กองทุนประกันวินาศภัยเข้าร่วมงานมหกรรมการเงิน กรุงเทพ ครั้งที่ 23 MONEY EXPO 2023 BANGKOK

290

กองทุนประกันวินาศภัยเข้าร่วมนิทรรศการงานมหกรรมการเงิน กรุงเทพ ครั้งที่ 23 ประจำปี 2566 (MONEY EXPO 2023 BANGKOK)  โดยผู้จัดการกองทุนประกันวินาศภัยมอบหมายให้นายธนาภพ นิรัชพรสกุล รองผู้จัดการกองทุนประกันวินาศภัย และพนักงานกองทุนประกันวินาศภัย ในระหว่างวันที่ 11 – 14 พฤษภาคม 2566 ณ อาคารชาเลนเจอร์ 2-3 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี ในแนวคิด “Green Finance for Green Living การเงินสีเขียว เพื่อชีวิตสีเขียว” ภายในงานพบกับธนาคารและสถาบันการเงินชั้นนำ รวมทั้งหน่วยงานของรัฐและเอกชนที่มาให้บริการสินเชื่อและการลงทุนในรูปแบบต่าง ๆ มากมาย โดยมี ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล ประธานกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นประธานในการเปิดพิธี

ทางกองทุนประกันวินาศภัยได้เข้าร่วมกิจกรรมโดยมีการตั้งบูธประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ความเข้าใจบทบาทหน้าที่ภารกิจของกองทุนประกันวินาศเกี่ยวกับการชำระหนี้ในกรณีที่บริษัทประกันวินาศภัยถูกเพิกถอนใบอนุญาต ตลอดจนสร้างความตระหนักรู้ถึงคุณค่าและประโยชน์ของการประกันภัย สามารถใช้การประกันภัย เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการความเสี่ยง ในชีวิตและทรัพย์สินให้กับตนเองและครอบครัวอย่างเหมาะสม พร้อมทั้งมีการตอบประเด็นข้อซักถามต่างๆ และยังมีกิจกรรมให้เข้าร่วมเพื่อรับของที่ระลึกมากมายภายในงาน