ตอบข้อสงสัย..? “ประกันภัยแพ้วัคซีนโควิด-19” กับ ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการ คปภ.

791