ส.วินาศภัยไทย มอบรางวัลผู้สำรวจอุบัติเหตุรถยนต์ดีเด่น

896

สมาคมประกันวินาศภัยไทย จัดพิธีมอบรางวัลผู้สำรวจอุบัติเหตุรถยนต์ดีเด่น ประจำปี 2561 หรือ Best Surveyor Award 2018 เพื่อยกย่อง เชิดชูเกียรติ และความภาคภูมิใจให้แก่ผู้สำรวจอุบัติเหตุรถยนต์ โดยได้รับเกียรติจาก ดร. สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เป็นประธานมอบรางวัล โดยมี นายอานนท์ วังวสุ เลขาธิการ สมาคมประกันวินาศภัยไทย และประธานสภาธุรกิจประกันภัยไทย ปาฐกถาพิเศษหัวข้อ “Survey ยุค 4.0” พร้อมด้วยคณะกรรมการประกันภัยยานยนต์ ผู้บริหารบริษัทประกันภัย และบริษัทสำรวจภัยร่วมงาน