กองทุนประกันวินาศภัยเข้าร่วมจัดออกบูธประชาสัมพันธ์ในการสัมมนา THAIFA Convention 2024

61

กองทุนประกันวินาศภัยเข้าร่วมจัดบูธประชาสัมพันธ์ในการสัมมนาTHAIFA Convention 2024 ซึ่งจัดขึ้นโดย สมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน (THAIFA) ภายใต้หัวข้อ “THAIFA Convention 2024 : The Secret” เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2567 ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็คเมืองทองธานี

ภายในงานกองทุนประกันวินาศภัยได้มีการออกบูธประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ ความเข้าใจ บทบาท หน้าที่ และภารกิจของกองทุนประกันวินาศภัย รวมทั้งสถานการณ์ในปัจจุบันเกี่ยวกับความคืบหน้า ในการชำระบัญชีของบริษัทประกันวินาศภัยที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย ตลอดจนสร้างความตระหนักรู้ถึงคุณค่าและประโยชน์ของการประกันภัย สามารถใช้การประกันภัยเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการความเสี่ยงในชีวิตและทรัพย์สินให้กับตนเองและครอบครัวได้อย่างเหมาะสม พร้อมทั้งมีการตอบประเด็นข้อซักถามต่างๆ เพื่อให้กลุ่มตัวแทน – นายหน้าประกันภัยที่เข้าร่วมงาน ได้นำข้อมูลและข้อเท็จจริงของกองทุนประกันวินาศภัยไปใช้เพื่อประชาสัมพันธ์ต่อให้แก่ผู้เอาประกันภัย และยังมีกิจกรรมให้เข้าร่วมเพื่อรับของที่ระลึกมากมายภายในงาน