ดอนเมืองโทลล์เวย์ จัดประกวดภาพยนตร์โฆษณา

728

คุณอัจฉรา  เจริญพร ผู้อำนวยการ ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และสื่อสารองค์กร บริษัททางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทฯยังคงเดินจัดโครงการ CSR Tollway Contest 2020 โดยในปีนี้จะอยู่ภายใต้หัวข้อ “วิถีใหม่ ไทย New Normal By Tollway Better” ซึ่งเป็นปีที่ 4 โดยจะยังคงมุ่งเน้นในการทำธุรกิจภายใต้แนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคมยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อการพัฒนาและประโยชน์อย่างยั่งยืนแก่สังคมไทยทั้งต่อพนักงาน  ผู้ใช้ทาง และสาธารณชน ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของบริษัทฯ ทั้งนี้ความรับผิดชอบต่อสังคมที่บริษัทฯ ได้ดำเนินการที่ผ่านมาแบ่งออกเป็น 5 ด้าน ได้แก่ 1. Tollway Smart Way ยกระดับโอกาสการศึกษา 2. Tollway Happy Way ยกระดับสังคมปลอดยาเสพติด 3. Tollway Safety Way ยกระดับความปลอดภัยบนท้องถนน 4.Tollway Better Way ยกระดับคุณภาพชีวิตสังคม และ 5. Tollway Green Way ยกระดับสิ่งแวดล้อม และใน 2563 นี้ ก็ยังคงเดินหน้า จัดโครงการ CSR Tollway Contest ขึ้นอีกครั้ง โดยจัดการประกวดภาพยนตร์โฆษณาสั้นในหัวข้อ “ วิถีใหม่  ไทย  NEW  NORMAL  By Tollway Better Way ”

            อย่างไรก็ตามเพื่อให้นักเรียน นักศึกษา จากสถาบันต่าง ๆ ทั่วประเทศ ได้สร้างสรรค์ความคิด ผลิตภาพยนตร์โฆษณาสั้น ความยาว 60 วินาที เพื่อรณรงค์ให้คนในสังคมไทยได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การดำรงวิถีชีวิตแบบใหม่ที่แตกต่างอดีต  เพื่อเป็นการสร้างมาตรฐานการป้องกันการแพร่ระบาด อีกทั้งเป็นการลดความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสโควิค – 19  โดยตระหนักถึงความสำคัญของความปลอดภัยเป็นหลัก  ชิงทุนการศึกษา และโอกาสศึกษาดูงานต่างประเทศ  รวมมูลค่ากว่า 1ล้าน บาท

            “ ปีที่ผ่านๆ มาได้รับการตอบรับที่ดีจากสถานบันการศึกษาต่าง ๆทั่วประเทศที่ได้เข้าร่วมส่งผลงานเข้าประกวด ซึ่งปีนี้จะมีความพิเศษตามวิถี New Normal  คือจากเดิมเราจะ Road Show เดินทางไปตามสถาบันการศึกษา พร้อมผู้ทรงคุณวุฒิในวงการาภาพยนต์ โฆษณา รายการทีวี ที่เป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวด ไปเป็นวิทยากรให้คำแนะนำ ชี้แนะ เกี่ยวกับการทำคลิปสั้นนี้ แต่ในปีนี้เราไม่สามารถเดินทางไปได้ทุกที่ แต่เราได้ปรับเปลี่ยนวิธีการ Road Show ใหม่ตามวิถี New Normal เป็นการให้คำแนะนำผ่านทาง VDO Streaming ซึ่งน้อง ๆ สามารถเข้ามาดูคำแนะนำ คำสอน จากวิทยากรของเราย้อนหลังได้ โดยสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook : CSR Tollway Contest ส่วนเหตุผลที่เลือก Concept งาน New Normal by Tollway Better Way เพราะว่าจากสถานการณการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  ทำให้เกิด New Normal   ส่งผลให้พฤติกรรมของผู้คนในสังคมเปลี่ยนไป ดังนั้นเราอยากเป็นส่วนหนึ่งในสร้างมาตราฐานใหม่ เพื่อให้ปลอดภัยจากการติดเชื้อ ที่ควบคู่ไปกับความพยายามรักษาและฟื้นฟูศักยภาพทางสังคมและเศรษฐกิจ นำไปสู่การสรรค์สร้างสิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ เทคโนโลยีใหม่ ๆ”

            สำหรับกติกาการส่งผลงานเข้าประกวดมีดังนี้เนื้อหาต้องสอดคล้องในหัวข้อ “วิถีใหม่ ไทย NEW Normal By Tollway Better Way” เพื่อรณรงค์ให้คนในสังคมปรับหรือเปลี่ยนพฤติกรรม รูปแบบการดำเนินชีวิตไปสู่วิถีใหม่ อันนำไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีในสังคม ความยาวไม่เกิน 60 วินาที โดยนักเรียน นิสิต นักศึกษา ที่มีอายุตั้งแต่ 15-25 ปี (เกิดระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2538 – ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2548) สามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้ทั้งแบบเดี่ยวและแบบกลุ่ม (ไม่เกิน 3 คน) ซึ่งจะต้องมีอาจารย์ที่ปรึกษาทีมละ 1 ท่าน โดย 1 ทีม (เดี่ยว นับเป็น 1 ทีม) สามารถส่งผลงานได้ 1 เรื่อง และสมาชิกต้องอยู่สถาบันเดียวกัน ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องมีองค์ประกอบครบถ้วนและถูกต้องตามที่กติกากำหนด นักเรียน  นักศึกษา ที่สนใจ สามารถเข้าร่วมประกวดภาพยนตร์โฆษณาสั้น ในโครงการ CSR  Tollway Contest  ปีที่ 4  หัวข้อ “ วิถีใหม่  ไทย  NEW  NORMAL  By Tollway Better Way ”  ความยาว 60 วินาที  รวมมูลค่ากว่า 1 ล้านบาท สามารถสมัครและส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึง 30 กันยายน 2563