เลขาธิการสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ บรรยายพิเศษที่ SAM

48

นางสาวนารถนารี รัฐปัตย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด (บสส.) หรือ SAM ให้การต้อนรับนายดนุชา พิชยนันท์ เลขาธิการสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) หรือสภาพัฒน์ ที่ให้เกียรติมาบรรยายพิเศษแก่ผู้บริหารระดับสูงและพนักงาน ณ สำนักงานใหญ่ SAM อาคารซันทาวเวอร์ส ถ.วิภาวดีรังสิต ในหัวข้อ  “ภาวะเศรษฐกิจในยุคปัจจุบัน และทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจ” ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการหนี้ด้อยคุณภาพ (NPL) และหนี้ภาคครัวเรือนของประเทศซึ่งกำลังได้รับความสนใจในปัจจุบัน