มิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย. รับมอบโล่รางวัลในฐานะมีอุปการคุณให้แก่บ้านบางแค

281

มิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย. ประเทศไทย นำโดย คุณฐิตานันท์ ซุน รองประธานกรรมการบริหาร รับมอบโล่รางวัลในฐานะมีอุปการคุณให้แก่บ้านบางแค จาก คุณแรมรุ้ง วรวัธ อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ ประธานในพิธีมอบรางวัล ภายในงาน 70 ปี บ้านบางแค 70 ปี แห่งการให้เพื่อผู้สูงอายุ ซึ่งจัดขึ้นโดยศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ บ้านบางแค

มิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย. ในฐานะภาคธุรกิจที่ได้ดำเนินกิจการควบคู่กับสังคมไทยมาเป็นระยะเวลากว่า 7 ปี ได้รับรางวัลดังกล่าวจากการร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งต่อความรัก ความห่วงใยให้ผู้แก่สูงอายุในประเทศไทยผ่านการสนับสนุนเงินสมทบทุน พร้อมของใช้จำเป็นจากร้านมิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย. รวมมูลค่ามากกว่า 150,000 บาท ให้แก่ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ บ้านบางแค ซึ่งถือเป็นกิจกรรมภายใต้ MR. D.I.Y. Cares ด้วยความตั้งใจที่จะตอบแทนชุมชน สังคม และลูกค้าชาวไทยทุกคนที่ได้สนับสนุนบริษัทอย่างเสมอมา ผ่านการกระจายความช่วยเหลือไปยังชาวไทย ชุมชนท้องถิ่นทั่วภูมิภาคของประเทศไทย และยกระดับสังคมไทยให้ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อร่วมสร้างสังคมที่ยั่งยืนเพื่อเป็นรากฐานในการพัฒนาประเทศ รวมทั้งส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดี ปลูกฝังพนักงานให้มีจิตอาสาผ่านการทำกิจกรรมเพื่อสังคม ควบคู่ไปกับการนำเสนอสินค้าคุณภาพดีกว่า 15,000 รายการ ใน 10 แผนก ด้วยราคาถูกคุ้มเสมอ ตามคำมั่นสัญญา ‘Always Low Prices’ ให้แก่ลูกค้าในกว่า 600 สาขาทั่วประเทศไทย