วันอังคาร ที่ 16 เมษายน 2024
บมจ. โตเกียวมารีนประกันชีวิต (ประเทศไทย) เห็นถึงความสำคัญในการร่วมเผยแผ่พระพุทธศาสนา สนับสนุน ปลูกจิตสำนึก และบ่มเพาะคุณธรรมอันดี แก่เยาวชนและสังคมไทย โดยคุณพงษ์ นิเวศน์ปฐมวัฒน์ ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายการตลาดองค์กร ร่วมอนุโมทนาบุญมอบสวัสดิการความคุ้มครองดูแลรักษาพยาบาลแก่สามเณรทั้ง ๑๒ รูป ในโครงการสามเณรปลูกปัญญาธรรม ปี ๑๐ ดูแลสามเณรตลอดระยะเวลาดำเนินโครงการ ๑๘ เมษายน – ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๗ และในปีนี้ครบรอบ ๑ ทศวรรษ เป็นการบรรพชาเฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗๒ พรรษา จัดขึ้น ณ “สถานปฏิบัติธรรมธวีธรรม” (ไร่แสงงาม) อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ตามรอยพระพุทธเจ้า ๑๐ ชาติ บำเพ็ญบารมี ๑๐ ประการ มรดกธรรมแห่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ติดตามชมเรียลลิตี้ธรรมะสนุก มุ่งเน้นการขัดเกลากายและใจ เพิ่มพูนปัญญาตามหลัก “ไตรสิกขา”...
นางสายพิณ โชคนำกิจ ที่ปรึกษาอาวุโส สายงานรัฐกิจสัมพันธ์ พรูเด็นเชียล ประเทศไทย หนึ่งในผู้นำธุรกิจประกันชีวิตเป็นผู้แทนบริษัทฯมอบหมวกนิรภัยจำนวน 100 ใบ ให้กับโรงเรียนสวนลุมพินี  เพื่อสนับสนุนกิจกรรมรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนน และสร้างความตระหนักเรื่องความปลอดภัยบนท้องถนนให้แก่น้องๆเด็กนักเรียน ในโครงการรณรงค์ความปลอดภัยทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2567 ซึ่งจัดโดย สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)  
เอไอเอ ประเทศไทย นำโดย นายสุวิรัช พงศ์เสาวภาคย์ ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการภายนอก (ที่ 2 จากซ้าย) ร่วมเปิดตัว “โครงการรณรงค์ความปลอดภัยทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2567” ภายใต้ชื่อ โครงการรณรงค์สงกรานต์ปลอดภัย ขับขี่อุ่นใจด้วย ‘กัน’ จัดขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เพื่อสนับสนุนและผลักดันการขับขี่ปลอดภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่ไทย พร้อมส่งประชาชนเดินทางกลับบ้านอย่างปลอดภัยผ่านการมอบความคุ้มครองประกันอุบัติเหตุ ในโอกาสนี้ เอไอเอ ยังได้ร่วมออกบูธเพื่อเชิญชวนประชาชนที่เดินทางบริเวณเกาะพหลโยธินที่สนใจลงทะเบียนรับสิทธิกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุฟรีกับแคมเปญ “กรมธรรม์ประกันภัยกลุ่มสงกรานต์ (ไมโครอินชัวรันส์)” โดยได้รับเกียรติจาก นายชูฉัตร ประมูลผล (ที่ 2 จากขวา) เลขาธิการสำนักงาน คปภ. ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน ณ เกาะพหลโยธิน อนุสาวรีย์ชยสมรภูมิ เมื่อวันที่ 4 เมษายน ที่ผ่านมา ทั้งนี้ เอไอเอ ประเทศไทย ได้ให้ความร่วมมือกับสำนักงาน คปภ. รณรงค์ขับขี่ปลอดภัย มาอย่างต่อเนื่องทุกปี โดยในปีนี้ เอไอเอ...
