สมาคมโฆษณาฯผลักดันต่อเนื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจรรยาบรรณชุดใหม่

187

เมื่อเร็ว ๆ นี้ สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย โดย นายรติ พันธุ์ทวี นายกสมาคมฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการ จัดประชุมคณะกรรมการจรรยาบรรณวิชาชีพโฆษณาชุดใหม่ประจำปี 2565-2567 ณ โรงแรมสุโกศล กรุงเทพฯ

การรณรงค์มาตรฐานวิชาชีพ จรรยาบรรณโฆษณาคือภารกิจสำคัญของสมาคมฯตั้งแต่เริ่มก่อตั้งเมื่อปี 2509 ต่อเนื่องมายังแนวทางกำกับดูแลตนเองและการจัดตั้งคณะกรรมการจรรยาบรรณเมื่อปี 2551 ประกอบด้วย ผู้แทนจากสมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย ผู้แทนจากสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย ผู้แทนจากสื่อมวลชนสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ ผู้แทนจากนักวิชาการด้านการโฆษณาเครือข่ายนักวิชาการด้านการโฆษณา ผู้แทนจากผู้บริโภค/องค์กรเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคสภาองค์กรของผู้บริโภค (สอบ.) เพื่อทำหน้าที่พิจารณาข้อพิพาทร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับจรรยาบรรณโฆษณาและสื่อสารการตลาด โดยมุ่งหวังให้สมาชิกและผู้ทำหน้าที่โฆษณาทุกประเภทมีความตระหนักและรับผิดชอบอย่างเป็นธรรมต่อผู้บริโภคและการแข่งขันทางการค้าอย่างสากลตามแนวปฏิบัติในการโฆษณาและสื่อสารการตลาดเดียวกันกับสภาหอการค้านานาชาติ

สำหรับผู้พบเห็น หรือ มีข้อสงสัยใด ๆ เกี่ยวกับงานโฆษณาสื่อสารการตลาดที่ผิดจรรยาบรรณ สามารถติดต่อได้ที่สำนักงานของสมาคมโฆษณาฯ โทร. (02) 591 6461-5