ผู้ใช้รถมีเฮ ซื้อประกันภัย พ.ร.บ.รถจักรยานยนต์ที่ ธ.ก.ส.ทุกสาขา

1120
ภาพ : อินเตอร์เน็ต

บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด จับมือธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เพิ่มช่องทางการซื้อประกันภัย พ.ร.บ. รถจักรยานยนต์ให้กับประชาชน ที่ ธ.ก.ส.ทุกสาขาทั่วประเทศเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนผู้ใช้รถมีหลักประกันเมื่อเกิดอุบัติเหตุคุ้มครองตามกฎหมาย การขยายช่องทางการให้บริการในการจำหน่าย พ.ร.บ.รถจักรยานยนต์ ที่สาขาของ ธ.ก.ส. นั้นเป็นความร่วมมือกันภายใต้ “โครงการประกันวินาศภัยภาคบังคับเฉพาะรถจักรยานยนต์ เพื่อสร้างหลักประกันความมั่นคงให้ประชาชน” ระหว่าง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร กับ บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนที่เป็นลูกค้าของ ธ.ก.ส. ได้สร้างหลักประกันต่อสังคมและ ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายจากการประกันภัยภาคบังคับหรือประกันภัย พ.ร.บ. เมื่อประสบภัยจากรถ รวมทั้งให้ประชาชนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากระบบการประกันภัยเพื่อบริหารความเสี่ยงจากอุบัติเหตุได้สะดวก รวดเร็ว และง่ายยิ่งขึ้น โดยประชาชนสามารถซื้อประกันภัย พ.ร.บ.รถจักรยานยนต์ในราคาตามที่กฎหมายกำหนด ด้วยความสะดวก รวดเร็ว แบบ online real time ผ่านระบบอิเลคทรอนิกของบริษัทกลางฯ ซึ่งจะทำให้ประชาชนที่ทำประกันภัยได้ความคุ้มครองทันที ทุกที่ ทุกเวลา พร้อมรับกรมธรรม์ประกันภัย พ.ร.บ. ได้ทันทีที่จุดบริการของทางธนาคารที่มีมากกว่า 1,021 สาขาทั่วประเทศ เพื่อนำไปต่อทะเบียนรถจักรยานยนต์

สำหรับความคุ้มครองประกันภัย พ.ร.บ. อุบัติเหตุจากรถ (ตั้งแต่ 1 เมษายน 2563) ไม่ว่าจะเป็นผู้ขับขี่ ผู้โดยสาร หรือคนเดินถนน หากได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุที่เกิดจากรถจะได้รับการชดเชยค่าเสียหายที่แท้จริงแต่ไม่เกินวงเงินที่กฎหมายกำหนดและไม่รวมถึงค่าเสียหายที่เกิดกับทรัพย์สิน โดยผู้ประสบภัยจากรถคันเอาประกันภัยจะได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัย ซึ่งผู้ขับขี่รถคันที่เอาประกันภัยต้องรับผิดตามกฎหมายต่อผู้ประสบภัย คุ้มครองสูงสุดไม่เกิน 80,000 บาทต่อคนสำหรับความเสียหายต่อร่างกายหรืออนามัย หรือ 500,000 บาทต่อคนสำหรับความเสียหายต่อชีวิต สูญเสียอวัยวะหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงแล้วแต่กรณี

ดังนั้นเป็นหน้าที่ของประชาชนผู้ใช้รถทุกคน “มีรถ ต้องมี พ.ร.บ. มี พ.ร.บ. มีความคุ้มครอง” เพราะทุกชีวิตบนท้องถนนมีความเสี่ยง ไม่มีใครรู้ว่าอุบัติเหตุทางถนนจะเกิดขึ้นกับใคร ที่ไหนและเมื่อไหร่ แต่หากมีประกันภัย พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถก็หมดกังวล สอบถามการทำประกันภัย พ.ร.บ.และตรวจสอบการใช้สิทธิตามประกันภัย พ.ร.บ.ได้ที่ Call Center บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด 1791 ตลอด 24 ชั่วโมง