หลากไอเดียแปรรูป ‘มะพร้าว-กล้วย’ ให้เป็นเงิน

5448

คลัสสเตอร์กล้วย-มะพร้าว นำผลผลิตเพิ่มมูลค่าสินค้าในตลาด แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ประเภทต่างๆ อาทิ นมมะพร้าวอัดเม็ด น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น  น้ำมะพร้าวเกลือแร่ฟรีซดราย ผงกล้วยบรรจุแคปซูล แป้งกล้วยน้ำว้า โดนใจผู้บริโภค คว้ารางวัลระดับชาติ หนุน 1,000 ผลิตภัณฑ์โชว์อัตลักษณ์ท้องถิ่น

นางลักขณา ตั้งจิตนบ ผู้อำนวยการฝ่ายข้อมูลและสารสนเทศ ปฏิบัติงานฝ่ายติดตามและประเมินผลคลัสเตอร์ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.) เปิดเผยว่า จากการที่สสว. ได้บูรณาการความร่วมมือกับสถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม ดำเนินโครงการสนับสนุนเครือข่าย SME ปี 2561 สร้างเครือข่ายและยกระดับ SME ในอุตสาหกรรมมะพร้าวและกล้วยตลอดห่วงโซ่การผลิต เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดในเชิงพาณิชย์ โดยมีผู้สมัครเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 2,300 ราย แบ่งเป็นกลุ่มมะพร้าว 1,350 ราย และกลุ่มกล้วย 950 ราย ได้คัดเลือกผู้ประสานงานเครือข่ายไว้จำนวน 54 ราย (มะพร้าว 33 ราย และกล้วย 21 ราย) เกิดการรวมกลุ่มเครือข่าย 17 กลุ่ม แบ่งเป็นมะพร้าว 10 เครือข่าย และกล้วย 7 เครือข่าย

“ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ ได้รับความรู้ และประสบการณ์ในหลายด้าน ทั้งการยกระดับมาตรฐานการผลิต การนำเทคโนโลยี นวัตกรรม และงานวิจัยมาใช้พัฒนาผลิตภัณฑ์ สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้และยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ของตนเองได้เป็นอย่างดี ซึ่งเห็นผลสำเร็จด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์เป็นรูปธรรมได้ 17 ผลิตภัณฑ์จาก 17 เครือข่าย อาทิ น้ำมะพร้าวน้ำหอมพร้อมเนื้อฟรีซดราย, มะพร้าวอบรสเมี่ยงคำ, นมมะพร้าวอัดเม็ด, น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น,  น้ำมะพร้าวเกลือแร่ฟรีซดราย, ผงกล้วยบรรจุแคปซูล ผลิตจากกล้วยน้ำว้าปลอดสารพิษ มีสรรพคุณแก้ท้องอืด ท้องเฟ้อ กรดไหลย้อน และบรรเทาอาการโรคกระเพาะ, น้ำหวานกล้วยเข้มข้น, แป้งกล้วยน้ำว้า สำหรับใช้ทำเบเกอรี่และอาหาร และ กล้วยม้วนหรือทองม้วนรสกล้วยหอม เป็นต้น

นายยงวุฒิ เสาวพฤกษ์ ผู้อำนวยการสถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า สำหรับกิจกรรมสุดท้ายก่อนปิดโครงการสนับสนุนเครือข่าย SME ปี 2561 ในกลุ่มอุตสาหกรรมมะพร้าวและกล้วยนั้น ได้แก่ การจัดประกวดและประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์มะพร้าวและกล้วยไทยเพื่อหา Success Case จาก 17 เครือข่าย ที่มีศักยภาพในการสื่อสารแบรนด์รวมถึงการขยายตัวผ่านช่องทางการตลาดแบบออนไลน์ทั้งในและต่างประเทศ โดยจัดให้มีการประกาศและมอบรางวัลสุดยอดผลิตภัณฑ์ เพื่อกระตุ้นให้เกิดความตื่นตัวและเห็นความสำคัญของการสร้างแบรนด์  ซึ่งผลการตัดสินรางวัลชนะเลิศ ได้แก่   “นมมะพร้าวอัดเม็ด” จากคลัสเตอร์มะพร้าวสวรรค์คายเลยร้อย (นครสวรรค์ หนองคาย เลย และร้อยเอ็ด) รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ “แป้งกล้วยน้ำว้า” จากคลัสเตอร์กล้วยกาญจน์(กาญจนบุรี) รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ “ผงกล้วยบรรจุแคปซูล” จากคลัสเตอร์กล้วยคลองเจ็ด (ปทุมธานี) รางวัลชมเชย 3 รางวัล ได้แก่  “น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น” จากคลัสเตอร์พร้าวพานน้อย (บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์) “มะพร้าวอบรสเมี่ยงคำ” คลัสเตอร์มะพร้าวมิตรภาพ(สระบุรี ฉะเชิงเทรา นครนายก) และ “น้ำมะพร้าวน้ำหอมพร้อมเนื้อฟรีซดราย” คลัสเตอร์มะพร้าวเบสท์โคโคนัท (สมุทรสาคร สมุทรสงคราม และเพชรบุรี)