MTLจับมือ เคาน์เตอร์เซอร์วิส มอบกรมธรรม์ประกันภัยกลุ่ม 7 บาทเพื่อคุณ

884

นายสาระ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) หรือ MTL เปิดเผยว่า เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ในการส่งเสริมให้ประชาชนมีหลักประกันความคุ้มครองอุบัติเหตุให้กับตนเองและครอบครัว และเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากระบบการประกันภัยเพื่อบริหารความเสี่ยงจากอุบัติเหตุได้สะดวก เข้าถึงได้ง่าย และรวดเร็วยิ่งขึ้น อันจะเป็นประโยชน์ต่อระบบการประกันภัยและประเทศโดยรวมนั้น

ล่าสุด เมืองไทยประกันชีวิต ได้เข้าร่วมโครงการ “กรมธรรม์ประกันภัยกลุ่ม 7 บาท เพื่อคุณ (ไมโครอินชัวรันส์)”  โดยจับมือกับบริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด ร่วมส่งมอบความสุขและความอุ่นใจไปยังประชาชนทั่วประเทศ ซึ่งประชาชนทั่วไปที่สนใจสามารถแจ้งต่อพนักงานขอซื้อกรมธรรม์ประกันภัย 7 บาท ระบุเลือกบริษัทเมืองไทยประกันชีวิต พร้อมใช้บัตรประชาชนเพื่อแสดงตัวตน ชำระเงิน รับสลิปและ SMS ยืนยันความคุ้มครอง ซึ่งจะระบุวันเริ่มต้นคุ้มครองและวันสิ้นสุดความคุ้มครองอย่างชัดเจน โดยผู้ที่สนใจสามารถซื้อได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2562 สำหรับข้อตกลงความคุ้มครองที่ลูกค้าจะได้รับประกอบด้วย ความคุ้มครองกรณีเสียชีวิต การสูญเสียมือ เท้า การสูญเสียสายตาหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงเนื่องจากอุบัติเหตุ (ที่ไม่ได้เกิดจากถูกฆาตกรรม/ถูกลอบทำร้ายร่างกาย/การขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์) วงเงิน 100,000 บาท หรือการเสียชีวิต การสูญเสียมือ เท้า การสูญเสียสายตาหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากการถูกฆาตกรรม /ถูกลอบทำร้ายร่างกาย/การขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ วงเงินคุ้มครองอยู่ที่  50,000 บาท  และมีผลประโยชน์ค่าใช้จ่ายในการจัดงานศพ กรณีเสียชีวิตจากการเจ็บป่วย (ยกเว้นกรณีเสียชีวิตจากการเจ็บป่วยภายในระยะเวลา 15 วันแรก นับจากวันเริ่มต้นระยะเวลาเอาประกันภัย) วงเงิน 5,000 บาท โดยมีระยะเวลาคุ้มครอง 30 วัน นับจากวันเริ่มต้นระยะเวลาเอาประกันภัย ซึ่งผู้ที่ได้รับสิทธิ์จะต้องถือสัญชาติไทยเท่านั้น และมีอายุตั้งแต่ 20 ปีบริบูรณ์ ถึง 70 ปีบริบูรณ์ ณ วันที่ทำประกันภัย

ด้านนายวีรเดช อัครผลพานิช รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด กล่าวว่า ทางเคาน์เตอร์เซอร์วิสมีความพร้อมเป็นอย่างมาก ในการพัฒนาช่องทางการเข้าถึงระบบประกันภัยให้สะดวกมากขึ้น ช่วยส่งความสุขและความอุ่นใจให้ถึงมือประชาชน อีกทั้งส่งเสริมให้ทุกคนได้เข้าถึงความคุ้มครองและใช้ประกันภัยเป็นตัวช่วยในการจัดการความเสี่ยงที่คุ้มครองอย่างทั่วถึงกับบริการ “กรมธรรม์ประกันภัยกลุ่ม 7 บาท เพื่อคุณ (ไมโครอินชัวรันส์)” ที่จุดให้บริการเคาน์เตอร์เซอร์วิสในร้านเซเว่นอีเลฟเว่น ที่เปิดให้บริการทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง กว่า 12,500 สาขาทั่วประเทศ