TQM ออกมาตรการดูแลพนักงานสู้โควิด-19

603

ดร.อัญชลิน พรรณนิภา ประธาน บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ TQM เปิดเผยว่า บริษัทในกลุ่มทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น ให้ความสำคัญกับการดูแลพนักงานตั้งแต่เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยบริษัท ฯ ได้ออกมาตรการรักษาความปลอดภัยเพื่อดูแลและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่พนักงาน อาทิ จัดตั้งคณะทำงานป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด – 19 เพื่อทำหน้าที่ในการติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาด มีจุดคัดกรองก่อนเข้าพื้นที่ภายในสำนักงาน จัดให้มีเจลแอลกอฮอล์ไว้บริการยังจุดต่างๆ แจกหน้ากากอนามัยให้พนักงาน ตลอดจนให้พนักงาน Work From Home เพื่อขานรับนโยบายภาครัฐ แต่ยังสามารถให้บริการแก่ลูกค้าได้ตลอด 24 ชั่วโมง

แม้ในปัจจุบันสถานการณ์จะเริ่มคลี่คลาย แต่ทีคิวเอ็มยังคงมาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวด มีการรณรงค์สร้างความเข้าใจกับพนักงานเกี่ยวกับการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social distancing) จนเกิด New Normal ในการทำงานหลังคลายล็อคดาวน์ อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็นการให้ความช่วยเหลือ ด้านความเป็นอยู่และสวัสดิการแก่พนักงานอย่างต่อเนื่อง บริษัท ฯ ได้มอบข้าวสารซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการดำรงชีวิตรวมกว่า 4,000 ถุงให้แก่พนักงานทุกคน และฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ เพื่อลดการเกิดโรคอุบัติเก่าที่กำลังกลับมาระบาดอีกครั้งในช่วงฤดูฝน ช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของพนักงาน นับเป็นอีกหนึ่งความห่วงใยที่บริษัท ฯ ได้ส่งถึงพนักงานทุกคน เพราะเชื่อว่าสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงานจะนำมาซึ่งความสุขในการใช้ชีวิตและการทำงาน พร้อมกับไม่ลืมที่จะส่งต่อความห่วงใยไปยังสังคมโดยรอบบริษัท ฯ ด้วยการจัดทำตู้ปันสุขเพื่อแบ่งปันสิ่งของทั้งอุปโภคและบริโภคให้แก่เพื่อนบ้านและประชาชนทั่วไป