ธีธัช สินธุอุทัย สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ทางการเงินด้วยหลักธรรมาภิบาล

1222
ธีธัช สินธุอุทัย ผู้จัดการหน่วยที่ปรึกษาทางการเงิน บมจ.กรุงเทพประกันชีวิต

กล่าวถึงสถานการณ์ปัจจุบัน ซึ่งเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนของเหตุการณ์ต่างๆในบ้านเรา ความซับซ้อนของระบบบริหารจัดการต่างๆ ทำให้ประชาชนคนเดินดินต้องใช้แรงพลังและวิธีการที่หลากหลายในการเข้าถึงข้อมูล และโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ในการใช้ชีวิตประจำวันอย่างมีคุณภาพ บ้างทำตามเจตนารมณ์ บ้างฝืนเพื่ออยู่รอด

ตัวผมเองปัจจุบันในวัย 30 ปี จากครอบครัวชนชั้นกลาง เริ่มต้นผ่านงานบริการในร้านอาหาร งานขาย มีโอกาสได้ไปศึกษาและทำงานที่ต่างประเทศ กลับมาเป็นที่ปรึกษาให้กับห้างร้าน เป็นผู้นำบริหารทีม และสุดท้ายมีโอกาสได้ร่วมงานกับ บมจ.กรุงเทพประกันชีวิต ในฐานะผู้จัดการหน่วยที่ปรึกษาทางการเงิน โดยมีคุณแม่ (อโนชา สินธุอุทัย) เป็นแบบอย่างและเป็นที่ปรึกษา คอยปลูกฝังความรู้และสร้างความตระหนักถึงการบริหารความเสี่ยง ช่องทางการออมการลงทุน และนิสัยการทำงานมาตั้งแต่เด็กๆ

            ด้วยทั้งคุณพ่อและคุณแม่อยู่ในอาชีพเกี่ยวกับการเงิน ทำให้ตัวเราได้รับผลพลอยได้ในการมองเห็นภาพระบบเศรษฐกิจที่ส่งผลกระทบต่อคนรอบข้างทั้งขณะขาขึ้นและขาลง เหล่านั้นได้สะท้อนภาพตัวเองถึงนิสัยการใช้เงิน การบริหารจัดการความเสี่ยง การวางแผนลงทุนที่มีระบบ ทำให้ในสถานการณ์ปัจจุบัน ผมไม่ลังเลเลยที่จะหยิบความฝันเดิมในการรับช่วงต่อ “อาชีพของแม่” มาสานต่อผนวกกับอุดมคติของตัวเองจากการมองเห็นโอกาสของการเป็นผู้ให้ และได้เป็นส่วนเล็กๆส่วนหนึ่งของการช่วยเหลือคน พัฒนาสังคม และคนรอบข้าง ผ่านผลิตภัณฑ์ทางการเงินในรูปแบบต่างๆของบริษัทฯ

กรุงเทพประกันชีวิต เป็นบริษัทประกันชีวิตบริษัทแรก และบริษัทเดียวที่เข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ ถูกคัดเข้า SET100 ในเดือนที่ผ่านมา ซึ่งนั่นแสดงถึงความมั่นคงของการเติบโตในตลาด ซึ่งสะท้อนให้เห็นภาพลักษณ์ที่ดีในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ อีกทั้งยังมีผู้บริหารและทีมบริหารที่มีธรรมาภิบาล และมีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาองค์กร ผลิตภัณฑ์ และขับเคลื่อนบุคลากรให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน เพื่อให้บริการที่ตอบโจทย์ และสร้างความตระหนักในการบริหารจัดการความเสี่ยง วางแผนการออมการลงทุนให้เหมาะสมกับฐานะทางการเงินและคุณค่าของชีวิต