นายเตช บุนนาค เลขาธิการสภากาชาดไทย มอบโล่ขอบคุณแก่ นางสาววราภรณ์ ลีกุลนิมิต ผู้อำนวยการสายงาน สายงานกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ในงาน “วันศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย” ประจำปี 2567 ในฐานะที่ไทยประกันชีวิตสนับสนุนกิจกรรมของศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทยมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2539 จนถึงปัจจุบัน ณ อาคารแพทยพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ไทยประกันชีวิตได้ร่วมรณรงค์สร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการบริจาคอวัยวะผ่านกิจกรรมและสื่อประชาสัมพันธ์ของศูนย์รับบริจาคอวัยวะฯ อีกทั้ง ในปี 2566 ที่ผ่านมา ไทยประกันชีวิตได้มอบกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุกลุ่มเพื่อคุ้มครองทีมปฏิบัติหน้าที่จัดเก็บอวัยวะอีกด้วย
บลจ. เอไอเอ (ประเทศไทย) จำกัด คว้ารางวัล Best of the Best Award Winner 2024 ประเภทรางวัล “Best Bond Manager – Thailand” จาก นิตยสาร Asia Asset Management โดยมี นายสุขวัฒน์ ประเสริฐยิ่ง  (กลาง) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมคณะผู้บริหาร ขึ้นรับรางวัลจาก นาย Tan Lee Hock ผู้ก่อตั้งนิตยสาร Asia Asset Management สะท้อนถึงความสามารถของทีมผู้จัดการกองทุนของ บลจ. เอไอเอ (ประเทศไทย) ในการสร้างผลตอบแทนที่ดีอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงมีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง “กองทุนเปิด เอไอเอ อินคัม ฟันด์...
บริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดย คุณปกรณ์ ปิตุวงศ์ ผู้อำนวยการบริหารฝ่ายทรัพยากรบุคคล ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ที่ 2 จากซ้าย) และมหาวิทยาลัยศรีปทุม โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดี (ที่ 3 จากซ้าย) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการพัฒนาศักยภาพและเตรียมความพร้อมแก่นักศึกษาเพื่อผลิตบุคลากรคุณภาพรุ่นใหม่เข้าสู่ธุรกิจประกันภัยและรองรับการเติบโตของภาคอุตสาหกรรมประกันภัยไทยในอนาคต โดยมี คุณภัคภูวินทร์ อิทธิวรารัศมิ์ ผู้อำนวยการบริหารฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน) (ซ้าย) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารจากชับบ์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รวิภา อัครจินดานนท์ คณบดี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม (ที่ 4 จากซ้าย) รวมทั้งคณะผู้บริหาร และคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยศรีปทุม เข้าร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้อง Board Room ชั้น...
“สาระ ล่ำซำ” รับรางวัล CEO Thailand Prime Awards เป็นคนแรกของการจัดมอบรางวัล พร้อมคว้ารางวัลพิเศษ  Brand Maker Award  จากงาน 2024 Thailand’s Most Admired Brand นายสาระ ล่ำซำ  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)  รับรางวัลเกียรติยศแห่งปี “2024 CEO Thailand Prime Awards”  จากนิตยสาร BrandAge   ผู้นำสื่อนิตยสารการตลาดชั้นนำของประเทศ  สำหรับรางวัล 2024 CEO Thailand Prime Awards  นับเป็นการจัดมอบรางวัลเป็นครั้งแรกของนิตยสาร BrandAge มีการประกาศและมอบรางวัลนี้ โดยได้ร่วมมือกับบริษัท โอเชี่ยน สกาย เน็ตเวิร์ค จำกัด ผู้พัฒนา Mandala...
