พาณิชย์คาดไวรัสโคโรนาระบาดกระทบเศรษฐกิจระยะสั้น

667

นางสาวพิมพ์ชนก วอนขอพร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.)  เปิดเผยว่า สนค. ได้ติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาในประเทศจีนอย่างใกล้ชิด สถานการณ์ที่เกิดขึ้นส่งผลให้ทั่วโลกมีความกังวลว่าในระยะสั้นจะกระทบต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจจีนและโลก แต่รัฐบาลจีนมีการดำเนินการอย่างรวดเร็ว เป็นรูปธรรม และมีความชัดเจนที่ต้องการคุมสถานการณ์ให้ได้รวดเร็วมากที่สุด ประกอบกับจีนมีประสบการณ์ในการรับมือกับการแพร่ระบาดจากไวรัสซาร์สที่เกิดขึ้นในปี 2545 ปัจจัยเหล่านี้จะสนับสนุนให้รัฐบาลจีนสามารถควบคุมสถานการณ์ได้ และคาดว่ารัฐบาลจีนจะมีการดำเนินมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจตามมาหลังจากนี้ เพื่อหลีกเลี่ยงการชะลอตัวทางเศรษฐกิจ และรักษาโมเมนตัมการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจหลังจากได้รับปัจจัยบวกจากการลงนามข้อตกลงทางการค้าระยะแรก (Phase-1 Deal) ระหว่างจีนและสหรัฐฯ เมื่อวันที่ 15 ม.ค. 2563

สำหรับมณฑลหูเป่ยมีประชากรจำนวน 60 ล้านคน มีขนาดเศรษฐกิจเป็นอันที่ 7 ของจีน สัดส่วนจีดีพี ประมาณ 4.3 % โดย 3 มณฑลที่มีเศรษฐกิจใหญ่สุดของจีน ได้แก่ กวางตุ้ง 10.7 %  เจียงซู  10.25% และซานตง  7.3%  ขณะที่การส่งออกของไทยไปมณฑลหูเป่ยยังมีมูลค่าค่อนข้างน้อย ต่ำกว่า 1.0%  ของการส่งออกทั้งหมดไปจีน โดย 3 เมืองส่งออกสำคัญของไทย ได้แก่ กวางตุ้ง 28.0%  เซี่ยงไฮ้ 26.0 % และซานตง  14.0 %