“กองทุนประกันชีวิต” เปิด 3 กลยุทธ์ ดึงคนรับเงินกรมธรรม์ล่วงพ้นอายุความเพิ่มกว่า 300%

676
จรัญ สอนสวัสดิ์ ผู้จัดการกองทุนประกันชีวิต

กองทุนประกันชีวิต เผยกลยุทธ์เข้าถึงประชาชน 3 แนวทางประสบความสำเร็จ   ปี 2563 คนแห่รับเงินกรมธรรม์ล่วงพ้นอายุความเพิ่มกว่า 300%

นายจรัญ สอนสวัสดิ์ ผู้จัดการกองทุนประกันชีวิต เปิดเผยถึงสถานะเงินกรมธรรม์ล่วงพ้นอายุความ ซึ่งเป็นเงินที่ผู้เอาประกันชีวิตหรือผู้รับประโยชน์ตามกรมธรรม์ หรือทายาทของผู้เอาประกันฯ มีสิทธิได้รับตามกรมธรรม์ แต่ไม่ได้มารับหรือร้องเรียนจากบริษัทจนพ้นอายุความภายใน 10 ปี  (เงินกรมธรรม์ล่วงพ้นอายุความ คืออะไร (คลิกลิ้งค์นี้ https://www.youtube.com/watch?v=jwMzCp_tPGs )  แล้วเงินนั้นถูกส่งมาอยู่กองทุนฯ สิ้นสุดปี 2563 มีทั้งหมด 1,397,716,563 บาท จากจำนวนผู้มีสิทธิทั้งหมด 1,003,750 ราย โดยจ่ายเงินคืนผู้มีสิทธิจำนวน 3,268 ราย ไปแล้ว 23,855,973 บาท และยังมีเงินค้างเหลืออีก 1,373,860,590 บาท จากจำนวนผู้มีสิทธิที่ยังไม่มารับอีก 1,000,482 ราย

“ช่วงนี้ประชาชนกำลังได้รับความลำบากในการดำเนินชีวิตประจำวันต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมามากขึ้น ด้วยเพราะการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 กลับมารุนแรงอีกรอบ ดังนั้นเพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายต่างๆ ของประชาชน ทางกองทุนฯ ได้เร่งทำการเผยแพร่ วิธีการตรวจสอบเช็กสิทธิการรับเงินกรมธรรม์ล่วงพ้นอายุความต่อเนื่อง (คลิกลิ้งค์นี้ https://www.youtube.com/watch?v=sIbl3XLB7aw ) หวังว่าจะทำให้เกิดการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของผู้คนเป็นวงกว้างมากขึ้นด้วย แล้วจะได้บอกต่อๆ กันให้เข้าไปเช็กสิทธิในเว็บไซต์หรือสื่อต่างๆ ที่เราจัดทำขึ้นทั้งออนไลน์และออฟไลน์ เพราะวันนี้มีเงินก้อนนี้อยู่ที่กองทุนฯ กว่า 1,397 ล้านบาท” นายจรัญกล่าว และว่าที่ผ่านมากองทุนประกันชีวิตได้ดำเนินการจ่ายเงินกรมธรรม์ล่วงพ้นอายุความ จากที่บริษัทประกันชีวิตจำนวน 22 บริษัท นำส่งเข้ามายังกองทุนฯ คืนให้แก่ผู้มีสิทธิทั้งหมดนับตั้งแต่จัดตั้งกองทุนฯ นี้ขึ้นมาเข้าสู่ปีที่ 14 จนถึงสิ้นเดือนธันวาคม 2563 คิดเป็นร้อยละ 0.31 ของจำนวนผู้มีสิทธิทั้งหมด และร้อยละ 1.65 ของจำนวนเงินทั้งหมดตามลำดับ โดยผลงานที่เกิดขึ้นมาจาก 3 แนวทางที่กองทุนฯ ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องคือ

1.เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันชีวิต และบทบาทหน้าที่กองทุนฯ เพื่อสื่อสารให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลสิทธิประโยชน์ ผ่านทุกช่องทางได้แก่ สื่อสารออนไลน์ ผ่าน Website, YouTube, Facebook, Line Official Account สื่อวิทยุ โทรทัศน์ และสิ่งพิมพ์

2.ดำเนินการพัฒนาโปรแกรมเงินกรมธรรม์ล่วงพ้นอายุความ เพื่อให้ประชาชนตรวจสอบสิทธิของตนเอง ผ่านเว็บไซต์ของกองทุนประกันชีวิต www.lifeif.or.th  

3.บูรณาการกับกรมการปกครอง เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลการตรวจสอบที่อยู่ปัจจุบันของผู้เอาประกันชีวิต ตามข้อมูลผู้มีสิทธิในเงินกรมธรรม์ที่ล่วงพ้นอายุความของกองทุน เพื่อใช้แจ้งสิทธิให้ผู้เอาประกันชีวิตรับทราบอีกด้วย

นายจรัญกล่าวต่อว่า ล่าสุดกองทุนฯ ได้สรุป สถิติการดำเนินงานการจ่ายเงินกรมธรรม์ล่วงพ้นอายุความ (คลิกลิ้งค์นี้ https://youtu.be/3WCTsQlkuvE )  คืนผู้มีสิทธิตั้งแต่ปี 2561 จนถึงปี 2563 จนทำให้ทราบถึงนัยสำคัญการเพิ่มขึ้นของผลการดำเนินงานตามหาเจ้าของเงินเพื่อจ่ายคืนเงินกรมธรรม์ล่วงพ้นอายุความ กล่าวคือ ปี 2561 จ่ายคืน 2,164,246.37 บาท จำนวน 290 ราย ในปี 2562 จ่ายคืน 4,621,406.91 บาท จำนวน 661 ราย เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 127.93 และในปี 2563 จ่ายคืน 8,408,067.92 บาท จำนวน 1,297 ราย เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 347.24 โดยคิดจากฐานปี 2561