รวมน้ำใจสู้ภัยโควิด-19

355

สมาคมสินแร่และวัสดุก่อสร้าง นำโดย ดร.วิจักษ์ พงษ์เภตรา นายกสมาคมฯ ดร.สมหวัง วิทยปัญญานนท์ เลขาธิการฯ และกรรมการร่วมมอบถุงยังชีพแก่ ดร.วิณะวิโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม(ส.ป.ก.) และ นายสุริยน พัชรครุกานนท์ รองเลขาธิการ เพื่อนำไปแจกจ่ายต่อเกษตรกรและประชาชนที่ประสบความเดือดร้อนในช่วงวิกฤติโควิด-19 ณ สำนักงาน ส.ป.ก. ถนนราชดำเนิน เมื่อวันที่ 7กันยายน 2564 ที่ผ่านมา