วันอาทิตย์ ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2023
“เขาทราย” หรือ สุระ แสนคำ อดีตแชมป์มวยโลกคนดัง กล่าวถึงการทำประกันชีวิตว่า เป็นเครื่องมือคุ้มครองความเสี่ยงที่ทุกคนควรทำไว้ เพราะการทำประกันชีวิตนอกจากจะเป็นการคุ้มครองความเสี่ยงในรูปแบบต่างๆให้กับผู้ทำประกันแล้ว ยังมี “กองทุนประกันชีวิต” คอยดูแลรักษาเงินของผู้ซื้อกรมธรรม์ให้มีความมั่นคงมากยิ่งขึ้น ดังเช่นกรณีของตนเมื่อเกือบ 20 ปีก่อนเคยทำประกันชีวิตไว้กับเพื่อนคนหนึ่ง ซึ่งนำกรมธรรม์ไปขายให้ที่บ้าน ไม่ได้มาทำผ่านธนาคารเหมือนสมัยนี้ แต่หลังจากเพื่อนมาเก็บเบี้ยประกันอยู่ระยะหนึ่งก็หายไปเลย ไม่มาเก็บเบี้ยประกันอีก ขณะที่ตนก็ลืมว่าเคยทำประกันชีวิตเอาไว้ จนผ่านมาเกือบ 20 ปี ได้รับข้อมูลแจ้งจากกองทุนประกันชีวิตว่ามีสิทธิได้รับเงินที่เคยส่งไว้คืน เป็นเงินที่เรียกว่า “เงินกรมธรรม์ล่วงพ้นอายุความ” จำนวน 180,240 บาท ซึ่งกองทุนได้จ่ายเงินกรมธรรม์ล่วงพ้นอายุความคืนให้กับตนเรียบร้อยแล้ว สาเหตุที่ทำให้เกิดเงินกรมธรรม์ล่วงพ้นอายุความ ประกอบด้วย บริษัทประกันไม่สามารถติดต่อผู้เอาประกันชีวิตบางรายได้ เนื่องจากสาเหตุ เช่น ย้ายที่อยู่แล้วมิได้แจ้งให้บริษัทประกันทราบ ผู้เอาประกันชีวิตบางราย เสียชีวิตโดยมิเคยแจ้งให้ทายาท หรือผู้รับประโยชน์ทราบว่าตนได้ทำประกันชีวิตไว้ ทำให้ผู้รับประโยชน์หรือทายาทของผู้เอาประกัน มิได้เรียกร้องเงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ผู้เอาประกันชีวิตบางรายไม่ส่งเบี้ยประกันต่อทำให้กรมธรรม์ขาดความคุ้มครอง แต่ไม่ทราบว่ากรมธรรม์มีมูลค่าเงินสดเหลืออยู่ผู้เอาประกัน ได้รับเช็คจากบริษัทแล้ว แต่มิได้นำเช็คไปขึ้นเงินจนลืม พร้อมกันนี้ “กองทุนประกันชีวิต” ขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่เกี่ยวข้องตรวจสอบสิทธิของตนผ่านเว็บไซต์กองทุนประกันชีวิต และหากพบข้อมูลว่าตนมีสิทธิในเงินกรมธรรม์ล่วงพ้นอายุความ ก็สามารถที่จะยื่นคำขอรับเงินจากกองทุนฯ ปัจจุบันมีเงินกรมธรรม์ล่วงพ้นอายุความ ที่บริษัทประกันชีวิตจำนวน 22 บริษัท นำส่งเข้ามายังกองทุนประกันชีวิต...
