิลป์ไร้พรมแดน”    หวังต่อยอดงานคราฟต์เชิงพาณิชย์สู่ระดับสากล พร้อมดึงผู้ประกอบการกว่า 320 ร้านคราฟต์ ร่วมแสดงและจำหน่ายสินค้าศิลปหัตถกรรมฝีมือคนไทย ระหว่างวันที่ 29 มี.ค. – 1 เม.ย.นี้ ไบเทค บางนา

นางอัมพวัน พิชาลัย ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ หรือ SACICT เปิดเผยว่า                 “งาน ‘CRAFTS BANGKOK 2018’ เป็นงานแสดงและจำหน่ายผลงานหัตถศิลป์จากฝีมือนักสร้างสรรค์ชั้นนำของเมืองไทยที่พัฒนาต่อยอดมาจากงานนวัตศิลป์นานาชาติ หรือ International Innovation Craft Fair ที่จัดขึ้นในช่วงเดือนมีนาคมของทุกปี ซึ่งประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีตลอด 6 ปีที่ผ่านมา การจัดงาน CRAFTS BANGKOK ในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีพบปะ แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ทักษะฝีมือ ความชำนาญ ตลอดจนสร้างแรงบันดาลใจและความคิดสร้างสรรค์ของผู้ทำงานหัตถศิลป์ ทั้งจากไทยและจากต่างชาติ ให้เกิดการต่อยอดในเชิงพาณิชย์ในระดับสากล ซึ่งเป็นการตอกย้ำให้เห็นชัดเจนว่า งานคราฟต์หรืองานหัตถศิลป์เป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของเราทุกๆ คน (Today Life’s Crafts)”

สำหรับงาน CRAFTS BANGKOK 2018 จัดขึ้นภายใต้แนวคิด ‘Social Craft Network’                            หรือ ‘หัตถศิลป์ไร้พรมแดน’ โดยมีหัวใจหลัก 3 สร้าง ได้แก่ (1) สร้างเครือข่าย งานศิลป์ที่เราจะสร้างเครือข่ายเพื่อพัฒนาต่อยอด (2) สร้างคุณค่า ปลูกจิตสำนึก สร้างความตระหนักและรับรู้ในคุณค่าของศิลปหัตถกรรมไทย                      และ (3) สร้างโอกาส เวทีการค้าด้วยผลิตภัณฑ์นวัตศิลป์ อันเป็นแนวโน้มการทำงานหัตถกรรมในปัจจุบันที่มีการนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อการสื่อสารเชื่อมโยง และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างกัน ทำให้เกิดการพัฒนาแนวคิดและกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ร่วมกัน เพื่อสร้างสรรค์งานศิลปหัตถกรรมไปสู่การใช้งานที่ร่วมสมัยในปัจจุบันและอนาคตอย่างยั่งยืน

 

ภายในงานจะได้พบกับนักสร้างสรรค์งานหัตถศิลป์กว่า 320 ร้านคราฟต์ แบ่งออกเป็น 9 โซน ในพื้นที่รวมกว่า 9,000 ตารางเมตร ประกอบด้วย

โซนการจัดแสดง

  1. Theme Area: พื้นที่จำลองแนวคิดการจัดงาน “Social Craft Network” หรือ“หัตถศิลป์ไร้พรมแดน” พร้อมจัดแสดงผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่โดดเด่นจากผู้ร่วมงาน
  2. International Cooperation Area: พื้นที่จัดแสดงสำหรับองค์กรส่งเสริมหัตถกรรมจากต่างประเทศ ซึ่งเป็นครั้งแรกของประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียนที่ได้ต้อนรับผู้แทนและผลงานจากพันธมิตรของ SACICT จากสาธารณรัฐเกาหลี ไต้หวัน และฝรั่งเศส เช่น Korean Craft and Design Foundation (KCDF) สาธารณรัฐเกาหลี สถาบันวิจัยและพัฒนาหัตถกรรมแห่งชาติไต้หวัน (NTCRI) และ ATELIER D’ART DE FRANCE ประเทศฝรั่งเศส รวมถึงการจัดแสดงผลงานโครงการความร่วมมือกับต่างประเทศ อาทิ Agency for Promotion of Indigenous Crafts ประเทศภูฏาน Cross Cultural Crafts งานเครื่องรักระหว่างไทย พม่า เวียดนาม งานเครื่องโลหะระหว่าง ไทย กัมพูชา อินโดนีเซีย และงานเครื่องมุกระหว่างไทยและสาธารณรัฐเกาหลี
  3. SACICT Alliances: พื้นที่จัดแสดงผลงานความร่วมมือระหว่าง SACICT และพันธมิตรทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เช่น กรมทรัพย์สินทางปัญญา บริษัท คิง เพาเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด บริษัท สยามพิวรรธน์ รีเทล โฮลดิ้ง จำกัด เป็นต้น
  4. ABOUT SACICT: พื้นที่จัดแสดงผลงานบทบาทองค์กรในการเป็นผู้นำและสร้างโอกาสในงานหัตถศิลป์ผ่าน SACICT Craft Center, Smart Craft, Craft Studio (ร้าน SACICT Shop) และ Craft Society

