“เอฟดับบลิวดี” ยกระดับด้านบริการยื่นเอกสารเบิกค่ารักษาพยาบาลผ่านไลน์

596

เอฟดับบลิวประกันชีวิต เปิดตัวบริการใหม่ ‘FWD Claim Submission on LINE Application’ ให้ลูกค้ายื่นเอกสารเบิกค่ารักษาพยาบาลผ่านช่องทางไลน์ของ FWD Thailand LINE official account เพิ่มเติมจากการยื่นผ่านช่องทางตัวแทนและไปรษณีย์ ลูกค้าสามารถยื่นเอกสารได้ทุกที่ทุกเวลา ยังทราบผลการพิจารณาได้เร็วขึ้นเพียง 2 วันทำการ โดยเปิดให้บริการตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

นายอภิรักษ์ จิตรานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานเทคโนโลยีและปฏิบัติการ บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า บริษัทได้เปิดตัว FWD Claim Submission on LINE Application  ซึ่งเป็นบริการใหม่ที่ลูกค้าประกันสุขภาพและอุบัติเหตุรายบุคคลสามารถยื่นเอกสารเพื่อเบิกค่ารักษาพยาบาลผ่านช่องทางไลน์ของ FWD Thailand Official LINE Account  นอกเหนือจากการยื่นผ่านช่องทางตัวแทนและไปรษณีย์

ทั้งนี้เอฟดับบลิวดีเป็นบริษัทประกันชีวิตรายแรกของไทยที่ให้ลูกค้าสามารถยื่นเอกสารการเบิกค่ารักษาพยาบาลผ่านแอปพลิเคชันไลน์ได้ ช่วยให้ลูกค้าได้รับความสะดวกมากขึ้นและทราบผลอนุมัติได้รวดเร็วขึ้น โดยจะทราบผลการพิจารณาภายใน 2 วันทำการกรณีเอกสารครบถ้วน ซึ่งโดยปกติจะทราบผลการพิจารณา 5 วันทำการ FWD Claim Submission on LINE Application  รองรับการให้บริการเฉพาะการยื่นเอกสารเบิกค่ารักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยนอก(OPD)ของประกันสุขภาพและประกันอุบัติเหตุ โดยลูกค้าจะได้รับอีเมลและข้อความทางไลน์แจ้งยืนยันการยื่นเคลม  ลูกค้าสามารถยื่นเอกสารเคลมออนไลน์ได้ครั้งละไม่เกิน 5,000 บาท และได้สูงสุด 5 ครั้งต่อ 1 ปีปฏิทิน ลูกค้าที่สนใจสามารถลงทะเบียนใช้บริการยื่นเอกสารเคลมออนไลน์นี้ได้ที่ FWD Thailand Official LINE Account นอกจากลูกค้าจะสามารถใช้บริการ  FWD Claim Submission on LINE Application   ผ่านช่องทาง LINE แล้ว ลูกค้ายังสามารถชำระค่าเบี้ยประกันภัยผ่าน LINE Pay และสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการผ่าน FWD Thailand Official LINE Account ได้อีกด้วย

“จากความมุ่งมั่นที่ต้องการส่งมอบประสบการณ์ที่ดีแก่ลูกค้า และต้องการเปลี่ยนมุมมองของคนที่มีต่อการประกันชีวิต เอฟดับบลิวดีจึงพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า โดยนำดิจิตอลแพลตฟอร์มมาออกแบบบริการให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของลูกค้าในยุคดิจิตอลที่ต้องการบริการที่ง่าย รวดเร็ว ปลอดภัย และสะดวก” นายอภิรักษ์ กล่าว

ปัจจุบันประเทศไทยมีผู้ใช้แอปพลิเคชัน ไลน์  44 ล้านคน ทั้งนี้ในส่วนของเอฟดับบลิวดีประกันชีวิต มีผู้ลงทะเบียนใน FWD Thailand official LINE account 10.89 ล้านคน