ทีเอ็มบี ผนึกเอฟดับบลิวดี เปิดตัว “TMB ABSOLUTE CARE”

834

นางณัฐวรรณ  อภิรัตนพิมลชัย  หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มลูกค้าบุคคลระดับกลาง ทีเอ็มบี เปิดเผยถึง ภาพรวมทางสังคมที่ส่งผลถึงพฤติกรรมและความต้องการใช้ผลิตประกันสุขภาพในปัจจุบันว่า  ปัจจุบันผู้คนหันมาให้ความสนใจในเรื่องของการดูแลสุขภาพมากขึ้น ประกอบกับความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางการแพทย์ก็ยิ่งทำให้ผู้คนได้รับโอกาสที่จะมีอายุยืนยาวมากขึ้น ส่งผลให้ประชากรทั่วโลกมีอายุยืนยาวเพิ่มขึ้น เช่นเดียวกับประเทศไทยที่กำลังจะก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเต็มตัวในปี 2564 ที่จะถึงนี้ พบว่าคนไทยจะมีผู้สูงอายุจำนวนมากถึง 1 ใน 4 ของจำนวนประชากรทั้งหมด  ซึ่งการมีอายุยืนยาวเป็นเรื่องที่ดีแต่ระหว่างทางก็จะมีความเสี่ยงที่เกิดจากการกินอยู่ การใช้ชีวิต อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ทำให้เมื่ออายุมากขึ้นเราก็ต้องต่อสู้กับโรคภัยไข้เจ็บมากขึ้นเช่นกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคภัยไข้เจ็บเรื้อรัง  หรือที่ต้องได้รับการดูแลรักษาพิเศษ ทีเอ็มบีจึงได้ร่วมมือกับพันธมิตรอย่าง เอฟดับบลิวดี (FWD) ออกแบบประกันสุขภาพที่เรียกว่า “ทีเอ็มบี แอปโซลูท แคร์” (TMB Absolute Care) ” ขึ้น

นายชวมนต์  วินิจตรงจิตร  หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารผลิตภัณฑ์ธุรกรรมธนาคาร ทีเอ็มบี ได้เปิดเผยถึง แบบประกัน “ทีเอ็มบี แอปโซลูท แคร์” (TMB Absolute Care) ว่าเป็นประกันสุขภาพที่จะมาตอบโจทย์สำหรับผู้ที่มองหาประกันชีวิตรายปีที่เน้นความคุ้มครองสุขภาพที่ครอบคลุม หรือที่เรียกว่าแบบ Life Protection 99/9 คือ ทำได้ตั้งแต่อายุ 6- 70 ปี คุ้มครองถึงอายุ 85 ปี มอบความอุ่นใจได้มากกว่าด้วยความคุ้มครองสุขภาพที่ดูแลได้ทั่วโลก วงเงินคุ้มครองสูงสุดถึง 100 ล้านบาทต่อปี สามารถคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลทุกที่ทั่วโลกแบบเหมาจ่าย สูงสุด 100 ล้านบาทต่อปี และค่าห้องพักสูงสุด 25,000 บาทต่อวัน ดูแลให้ความมั่นใจมากกว่า ด้วยบริการความเห็นที่สองทางการแพทย์ (Medical Second Opinion) และคลายกังวลยามป่วยด้วยการดูแลด้านจิตเวช รวมทั้งดูแลคนที่รักมากกว่า มีค่าเบี้ยเลี้ยงสำหรับผู้ดูแลสูงสุด 5,000 บาทต่อวัน เมื่อรับการรักษาด้วย 5 โรคร้ายแรงตามที่กำหนด และค่าปรึกษาด้านจิตเวชสำหรับครอบครัวเมื่อรับการรักษาด้วยโรคมะเร็ง

นายปรีชา รุธิรพงษ์  ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการตลาด บริษัท เอฟดับบลิวดี จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “แบบประกันสุขภาพ ทีเอ็มบี แอปโซลูท แคร์  เป็นประกันที่ดูแลมากกว่าสุขภาพกาย แต่รวมถึงสุขภาพใจและคนข้างเคียง เพื่อให้เขากลับมาเข้มแข็งได้เหมือนเดิม ซึ่งแบ่งการดูแลเป็น 4 ช่วง ประกอบด้วย ช่วงที่ 1 เตรียมความพร้อมสุขภาพให้ดีในทุกวัน ได้แก่ ตรวจสุขภาพประจำปี  ดูแลรักษาสายตาและการทำเลสิค  ดูแลและรักษาทางทันตกรรม และการฉีดวัคซีน รวมถึงการตั้งครรภ์และการคลอดบุตร ช่วงที่ 2 การดูแลรักษาเมื่อยามป่วย เมื่อเข้ารับการรักษาจากโรคร้าย ทั้งกรณีเป็นผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก ค่าอุปกรณ์หรืออวัยวะเทียม การเจ็บป่วยระหว่างอยู่ต่างประเทศ  และการเข้ารักษาด้านจิตเวช รวมทั้งการเข้ารับการรักษาจากแพทย์ทางเลือก และจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยงสำหรับผู้ดูแลผู้ป่วย 5 โรคร้ายแรง ได้แก่ โรคมะเร็ง  โรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน  โรคหลอดเลือดสมอง การผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะ และการผ่าตัดเส้นเลือดเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจ ช่วงที่ 3 การดูแลต่อเนื่อง หลังรับการรักษาเป็นผู้ป่วยใน  ทั้งด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟู/กายภาพบำบัด การรักษาแบบการแพทย์บูรณาการสำหรับโรคมะเร็ง รวมทั้งการดูแลรักษาแบบประคับประคองระยะสุดท้าย และช่วงที่ 4 หมดกังวลในทุกสถานการณ์ แม้จะเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บฉุกเฉินทั้งในและต่างประเทศและภาวะแทรกซ้อนระหว่างตั้งครรภ์และการคลอดบุตร”

โดยแบบประกันสุขภาพ ทีเอ็มบี แอปโซลูท แคร์  มี 3 แผนความคุ้มครอง ให้ลูกค้าของทีเอ็มบีเลือกสรรตามความต้องการ ได้แก่ แผนไดมอนด์ (Diamond) วงเงินคุ้มครอง 100 ล้านบาท คุ้มครองทั่วโลก แผนแพลทินั่ม (Platinum) วงเงินคุ้มครอง 100 ล้านบาท คุ้มครองในประเทศไทย และแผนโกลด์ (Gold) วงเงินความคุ้มครอง 20 ล้านบาท คุ้มครองในประเทศไทย  นอกจากนี้ ทีเอ็มบี แอปโซลูท แคร์ ยังมีบริการประสานงานเพื่อเดินทางไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลในต่างประเทศ  รวมทั้งมีบริการสายด่วนสุขภาพตลอด 24 ชั่วโมงทั่วโลกให้กับลูกค้า