โซนจัดแสดงและจำหน่าย

  1. Royal Projects: พื้นที่จัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์โครงการในพระราชดำริและพระดำริต่างๆ ได้แก่ มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ ศูนย์ศิลปาชีพ บางไทรฯ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ โครงการกำลังใจในพระดำริ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา และร้านจิตรลดา
  2. Local Craft Network: พื้นที่จัดแสดงและจำหน่ายของเครือข่ายหัตถกรรมท้องถิ่น ที่เป็นสมาชิกของ SACICT เปิดให้บริหารจัดการพื้นที่และกิจกรรมโดยกลุ่มเครือข่าย เช่น แพร่คราฟต์ สกลเฮ็ด สิปปการสยามสไตล์ Root Bangkok เป็นต้น
  3. Hand to Hand: พื้นที่จัดแสดง สาธิต และจำหน่ายสินค้าของ ครูศิลป์ของแผ่นดิน ครูช่างศิลปหัตถกรรม และทายาทช่างศิลปหัตถกรรม ที่มีผลงานในแนวดั้งเดิมและนวัตกรรมร่วมสมัย จำนวน 43 ราย
  4. Smart Craft: พื้นที่จัดแสดงและจำหน่ายของสมาชิก SACICT ที่มีผลงานที่พัฒนาแล้วในแนวนวัตกรรมและร่วมสมัย เช่น แนวดีไซน์ แนวธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แนวเพื่อสังคม เป็นต้น จำนวน 240 ราย และผู้ประกอบการต่างประเทศ 33 ราย
  5. Craft The Future: พื้นที่จัดแสดงและจำหน่ายโดยสถาบันการศึกษาที่เป็นพันธมิตรในกรอบความร่วมมือกับ SACICT จำนวน 10 สถาบัน

นอกจากนี้ ยังมีการลงนามความร่วมมือระหว่างศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) และ สถาบันวิจัยและพัฒนาหัตถกรรมแห่งชาติไต้หวัน (NTCRI) รวมถึงการเสวนาพิเศษจากวิทยากรชั้นนำ                  กิจกรรม Workshop และรายการบันเทิงในรูปแบบ Today Life’s Crafts อีกด้วย

SACICT มั่นใจว่างานแสดงสินค้าหัตถศิลป์ CRAFTS BANGKOK 2018 จะเป็นงานแสดงผลงานหัตถศิลป์ระดับสากลที่ดีที่สุดงานหนึ่งของชาติ และจะเป็นสื่อกลางในการเชื่อมโยง แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และเข้าถึงงานศิลปหัตถกรรมไทยได้ ตลอดจนเป็นเวทีสำคัญในการส่งเสริมผู้ประกอบการงานศิลปหัตถกรรมทั่วประเทศให้สามารถก้าวเข้าสู่งาน     เชิงพาณิชย์และต่างชาติให้การยอมรับในงานฝีมือของชาวไทยในระดับสากลอย่างแน่นอน จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจในงานฝีมือและรักในงานศิลป์ อย่าพลาดชมงาน CRAFTS BANGKOK 2018 ได้ในระหว่างวันที่ 29 มีนาคม – 1 เมษายน 2561 เวลา 10.00 – 20.00 น. ณ ฮอลล์ 103 – 104 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค