เอไอเอ ประเทศไทย คว้ารางวัล“สุริยศศิธร”

653

เอไอเอ ประเทศไทย คว้ารางวัลชนะเลิศปฏิทินดีเด่น “สุริยศศิธร” ครั้งที่ 40 ประจำปี 2563 จากผลงานปฏิทินชนิดแขวน ประเภททั่วไป ในชื่อชุด “ดูอาอุ เพื่อชีวิต” โดยมีนายบุญส่ง คุรุประดิษฐ์วงศ์  ผู้ช่วยผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายบริหารกิจกรรมตัวแทน เอไอเอ ประเทศไทย เป็นตัวแทนรับมอบรางวัลจาก พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ประธานในพิธีมอบรางวัล ทั้งนี้พิธีมอบรางวัลดังกล่าวจัดขึ้นโดยสมาคมนักประชาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ณ ห้องประชุม 1-2 อาคารหอประชุมกรมประชาสัมพันธ์