MBK LIFE มอบสินไหมมรณกรรม

663

บริษัท เอ็ม บี เค ไลฟ์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)  – MBK LIFEโดยนายวุฒิเลิศ สุวรรณศรี ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ เป็นตัวแทนบริษัทฯ เดินทางเข้าเยี่ยมและมอบเงินช่วยเหลือพิเศษในเหตุกราดยิงที่จังหวัดนครราชสีมา โดยเหตุการณ์ดังกล่าวมีผู้ประสบเหตุที่ทำประกันชีวิตกลุ่มกับบริษัทฯ ในนามบริษัท รักษาความปลอดภัย การ์ดฟอร์ซ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็น รปภ. ในห้างสรรพสินค้าเทอร์มินอล 21 เสียชีวิต 1 ราย และบาดเจ็บ 4 ราย ในรายที่เสียชีวิตบริษัทฯ ได้มอบสินไหมมรณกรรม จำนวน 170,000 บาท และรายที่บาดเจ็บได้มอบเงินช่วยเหลือพิเศษ รายละ 20,000 บาท