เช็คเลย..เดินทางไปจังหวัดไหนต้อง “กักตัว” อย่างไร

1049

ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย (ศบค.มท.) ได้รวบรวมข้อมูลประกาศของแต่ละจังหวัดมาให้ประชาชนได้รู้กันผ่านเว็บไซต์ http://www.moicovid.com/ข้อมูลสำคัญ-จังหวัด/ โดยมีวิธีการดูง่ายๆคือ ในเว็บไซต์ http://www.moicovid.com/ข้อมูลสำคัญ-จังหวัด/ จะมีรูปแผนที่และชื่อจังหวัด แค่คลิกไปที่จังหวัดก็จะมีข้อมูลขึ้นมาให้ครบทั้งประกาศจังหวัด, มาตราการการเข้าออกจังหวัด, ข้อมูลสถานการณ์, ช่องทางติดต่อและข่าวการดำเนินการของจังหวัด