พลิกโฉม 16 จังหวัดสู่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ 4 ภาค (คลิป)

2328

ความสำเร็จของเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC ประกอบด้วย 3 จังหวัดคือ ชลบุรี ระยอง และ ฉะเชิงเทรา ที่มีการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินตะวันออก การขยายท่าเรือน้ำลึกแหลมฉบัง-มาบตาพุด การพัฒนาสมาร์ทซิตี้ หรือโครงการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน ทำให้รัฐบาลเกิดแนวคิดนำ “EEC MODEL” เข้าไปพัฒนาพื้นที่อื่นๆของประเทศ นำร่องด้วยระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ 4 ภาค 16 จังหวัด สนับสนุนการลงทุนในอุตสาหกรรมที่เชื่อมโยงกับศักยภาพของพื้นที่ มีสิทธิประโยชน์ด้านการลงทุน การพัฒนาระบบโลจิสติกส์และโครงสร้างสาธารณูปโภคพื้นฐานที่เอื้อต่อการลงทุน 16 จังหวัดที่ว่านี้มีที่ไหนบ้าง รูปแบบการลงทุนเป็นอย่างไร ไปฟังจาก “ECONMAN” กันเลย