ทิพยประกันภัยพร้อมจ่ายสินไหม กรณีแพนด้า “หลินฮุ่ย” เสียชีวิต

332

ทิพยประกันภัยเผยเตรียมมอบเงินสินไหมทดแทน ในวงเงินทุนประกันสูงสุด 15,000,000  บาท ตามเงื่อนไขความคุ้มครองของกรมธรรม์การเสียชีวิต แพนด้า “หลินฮุ่ย” ที่สวนสัตว์เชียงใหม่  ตามที่องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ทำประกันภัยกับทางทิพยประกันภัย ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองการเสียชีวิต (หมีแพนด้า)  โดยกรมธรรม์นี้มอบความคุ้มครองตั้งแต่วันที่ 12 กรกฎาคม  2565 – 12 กรกฎาคม 2566  (ระยะเวลาเอาประกันภัย 1 ปี)

ทั้งนี้ทางทิพยประกันภัย ได้กำลังประสานกับองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อขอเอกสารผลการชันสูตรจากผู้เชี่ยวชาญของสาธารณรัฐประชาชนจีน  หากทิพยประกันภัยได้รับเอกสารครบถ้วนแล้ว จะดำเนินการมอบสินไหมให้กับองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ต่อไป