กองทุนประกันวินาศภัยเปิดตัว LINE Official Account “@GIFSMART”

554

เมื่อวันพุธที่ 9 สิงหาคม 2566 กองทุนประกันวินาศภัยจัดงานแถลงข่าวเปิดตัว LINE Official Account “@GIFSMART” เพิ่มช่องทางการติดต่อและสามารถยืนยันสิทธิรับเงินเพื่อให้เจ้าหนี้ที่ได้ยื่นขอรับชำระหนี้ในกรณีที่บริษัทประกันวินาศภัยถูกเพิกถอนใบอนุญาต รวมถึงประชาชนผู้มีสิทธิยื่นคำทวงหนี้ เพื่อความสะดวก รวดเร็ว และง่ายต่อการติดต่อสอบถาม