สัมมนาออนไลน์กับ Dow ฟรี! ชี้ทางลัดสู่ Net Zero ชิงความได้เปรียบทางธุรกิจด้วยนวัตกรรม

282

เนื่องในโอกาสครบรอบ 125 ปี ของบริษัท Dow กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย จัดเวทีสัมมนา “Fast Track to the Net Zero” ในวันศุกร์ที่ 11 มีนาคม 2565 เวลา 13.00 – 17.30 น. โดยมีผู้เชี่ยวชาญทั้งในและต่างประเทศร่วมนำเสนอความท้าทายและโอกาสทางธุรกิจอันเกิดจากเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) พร้อมแนะนำนวัตกรรมที่จะช่วยให้ธุรกิจรักษาความสามารถในการแข่งขัน และชิงความได้เปรียบจากคู่แข่งในตลาดที่การลดคาร์บอนกลายเป็นเรื่องสำคัญเร่งด่วน ให้ธุรกิจสามารถเติบโตต่อไปได้ควบคู่ไปกับการลดคาร์บอนฯ รวมทั้งบรรลุเป้าหมายด้านความยั่งยืนอย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็วยิ่งขึ้น ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนภายในวันที่ 4 มีนาคม 2565 ได้ที่ www.bangkokbiznews.com/seminar/netzero3 เพื่อรับลิงค์ชมการถ่ายทอดสดผ่านช่องทางออนไลน์ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02-338-3000 กด 1