ผ้าห่มไทยเบฟเติมเต็มไออุ่นชาวสกลนคร

702

คุณพูนศักดิ์ วาณิชวิเศษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร รับมอบผ้าห่มผืนเขียวรักษ์โลกในโครงการ “ไทยเบฟ…รวมใจต้านภัยหนาว” ปีที่ 21  จำนวน 15,000 ผืน จาก คุณอดิศักดิ์ เทพอาสน์ ประธานคณะกรรมการโครงการไทยเบฟบรรเทาสาธารณะภัยและจิตอาสา บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) เพื่อนำไปมอบให้กับชาวบ้านที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่ 18 อำเภอ โดยมี ส่วนราชการระดับจังหวัด อำเภอ เหล่ากาชาดจังหวัด ภาคีเครือข่าย และพันธมิตรทุกภาคส่วน ร่วมส่งมอบความอบอุ่นให้กับชาวบ้านในพื้นที่ ณ อ่างเก็บน้ำห้วยหินชะแนนใหญ่ อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร