คปภ.เร่งช่วยเหลือเหยื่อปล้นร้านทอง

717

นายสุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยว่า จากกรณีคนร้ายปล้นร้านเพชรทองออโรร่า ในห้างสรรพสินค้าโรบินสัน อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี  ได้ทรัพย์สินที่เป็นสร้อยคอทองคำไปจำนวนหนึ่ง ในขณะเดียวกันคนร้ายก็ใช้อาวุธปืนกราดยิงใส่ประชาชนที่เดินอยู่ภายในห้าง และพนักงานรักษาความปลอดภัย ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวจำนวน 3 ราย คือ นายธีรฉัตร นิ่มมา น.ส.ธิดารัตน์ ทองทิพย์ ด.ช.ภานุวิทธญ์ วงศ์อยู่ และบาดเจ็บ 4 ราย คือ น.ส.เปมิกา กลิ่นดอกแก้ว นางสุภาวดี ชันสนิท นายยุทธการ ชุนสนิท และนายประเสริฐ คงดี เหตุเกิดเมื่อวันที่ 9 มกราคม 2563 เบื้องต้น เลขาธิการ คปภ. สั่งการให้สายคุ้มครองสิทธิประโยชน์ และสายกลยุทธ์องค์กร บูรณาการการทำงานร่วมกับ สำนักงาน คปภ. จังหวัดลพบุรี และสำนักงาน คปภ. ภาค 4  ซึ่งดูแลรับผิดชอบพื้นที่จังหวัดลพบุรี ติดตามและประสานงานกับบริษัทประกันภัยที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด ตลอดจนลงพื้นที่เพื่อช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกด้านประกันภัยอย่างเต็มที่

นายสุทธิพลกล่าวอีกว่า  ได้รับรายงานเบื้องต้นจากสำนักงาน คปภ. จังหวัดลพบุรี ว่า ร้านเพชรทองออโรร่า มีการทำประกันภัยร้านทองไว้กับ บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) กรมธรรม์เลขที่ SJ000051-19RBK เริ่มคุ้มครองวันที่ 30 มกราคม 2562 สิ้นสุดความคุ้มครองวันที่ 30 มกราคม 2563 โดยให้ความคุ้มครองความเสียหายต่อทองคำที่มีไว้เพื่อจำหน่ายอันเกิดจากการชิงทรัพย์หรือปล้นทรัพย์ภายในสถานที่เอาประกันภัย นอกจากนี้ ยังตรวจพบว่า ห้างสรรพสินค้าโรบินสันจังหวัดลพบุรี มีประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอกไว้กับ บริษัท ฟอลคอนประกันภัย จำกัด (มหาชน) กรมธรรม์เลขที่ 001- OPLL19 – 000194 เริ่มคุ้มครองวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 สิ้นสุดความคุ้มครองวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 โดยให้ความคุ้มครองในกรณีบาดเจ็บทางร่างกาย การเสียชีวิต หรือความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอกซึ่งได้รับความเสียหายรวมถึงผู้เช่าภายในอาคารหรือพื้นที่เอาประกัน อันเนื่องมาจากความบกพร่อง การประมาทเลินเล่อความผิดพลาดในการดำเนินงานของผู้เอาประกันภัย หรือลูกจ้างของผู้เอาประกันภัยและผู้เอาประกันภัยมีหน้าที่ต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นนั้นตามกฎหมาย ในฐานะเจ้าของหรือสถานที่ รวมถึงค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการดำเนินคดี ทั้งนี้เป็นตามเงื่อนไขข้อบังคับข้อยกเว้นของกรมธรรม์ประกันความรับผิดต่อบุคคลภายนอก

นายสุทธิพลกล่าวว่า  นอกจากนี้เร่งทำการตรวจสอบเพิ่มเติมว่า ผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้มีการทำประกันภัยส่วนบุคคลประเภทอื่นๆไว้หรือไม่ หากตรวจสอบพบว่ามีการทำประกันภัยประเภทอื่นๆ เช่น กรมธรรม์ประกันชีวิต กรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล ก็จะได้รับค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัยที่ระบุไว้ ส่วนผู้บาดเจ็บที่รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลเมืองนารายณ์ จังหวัดลพบุรี นั้น สำนักงาน คปภ. จังหวัดลพบุรี ได้เข้าเยี่ยมและอำนวยความสะดวกด้านประกันภัยให้แก่ครอบครัวของผู้บาดเจ็บในการตรวจสอบว่าผู้บาดเจ็บมีประกันภัยประเภทอื่นๆ หรือไม่ ทั้งนี้เพื่อใช้ระบบประกันภัยเข้าไปเยียวยาให้กับผู้เคราะห์ร้ายจากเหตุการณ์ครั้งนี้อย่างเต็มที่