ฟิลลิปประกันชีวิต มอบสินไหมมรณกรรม

759

นายนพพล เบี้ยวไข่มุข  กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ บริษัทฟิลลิปประกันชีวิตจำกัด(มหาชน)  เป็นตัวแทนมอบสินไหมมรณกรรมประกันชีวิตกลุ่ม ให้แก่ผู้รับผลประโยชน์ของนาย  ศรัณยพงศ์ พงษ์ชะอุ่มดี  จำนวนเงิน 1,600,000 บาท (หนึ่งล้านหกแสนบาทถ้วน) ผู้ประสบเหตุโศกนาฎกรรมที่เกิดขึ้น ณ ศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 จังหวัดนครราชสีมา โดยมีนายเทอดธรรม วงศ์กาฬสินธุ์ รองประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จำกัด  และคณะกรรมการเป็นผู้รับมอบฯพร้อมร่วมแสดงความเสียใจ และเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวผู้สูญเสีย ณ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จำกัด กรุงเทพฯ