JAS และ 3BB ร่วมส่งกำลังใจให้กับทีมแพทย์ รพ.มหาราชนครราชสีมา

1034

“JAS และ 3BB ร่วมส่งกำลังใจให้กับทีมแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ และผู้ป่วยโควิด 19  โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา”

วราริน สมมะเริง ผู้จัดการจังหวัดนครราชสีมา 1  บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน)  และ กฤษติกร มาประจง ฝ่ายพัฒนาธุรกิจเพื่อสังคม บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) พร้อมทีมพนักงาน ส่งมอบผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม น้ำผลไม้ จำนวน 115 แพค ให้กับโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา เพื่อส่งมอบแทนกำลังใจและคำขอบคุณให้กับแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสนาม ตลอดจนผู้ติดเชื้อโควิด 19 ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยมี รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจกรรมพิเศษ  ศูนย์ประสานงานรับบริจาคโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา เป็นตัวแทนรับมอบ เมื่อวันที่ 23 เมษายน ที่ผ่านมา

#jas #3bb #jas3bbcsr #ร่วมใจสู้ภัยโควิด19 #เราจะผ่านไปด้วยกัน #JASCSR #3BBCSR #JAS #3BB