มิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย. มอบเงินสมทบทุนและสิ่งของจำเป็น รวมมูลค่ากว่า 65,000 บาท แก่ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ บ้านบางแค 

463

มิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย. ประเทศไทย นำโดย คุณปนัยดา เลี้ยงอำนวย        รองประธานบริหารฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ และ คุณอานุภาพ คงมาลัย ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด ส่งต่อความรัก ความห่วงใยให้ผู้แก่สูงอายุ ผ่านการสนับสนุนเงินสมทบทุนและสิ่งของจำเป็น รวมมูลค่ากว่า 65,000 บาท ให้แก่ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ บ้านบางแค โดยมี คุณอนัญญา อัตชู ผู้อำนวยศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ บ้านบางแค เป็นผู้รับมอบ โดยกิจกรรมดังกล่าวถือเป็นกิจกรรมภายใต้ MR. D.I.Y. Cares ในการมุ่งช่วยเหลือชุมชนและยกระดับสังคมไทยให้ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง

คุณอานุภาพ คงมาลัย ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด มิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย. ประเทศไทย กล่าวว่า มิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย. มีความมุ่งมั่นในการร่วมพัฒนาสังคมเพื่อช่วยยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนชาวไทยในทั่วทุกภูมิภาคของประเทศให้ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในเดือนเมษายนนี้ ที่มีทั้งเทศกาลสงกรานต์ และวันผู้สูงอายุแห่งชาติ มิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย. เล็งเห็นถึงความสำคัญในการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทยพร้อมการสนับสนุนดูแลผู้สูงอายุในประเทศไทย เนื่องจากปัจจุบันประเทศไทยได้เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์แบบแล้ว และในฐานะภาคธุรกิจที่ได้ดำเนินกิจการควบคู่กับสังคมไทยมาเป็นระยะเวลากว่า 7 ปี มิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย. จึงได้จัดกิจกรรมเพื่อสังคม นำทีมพนักงานร่วมส่งความสุข เติมเต็มรอยยิ้มแก่ผู้สูงอายุ ณ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ บ้านบางแคผ่านการสนับสนุนเงินสมทบทุนของใช้จำเป็นสำหรับการปรุงอาหาร เพื่อประกอบอาหารเฉพาะแก่ผู้สูงอายุ และสินค้าภายใต้แบรนด์มิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย. อาทิ อุปกรณ์ทำความสะอาดบ้าน ถุงขยะดำ น้ำยาถูพื้น ผลิตภัณฑ์ล้างห้องน้ำ หน้ากากอนามัย สำลีก้อน ทิชชู่ สบู่ ผงซักฟอก หมอนอิง ร่ม ผ้าห่ม และสิ่งของจำเป็นอื่นๆ รวมมูลค่าทั้งสิ้นกว่า 65,000 บาท เพื่อช่วยสนับสนุนการทำงานของศูนย์ฯ อย่างครอบคลุมครบทุกด้าน มุ่งเป็นส่วนหนึ่งในการยกระดับชีวิตที่ดีแก่ผู้สูงอายุภายในศูนย์ฯ

นอกจากนี้ ยังได้มีโอกาสเข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของศูนย์ฯ และพูดคุยหารือถึงประวัติความเป็นมาและความต้องการความช่วยเหลือด้านอื่น ๆ ของศูนย์ฯ เพื่อที่มิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย.จะได้วางแผนให้การสนับสนุน ช่วยเหลือต่อไปในอนาคต อีกทั้ง ยังได้เข้าเยี่ยมชมและสนับสนุนผลิตภัณฑ์งานฝีมือของผู้สูงอายุ กิจกรรมดังกล่าวถือเป็นกิจกรรมภายใต้ MR. D.I.Y. Cares ด้วยความตั้งใจที่จะตอบแทนชุมชน สังคม และลูกค้าชาวไทยทุกคนที่ได้สนับสนุนบริษัทอย่างเสมอมา ซึ่ง MR. D.I.Y. Cares มุ่งกระจายความช่วยเหลือไปยังชาวไทย ชุมชนท้องถิ่นทั่วภูมิภาคของประเทศไทย เพื่อร่วมสร้างสังคมที่ยั่งยืนเพื่อเป็นรากฐานในการพัฒนาประเทศ รวมทั้งส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดี ปลูกฝังพนักงานให้มีจิตอาสาผ่านการทำกิจกรรมเพื่อสังคม ควบคู่ไปกับการนำเสนอสินค้าคุณภาพดีหลากหลายชนิดกว่า 15,000 รายการ ใน 10 แผนก ด้วยราคาถูกคุ้มเสมอ ตามคำมั่นสัญญา ‘Always Low Prices’ ให้แก่ลูกค้าในกว่า 600 สาขาทั่วประเทศไทย”

ติดตามข่าวสาร และโปรโมชันอื่น ๆ ของ MR. D.I.Y. ได้ที่ – Facebook: @mrdiyTH, Instagram: @mrdiy.thailand, Tiktok: @mrdiy.thailand, Line: @mrdiythailand, LinkedIn: MR.DIY Thailand, และ YouTube: MR DIY Thailand