โตเกียวมารีนประกันชีวิต จัดงานมอบรางวัล SUPER STAR ประจำไตรมาส 3

127

บมจ. โตเกียวมารีนประกันชีวิต (ประเทศไทย) จัดงาน SUPER STAR ประจำไตรมาส 3 “Rising Up the Challenge / ความท้าทายที่ต้องเผชิญ” โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สมโพชน์ เกียรติไกรวัล ประธานที่ปรึกษาสำนักกรรมการผู้จัดการและสายงานตัวแทน ให้วิชาการในหัวข้อ “ปรับมุมมองความคิด พลิกชีวิตโตแบบก้าวกระโดด” และพบกับสุดยอดวิทยากร ดร. อัจฉรา โยมสินธุ์  นักวิจัย ศูนย์ศึกษาการพัฒนาที่ยั่งยืนและเศรษฐกิจพอเพียง สถาบันนิด้าและวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ธนาคารแห่งประเทศไทย ในหัวข้อ “วิกฤตสังคมสูงวัย วาระแห่งชาติ โอกาสคนประกัน”พร้อมรับฟังเคล็ดลับจากนักขายที่ประสบความสำเร็จ และมอบรางวัลกับผู้บริหารซูเปอร์ สตาร์ ประจำไตรมาส 3/2023 ณ โรงแรม พลูแมน คิงส์ เมื่อวันที่ 7 ธันวาคมที่ผ่านมา