            ในฐานะบุคลากรคนหนึ่งของบริษัทฯ และผู้ที่เคยสัมผัสกับอาชีพสายงานนี้มาทั้งวงในและวงนอกร่วมสิบปี จะเห็นชัดได้ว่ามีหลายปัจจัยที่ทำให้คนชนชั้นกลางกว่าครึ่งล้วนแต่กลัว และหลีกเลี่ยงการเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่ใช้บริหารจัดการความเสี่ยงอย่าง “ประกันชีวิต” ซึ่งนั่นไม่ใช่ตรรกะที่ผิดอะไร หากจะกล่าวโทษภาพลักษณ์ในอดีตของอาชีพ ”คนขายประกัน” ซึ่งเมื่อก่อนไม่มีระบบการควบคุม และไม่ได้มีมาตรฐานของตัวแทนประกันชีวิตที่ใช้กำกับอย่างเข้มงวด ทำให้เกิดช่องว่างของการให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์ รวมถึงความรู้ความเข้าใจในคุณค่าของอาชีพที่ตัวแทนขายมีนั้นน้อยมาก ส่งผลให้เสียงสะท้อนด้านลบจากผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นในอดีตนั้นดัง และเกิดแรงกระเพื่อมผ่านยุคสมัยมาจนปัจจุบัน ฉะนั้นแล้วความกังวลใจเดียวที่ผมมีก็คือ การปิดโอกาสการเข้าถึงความรู้ด้านการวางแผนการเงินของประชาชน และเจตนากับคุณค่าที่บุคลากรในวิชาชีพนี้สร้าง

            ณ เวลานี้เป็นโอกาสที่ดีอย่างยิ่งของทั้งประชาชน และที่ปรึกษาทางการเงิน จะได้เปิดใจรับฟัง สร้างคุณค่าของการตระหนักถึงการบริหารจัดการความเสี่ยง การออม และการลงทุนให้เกิดขึ้นในสังคม เพื่อพัฒนารากฐานการวางแผนการเงินที่สมบูรณ์

            ปัจจุบัน บมจ. กรุงเทพประกันชีวิต มีผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่นอกเหนือจากแผนประกันชีวิตที่สามารถให้บริการวางแผนการเงินให้กับบุคคล และองค์กรได้อย่างครบวงจร ตัวผมเองในฐานะผู้บริหารทีม ก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่า อยากจะให้บุคลากรในทีมงาน และเพื่อนร่วมอาชีพในสายงานเดียวกัน ทำงานอย่างมืออาชีพ และมองเห็นคุณค่าใน ”อาชีพของเรา”

            ส่วนตัวแล้วผมมีฝันใหญ่ที่อยากสร้างแหล่งเรียนรู้ด้านการเงินสอนให้กับเด็กๆ เพื่อเป็นการวางรากฐานด้านการเงินเบื้องต้น และอยากจัดสัมมนาเรื่องการเงินให้กับบุคคลทั่วไป เพื่อให้ได้รับข้อมูลความรู้ด้านการเงิน และให้บริการให้คำปรึกษาฟรี โดยเริ่มด้วยการดูแลกลุ่มลูกค้าของตัวเองที่มีให้ได้รับประโยชน์สูงสุด รวมถึงสร้างองค์กร และเป็นที่พึ่งให้ทีมงาน และเพื่อนร่วมอาชีพได้มีกำลังใจในการทำงาน และฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆ เพราะปัญหาหรืออุปสรรคใหญ่ของวิชาชีพนี้แท้จริงแล้วเกิดจากนิสัยงาน การควบคุมจิตใจ และการตั้งเป้าหมายที่ไม่ชัดเจนของพวกเรานั่นเอง

            สุดท้ายนี้อยากจะขอพื้นที่นี้ฝากถึงคนที่ยังไม่เข้าใจกลไกการทำงานของวิชาชีพนี้ ให้ลองเปิดใจรับฟังสิ่งที่เป็นประโยชน์กับตัวท่านเอง และฝากถึงเพื่อนร่วมอาชีพทุกท่าน ให้มาร่วมสร้างคุณค่าของวิชาชีพนี้ในแบบของท่าน ให้เป็นประโยชน์กับคนรอบข้าง และคนในสังคมกันครับ ผมเชื่อว่าทุกอย่างเป็นไปได้ เพียงแค่เราลงมือทำในสิ่งที่เราเชื่อ และหากท่านใดอยากเรียนรู้การทำงานกับสายอาชีพนี้ หรือต้องการร่วมงานกับทีมผม ติดต่อกลับมาพูดคุย ยินดีให้คำแนะนำ และปรึกษาทุกรูปแบบครับ

            ขอให้ทุกท่านประสบแต่ความสำเร็จในเจตนาที่ดีที่ท่านต้องการ

ธีธัช สินธุอุทัย 0892349609

Theetuch28@gmail.com