ธุรกิจดาวรุ่ง-ดาวร่วงและธุรกิจที่มีความเสี่ยงในปี 2563

926

รศ.ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดเผยผลการวิจัยทางธุรกิจเกี่ยวกับธุรกิจเด่น ธุรกิจร่วง และธุรกิจที่มีความเสี่ยง ในปี 2563 ว่า 10 อันดับธุรกิจเด่นในปี 2563 อันดับ1.ธุรกิจ แพลตฟอร์ม (ธุรกิจตัวกลางหรือตลาดกลางทางด้านอิเล็กทรอนิกส์) อันดับ2 .ธุรกิจ e-commerce (ธุรกิจที่ทำการซื้อขายผ่านอิเล็กทรอนิกส์) ธุรกิจเทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศ และอุปกรณ์ รวมทั้งผู้ให้บริการโครงข่าย 3.ธุรกิจเกมส์ ธุรกิจพัฒนา appication 4.ธุรกิจขนส่งโลจิสติกส์ 5.ธุรกิจประกันภัย ประกันชีวิต ธุรกิจบริการทางการแพทย์และความงาม ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม 6.ธุรกิจบน Street food 7.ธุรกิจเกี่ยวกับผู้สูงอายุ 8.ธุรกิจด้าน fintech และการชำระเงินผ่านระบบเทคโนโลยี ธุรกิจพลังงาน 9.ธุรกิจก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐาน ธุรกิจที่ปรึกษาด้านกฎหมาย/บัญชี 10.ธุรกิจความเชื่อ ธุรกิจเกี่ยวกับทางด้านท่องเที่ยว ธุรกิจ Hostel modern tourism และ lifestyle tourism ธุรกิจเครื่องสำอางและครีมบำรุงผิว

สำหรับ 10 อันดับธุรกิจดาวร่วงปี 2563 อันดับ1.ธุรกิจเช่าหนังสือ 2.ธุรกิจผลิตโทรศัพท์พื้นฐาน และเครื่องโทรสาร 3.ธุรกิจร้านให้บริการอินเตอร์เน็ต 4.ธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์และวารสาร 5.ธุรกิจผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูปที่ใช้แรงงานมากและขายในประเทศ 6.ธุรกิจหัตถกรรมและเฟอร์นิเจอร์ไม้ดั้งเดิมที่ไม่มีการปรับตัว 6.ธุรกิจการค้าแบบดั้งเดิม 7.ธุรกิจคนกลาง 8.ธุรกิจจำหน่ายอุปกรณ์ความจำ Storage media คือ CDs, DVDs, Blu-Ray Discs, External Hard Drives, Memory Cards 9.ธุรกิจดั้งเดิมไม่มีดีไซด์และใช้แรงงานมาก 10.ธุรกิจสถานศึกษาเอกชนและธุรกิจร้านถ่ายรูป

ขณะที่ธุรกิจที่มีความเสี่ยงในปี 2563 ได้แก่ ธุรกิจร้านกาแฟ ที่ทำเลไม่ดี ไม่มีฟรนไชส์ และขนาดเล็ก ธุรกิจร้านชานมไข่มุกที่ทำเลไม่ดี ธุรกิจเบเกอรี่และธุรกิจร้านอาหารที่พึ่งเปิด ขนาดเล็ก และทำเลที่ไม่ดี เนื่องจากเป็นธุรกิจมีจำนวนมาก และมีการเข้ามาแข็งขันอย่างต่อเนื่อง (Over Supply) มีการตัดราคา ธุรกิจที่มีความเสี่ยงปานกลางในปี 2563 ได้แก่ ธุรกิจคลินิกเสริมความงาม ธุรกิจเครื่องสำอาง และอาหารเสริม เนื่องจากมีจำนวนธุรกิจมาก และมีการเข้ามาแข็งขันอย่างต่อเนื่อง ต้นทุนการดำเนินธุรกิจที่สูง รวมถึงธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ ที่ทำเลไม่ดี เนื่องจาก Over Supply และ มาตรการบ้านหลังที่ 2 รวมทั้งภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง