“JTS” ส่งมอบ โซลาเซลล์ โครงการ Solar For Future พลังแสงอาทิตย์ เพื่อชีวิตที่ยั่งยืน โรงเรียนวัดเขาใหญ่ จังหวัดกาญจนบุรี

432

คุณดุสิต ศรีสง่าโอฬาร  กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท จัสมิน เทคโนโลยี โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)  หรือ “JTS” นำทีมผู้บริหาร พนักงาน  ส่งมอบโซลาเซลล์ ในโครงการ Solar For Future พลังแสงอาทิตย์ เพื่อชีวิตที่ยั่งยืน ครั้งที่ 1/2566 ทำการติดตั้งโซลาเซลล์ พร้อมส่งมอบอุปกรณ์กีฬา และสื่อการสอนเพื่อการเรียนรู้  การให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับไฟฟ้าให้กับเด็กๆ พร้อมทั้ง จัดเลี้ยงอาหารให้กับเด็กนักเรียน ให้กับโรงเรียนวัดเขาใหญ่ ตำบลโคกตะบอง อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี โดยได้รับเกียรติ จาก นายสรอรรศม์ พันธุ์เปรม กำนันตำบลโคกตะบอง นายเอกชัย ช้างฉาว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตะบอง นายสมพร พิลาสันต์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2  พร้อมคณะ และ นายนนภูมิ พรมแดน ผู้อำนวยการโรงเรียน  และคณะครู  คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง โรงเรียนวัดเขาใหญ่ รับมอบและร่วมกิจกรรม

ด้านคุณดุสิต ศรีสง่าโอฬาร  กรรมการผู้จัดการใหญ่  กล่าวว่า “การจัดโครงการ Solar For Future พลังแสงอาทิตย์ เพื่อชีวิตที่ยั่งยืน ในครั้งนี้ กลุ่มบริษัทฯ พร้อมส่งมอบ ระบบผลิตกระแสไฟฟ้า Solar Cell เพื่อช่วยเป็นส่วนหนึ่ง ในการขับเคลื่อนความยั่งยืน ให้กับน้องๆ บุคลากร และชุมชนวัดเขาใหญ่แห่งนี้ เป็นที่แรก ตามวัตถุประสงค์โครงการ Solar For Future พลังแสงอาทิตย์ เพื่อชีวิตที่ยั่งยืน และพร้อมที่จะดำเนินโครงการนี้ในอนาคต ในหลายๆ โรงเรียน ทั่วประเทศครับ”