สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเหล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ เยี่ยมชมโรงงานแสงโสม

137

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) โดย นายชาญชัย ทับศิริ ผู้จัดการ ผลิตและวิศวกรรม บริษัท แสงโสม จำกัด(แห่งที่1) พร้อมทีมงานให้การต้อนรับ ผศ ดร. ดิษฐพร ตุงโสธานนท์  และนักศึกษาจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ (สาขาเครื่องกล) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จำนวน 100 คน ที่เข้าเยี่ยมชมโรงงานเพื่อศึกษาเรียนรู้การปฎิบัติงานในส่วนของวิศวกรรม /กระบวนการผลิต/ นวัตกรรม รวมถึงรับฟังการบรรยายด้านบริหารการจัดการ ณ บริษัท แสงโสม จำกัด  ต,หอมเกร็ด อ.สามพราน จ.นครปฐม ที่ผ่านมา