วันอาทิตย์ ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2023

Contact

Creative Econ เป็นเว็บไซต์เศรษฐกิจสร้างสรรค์ เชื่อมต่อนวัตกรรมทางความคิดของผู้ประกอบการกลุ่มต่างๆถ่ายทอดสู่กัน นำไปประยุกต์ต่อยอดให้เกิดประโยชน์กับตัวเอง ชุมชน สังคม ประเทศ อย่างเป็นรูปธรรม

Contact Details

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดีจา มีเดีย
608 ซ.สีน้ำเงิน  ถ.ประชาราษฎร์ สาย 1   บางซื่อ   กรุงเทพฯ   10800

โทร.0-2911-8401, 08-7931-6657

Email: auenews06@gmail.com