มิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย. ส่งมอบความห่วงใยแม่-ลูก บ้านพักฉุกเฉิน ดอนเมือง

317

มิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย. ร่วมส่งมอบความห่วงใยแก่แม่-ลูก ณ สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ บ้านพักฉุกเฉิน ดอนเมือง ตลอดเดือนแห่งวันแม่ 2566

มิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย. ประเทศไทย นำโดย คุณอานุภาพ คงมาลัย รองประธานบริหารฝ่ายการตลาด พร้อมด้วยพนักงาน จัดกิจกรรมเพื่อสังคม ภายใต้โครงการ MR. D.I.Y. Cares ร่วมสนับสนุนมื้ออาหาร สิ่งของใช้จำเป็น จากร้านมิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย. และเงินสมทบทุน รวมมูลค่ากว่า 72,000 บาท แก่สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ บ้านพักฉุกเฉิน ดอนเมือง ตลอดเดือนสิงหาคม 2566 โดยมี คุณอุษา เลิศศรีสันทัด ผู้อำนวยการสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ เป็นผู้รับมอบ

คุณอานุภาพ คงมาลัย รองประธานบริหารฝ่ายการตลาด มิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย. ประเทศไทย กล่าวว่า “เนื่องในโอกาสเดือนสิงหาคม ที่มีวันแม่แห่งชาติอยู่นั้น มิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย. เล็งเห็นความสำคัญของคุณแม่ทั่วประเทศไทย โดยเราพร้อมร่วมอยู่เคียงข้างแม่ทุกคน ในวันแม่แห่งชาตินี้และในทุกๆ วัน โดยเรามีความตั้งใจที่จะจัดกิจกรรมสนับสนุน และร่วมเป็นส่วนหนึ่งของสังคมในการช่วยเหลือและส่งมอบโอกาสแก่ “แม่-ลูก” ผู้ที่ประสบปัญหาในชีวิต เพื่อส่งต่อความรักและความห่วงใยให้แก่พวกเขา โดยเฉพาะแม่-ลูกที่อยู่ภายใต้การดูแลของบ้านพักฉุกเฉิน ดอนเมือง ที่มีจำนวนรวมทั้งหมดกว่า 40 คน โดยมิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย. ได้ร่วมส่งต่อความห่วงใยผ่านการสนับสนุนมื้ออาหารกลางวัน ทุกวันศุกร์ ตลอดเดือนสิงหาคม 2566 รวม 4 มื้ออาหาร พร้อมมอบเงินสมทบทุน และสิ่งของใช้จำเป็นจากร้านมิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย. รวมมูลค่ามากกว่า 72,000 บาท ให้แก่สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ บ้านพักฉุกเฉิน ดอนเมือง โดยเชื่อว่าการให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนแม่-ลูกเหล่านี้ จะเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างแม่และลูกในการใช้ชีวิตระหว่างที่พักอาศัยอยู่ที่บ้านพักฉุกเฉินหลังนี้ ซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้พวกเขาสามารถเติบโตได้อย่างมีคุณภาพ และเป็นกำลังในการเรียนรู้ ฝึกฝนความสามารถที่มีอยู่ เพื่อนำไปประกอบอาชีพที่สุจริตในอนาคตต่อไป ทั้งนี้ มิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย. พร้อมที่จะสานต่อกิจกรรมเพื่อสังคม MR. D.I.Y. Cares อย่างต่อเนื่อง เพื่อร่วมสร้างสังคมไทยที่เติบโตอย่างยั่งยืน”

มิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย. มุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์โครงการและกิจกรรมเพื่อสังคมต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีแก่สังคมไทย ควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจตามพันธกิจของมิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย. ในการส่งมอบสินค้าที่หลากหลาย มีคุณภาพ และคุ้มค่าในการจับจ่าย ด้วยสินค้ากว่า 15,000 รายการ ใน 10 แผนก โดยยึดมั่นคำขวัญที่ว่า “Always Low Prices” หรือ “ราคาถูกคุ้มเสมอ” ในการให้บริการมากกว่า 600 สาขาทั่วประเทศไทย

ติดตามข่าวสาร และโปรโมชันอื่นๆ ของ มิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย. ได้ที่ – Facebook: @mrdiyTH, Instagram&Tiktok: @mrdiy.thailand, Line: @mrdiythailand, LinkedIn: MR.DIY Thailand, และ YouTube: MR DIY Thailand