ทุเรียนหลง-หลินลับแลอุตรดิตถ์ ได้รับกการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (Geographical Indication (GI) ปี 2561 หลงลับแลเป็นทุเรียนที่มีผลทรงกลมหรือกลมรี ขนาดเล็ก เปลือกบาง เนื้อมาก สีเหลืองเข้ม เนื้อแห้งละเอียดเหนียว มีกลิ่นอ่อน รสชาติหวานมัน เมล็ดลีบเล็ก ปลูกในเขตพื้นที่อำเภอลับแล อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ อำเภอท่าปลา ของจังหวัดอุตรดิตถ์ ส่วนหลินลับแล เป็นทุเรียนที่มีผลทรงกระบอก เปลือกบาง เนื้อสีเหลืองเข้ม เนื้อละเอียดเหนียวแห้ง รสชาติหวานมัน กลิ่นอ่อน เนื้อมากเส้นใยน้อย เก็บไว้ได้นานโดยไม่แฉะ มีเมล็ดลีบเล็ก ที่ปลูกในเขตพื้นที่อำเภอลับแล อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ อำเภอท่าปลา ของจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่สามารถผลิตได้เฉพาะท้องถิ่น
ส้มแม่สิน จังหวัดสุโขทัย ได้รับกการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (Geographical Indication (GI) ปี 2563 เป็นส้มพันธุ์ส้มเขียวหวาน ผลค่อนข้างกลมแป้นเล็กน้อย เนื้อในผลมีสีส้ม     อมทอง รสชาติหวานอมเปรี้ยว เนื้อแน่น ผนังกลีบบาง ถุงส้มนิ่ม สีเปลือกแตกต่างกันไปตามฤดูกาล      โดยฤดูหนาวจะมีเปลือกสีทอง ฤดูร้อนเปลือกสีน้ำตาลมีกระ และฤดูฝนเปลือกสีเขียวปนสีน้ำตาล กระด้าง เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่สามารถผลิตได้เฉพาะท้องถิ่น
ข้าวหอมมะลิดินภูเขาไฟบุรีรัมย์ ได้รับกการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (Geographical Indication (GI) ปี 2563 ทั้งข้าวเปลือก ข้าวกล้อง และข้าวขาว ที่แปรรูปมาจากข้าวหอมมะลิพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 และ กข 15 ปลูกในฤดูนาปี บนพื้นที่ที่มีแร่ธาตุจากดินภูเขาไฟบุรีรัมย์ อันอุดมสมบูรณ์ ทำให้เมล็ดข้าวเรียวยาว เลื่อมมัน มีท้องไข่น้อย เมื่อหุงสุกจะเหนียวนุ่มไม่แข็งกระด้าง เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่สามารถผลิตได้เฉพาะท้องถิ่น
ไอเดีย “กรรไกรตัดผลไม้” เกิดขึ้นเพราะอยากตอบโจทย์ทุกบ้านที่ปลูกผลไม้และสวนผลไม้ทั่วไป สองนักศึกษามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จึงคิดค้นประดิษฐ์กรรไกรตัดผลไม้ขึ้นมา โดยใช้วัสดุคือท่อแป็ป กรรไกร ลวด ตาข่าย สวิงและเชือก   ซึ่งสิ่งประดิษฐ์ชิ้นนี้สามารถช่วยลดการช้ำของผลไม้ขณะเก็บเกี่ยวได้ เนื่องจากไม้สอยผลไม้ทั่วไปต้องใช้แรงกระชาก แต่กรรไกรตัดผลไม้เป็นการตัดให้ผลไม้หลุดลงในสวิง ในอนาคตจะประยุกต์ต่อยอดทางธุรกิจสนับสนุนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงไร่สวนการเกษตรสำหรับผู้ที่เข้ามาชมสวนผลไม้จะได้รับถุงผ้า 1 ใบ ผลิตภัณฑ์ 1 อัน เพื่อที่จะใช้ผลิตภัณฑ์กรรไกรตัดผลไม้ไปตัดผลไม้ภายในสวน ส่งเสริมและสร้างรายได้ให้กับชาวสวนไทย ได้รับรางวัล “Finalist” งานแข่งขันเวที HK Innovation Challenge @UTCC 2019 ไปชมคลิปกันเลย