เอไอเอประเทศไทยประกาศความสำเร็จสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในปี 2566 ด้วยส่วนแบ่งการตลาดที่สูงเป็นอันดับ 1 ในทุกมาตรวัดและมูลค่าธุรกิจใหม่ (VONB) ที่เติบโตขึ้นร้อยละ 21 ทำลายสถิติผลการดำเนินงานที่ผ่านมากว่า 8 ทศวรรษ นายนิคฮิล แอดวานี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เอไอเอ ประเทศไทย กล่าวถึงทิศทางและกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจของเอไอเอ ประเทศไทย ในปี 2567 ว่า เพื่อเป้าหมายในการยกระดับการดูแลคนไทยให้ครอบคลุมครบทุกมิติ ทั้งมิติด้านสุขภาพกาย สุขภาพใจ รวมถึงสุขภาพการเงิน สอดคล้องกับคำมั่นสัญญาของเอไอเอที่มุ่งสนับสนุนให้ทุกคนมีสุขภาพและชีวิตที่ดีขึ้น ‘Healthier, Longer, Better Lives’ “เอไอเอ ประเทศไทย เติบโตอย่างแข็งแกร่งในปีที่ผ่านมา โดยสามารถสร้างสถิติใหม่ด้วยการเติบโตของมูลค่าธุรกิจใหม่ (VONB) เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 21 เป็น 24,857 ล้านบาท จากความสามารถของพลังตัวแทนและช่องทางพันธมิตร นอกจากนี้ เรายังเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมประกันชีวิตและสุขภาพ ด้วยส่วนแบ่งการตลาด(1) ที่สูงที่สุดในทุกมิติ ได้แก่ • ร้อยละ 24 เบี้ยประกันภัยรับรายใหม่(2)(ANP) • ร้อยละ 50...
กองทุนประกันวินาศภัยเข้าร่วมเป็นเกียรติในงานจัดกิจกรรมและงานพิธีเปิด “โครงการรณรงค์ความปลอดภัยทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2567” ของสำนักงาน คปภ. และภาคอุตสาหกรรมประกันภัย และงานเปิดตัว “กรมธรรม์ประกันภัยกลุ่มสงกรานต์คลายร้อน (ไมโครอินชัวรันส์) และ กรมธรรม์ประกันภัยสงกรานต์สุขใจบ้านปลอดภัย (ไมโครอินชัวรันส์)” ด้วย สำนักงาน คปภ. ร่วมกับภาคอุตสาหกรรมประกันภัย ได้มีการจัดกิจกรรมและงานพิธีเปิด “โครงการรณรงค์ความปลอดภัยทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2567” ของสำนักงาน คปภ. และภาคอุตสาหกรรมประกันภัย และงานเปิดตัว “กรมธรรม์ประกันภัยกลุ่มสงกรานต์คลายร้อน (ไมโครอินชัวรันส์) และ กรมธรรม์ประกันภัยสงกรานต์สุขใจบ้านปลอดภัย (ไมโครอินชัวรันส์)” โดยมีนายชูฉัตร ประมูลผลเลขาธิการ คปภ. เป็นประธานในการเปิดงาน ซึ่งได้เรียนเชิญกองทุนประกันวินาศภัยเข้าร่วมเป็นเกียรติในงานนี้ โดยนายชนะพล มหาวงษ์ ผู้จัดการกองทุนประกันวินาศภัย มอบหมายให้บุคลากรกองทุนประกันวินาศภัย เข้าร่วมกิจกรรมในงานดังกล่าว เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2567 ณ อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ (เกาะพหลโยธิน) เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ภารกิจของกองทุนประกันวินาศภัยและประโยชน์ของการประกันภัย ซึ่งภายในงานมีการแจกของที่ระลึกให้กับผู้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ได้รับทราบ
บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดย นายโกสนธ์ พิศภา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายสินไหมทดแทน พร้อมด้วยทีมงาน เข้าเยี่ยมเยียนเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ทหารเรือที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์รถมินิบัสรับส่งพลทหารใหม่เฉี่ยวชนพลิกคว่ำกับรถเทรลเลอร์ 18 ล้อ บนถนนหมายเลข 304 มุ่งหน้ากบินทร์บุรี หน้าตลาดพูนทรัพย์ อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา เหตุเกิดเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2567 ที่ผ่านมา ในวันเดียวกัน นางธนัชชา วงษ์เจริญสิน ผู้อำนวยการฝ่าย ธุรกิจธนาคาร 2 บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) และตัวแทนจากธนาคารกรุงไทย เข้าเยี่ยมผู้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์เดียวกัน ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ จ.ชลบุรี เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและมอบความช่วยเหลือทหารเรือกลุ่มที่ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต โดยทหารเกณฑ์ สังกัดทหารเรือ มีประกันอุบัติเหตุของทิพยประกันภัย ในรูปแบบการเปิดบัญชีเงินฝาก พร้อมบัตรเครดิต เอทีเอ็ม รูปแบบอัตลักษณ์ BRAVE NAVY ของธนาคารกรุงไทย...