เปิดช่อง “เจ้าของสิทธิ” แจ้งระงับการขายสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาบนออนไลน์

653

กรมทรัพย์สินทางปัญญา ร่วมกับ ช้อปปี้ (ประเทศไทย) เปิดตัวช่องทางให้เจ้าของสิทธิหรือตัวแทน แจ้งระงับการจำหน่ายสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาบนแพลตฟอร์มช้อปปี้ (IPR Form) เน้นเพิ่มประสิทธิภาพ ในการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาให้สะดวก รวดเร็ว ไม่มีขั้นตอนยุ่งยาก สามารถตรวจสอบและดำเนินการกับผู้ขายสินค้าละเมิดได้ทันที

นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา เปิดเผยว่า “กรมฯ ให้ความสำคัญกับการป้องปรามการจำหน่ายสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาออนไลน์ จึงผลักดันการจัดทำบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือด้านการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาบนอินเทอร์เน็ต ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ เจ้าของสิทธิ และแพลตฟอร์มออนไลน์ชั้นนำในไทย รวมถึงช้อปปี้ เพื่อระงับการขายสินค้าละเมิดบนแพลตฟอร์มนั้นๆ                 ซึ่งถือเป็นกลไกความร่วมมือสำคัญที่จะช่วยลดปัญหาการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาออนไลน์ โดยล่าสุดกรมฯ ได้รับแจ้งจากช้อปปี้ว่าได้พัฒนาระบบรับแจ้งข้อมูลการจำหน่ายสินค้าละเมิด และเปิดให้ใช้งานระบบดังกล่าวแล้ว”

บริษัท ช้อปปี้ (ประเทศไทย) จำกัด ให้ข้อมูลเกี่ยวกับช่องทางดังกล่าวว่า หากเจ้าของสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาพบการจำหน่ายสินค้าที่อาจเข้าข่ายละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา เจ้าของสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา สามารถแจ้งข้อมูลได้ทาง www.shopee.co.th/IPR โดยกรอกคำร้องเรียนภายในลิงก์ IPR Form และแนบเอกสารสำคัญตามประเภทคำร้อง ได้แก่ หนังสือมอบอำนาจ หนังสือรับรอง (กรณีเป็นนิติบุคคล/ บริษัท) หนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าหรือสิทธิบัตร และลิงก์สินค้าหรือรูปภาพสินค้า                    เมื่อได้รับแจ้งข้อมูล ช้อปปี้จะทำการตรวจสอบคำร้องเรียนและเอกสารดังกล่าว พร้อมทั้งติดต่อประสานงานกับเจ้าของสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็ว โดยหากพบการจำหน่ายสินค้าละเมิด ช้อปปี้ขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการต่อผู้ขายเพื่อให้การจำหน่ายสินค้าบนแพลตฟอร์มเป็นไปตามนโยบายบริษัทฯ ที่สอดคล้องตามกฎระเบียบข้อบังคับต่อไป

กรมฯ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้เจ้าของสิทธิได้ใช้ประโยชน์จากช่องทางดังกล่าว เพื่อปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาของตน ทั้งนี้ ขอความร่วมมือประชาชนสนับสนุนโดยการไม่ซื้อสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา                 และหากพบเห็นการจำหน่ายสินค้าละเมิดก็สามารถแจ้งข้อมูลมายังกรมทรัพย์สินทางปัญญาได้เช่นกัน               ผ่านทางกองป้องปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา โทร. 02 547 4702 ในวันและเวลาราชการ